Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГолосний тип.
Цей тип включає іменники ІІІ відміни середнього роду, які мають закінчення Nominativus Singularis –e, -al, -ar:

rete, is n – сітка

animal, animālis n – тварина

calcar, āris n – шпора

Особливостями голосного типу є закінчення Nom. plur. та Acc. plur.–ia, Gen. plur. – ium, Abl. sing. –i.

Зразок відмінювання:

Nom. sing. rete

Gen. sing. ret-is

Nom. plur. ret-ia

Gen. plur. ret-ium

 

3. Мішаний тип.

Виділяють дві підгрупи іменників мішаного типу:

1) нерівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду з основою на два приголосних:

pars, part-is f – частина

2) рівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду, які мають закінчення–is, -es в Nominativus Singularis:

canālis, is m – канал

tabes, is f – розклад

У відмінюванні мішаний тип відрізняється від приголосного тільки одним відмінком: Gen. plur. із закінченням – ium.

Зразок відмінювання:

Nom. sing. canāl-is

Gen. sing. canāl-is

Nom. plur. canāl-es

Gen. plur. canal-ium

Чоловічий рід іменників ІІІ відміни

Іменники ІІІ відміни чоловічого роду мають характерні закінчення в Nominativus Singularis. Знання цих закінчень допомагає швидше визначити приналежність іменника до певного роду:

-o, -or, -os, -er, -ex, -es (для нерівноскладових іменників):

homo, ĭnis m – людина index, ĭcis m – вказівний палець

flos, ōris m – квітка liquor, ōris m – рідина

pes, pedis m – нога urēter, ēris m – сечовід

Винятки: mater, tris f – мозкова оболонка

os, ossis n – кістка

os, oris n – рот

tuber, ĕris n – горб

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

cortex, ĭcis m – кора; кора

venter, ntris m – черевце; брюшко

cor, cordis n – серце; сердце (cardi-)

homo, homĭnis m – людина; человек (anthrop-)

index, ĭcis m – вказівний палець; указательный палец

muscŭlus-abductor, ōris m – відвідний м’яз; отводящая мышца

muscŭlus-adductor, ōris m – привідний м’яз; приводящая мышца

muscŭlus-depressor, ōris m – м’яз-опускач; мышца-опускатель

muscŭlus-levātor, ōris m – м’яз-підіймач; мышца-поднимательmuscŭlus-flexor, ōris m – м’яз-згинач; мышца-сгибатель

muscŭlus-extensor, ōris m – м’яз-розгинач; мышца-разгибатель

atrium, i n – передсердя; предсердие

trochanter, ēris m – вертлюг; вертел

paries, ĕtis m – стінка; стенка

pes, pedis m – нога, стопа; нога, стопа (pod-)

calcaneus, a, um – п’ятковий; пяточный

ureter, ēris m – сечовід; мочеточник

Винятки з роду:

mater matris f – мозкова оболонка; мозговая оболочка (mening-)

durus, a, um – твердий; твердый

dura mater – тверда мозкова оболонка; твердая мозговая оболочка

pius, a, um – м’який; мягкий

pia mater – м’яка мозкова оболонка; мягкая мозговая оболочка

os, oris n – рот; рот (stomat-)

os, ossis n – кістка; кость

tuber, ĕris n – горб; бугор

Вправа І

Узгодити прикметники з іменниками, перекласти українською мовою:

mater,tris f (durus, a, um; pius, a, um)

dens, dentis m (canīnus, a, um; serotīnus, a, um)

pes, pedis m (dexter, tra, trum)

tuber, ĕris n (frontālis, e; minor, minus)

os, ossis n (occipitālis,e; calcaneus, a, um)

homo, ĭnis m (sapiens, entis; saluber, bris, bre)ureter, ēris m (dexter, tra, trum)

trochanter, ēris m (major, majus)

paries, ĕtis m (sinister, tra, trum)

 

Вправа ІІ

Визначити основу іменників, утворити форму Nom.plur., перекласти українською мовою:

paries, ĕtis m; tendo, ĭnis m; ureter, ēris m; os, ossis n; pes, pedis m; tuber, ĕris n; articulatio, ōnis f; muscŭlus-levātor, ōris m.

 
 


Вправа ІІІ

Перекласти українською мовою:

apex nasi, cavum oris, digĭti pedis, ossa digitōrum pedis, muscŭlus-extensor indĭcis, muscŭlus-adductor pollĭcis longus, muscŭlus-levātor angŭli oris, muscŭlus-flexor digitōrum, muscŭlus-levātor glandŭlae thyreoideae, muscŭlus-depressor labii inferiōris, muscŭli-levatōres costārum longi, atria cordis, trochanter major, trochanter minor, scelĕton homĭnis, ganglion cardiăcum superius, ligamentum craniāle durae matris, processus laterālis tubĕris calcanei.

 

Вправа ІV

Перекласти латинською мовою:

залози рота, порожнина рота, верхівка легені, вени серця, пальці стопи, кістки обличчя, лобний горб, сідничний горб, п’ятковий горб, лівий сечовід, під’язикова кістка, поверхня під’язикової кістки, м’яз-обертач шиї, м’язи-опускачі ребер, м’язи-згиначі пальців, передня стінка шлунка, стінки сечовода, суглоби стопи, синуси (sinus) твердої мозкової оболонки, верхня частка правої легені, кістки тіла людини.

 

Вправа V

Записати у словниковій формі латинські іменники-еквіваленти грецьких терміноелементів:gastr- anthrop- phleb-

oste- stomat- encephal-

pod- arthr- mening-

my(o)- cardi- spondyl-

 

Заняття 9. Жіночий рід іменників ІІІ відміни

Для іменників жіночого роду ІІІ відміни характерні такі закінчення Nominativus Singularis:

-do, -go, -io, -es (для рівноскладових іменників), -is, -as, -us ( якщо Gen.sing. закінчується на –utis або –udis), -s, -x:

longitūdo, ĭnis f – довжина sanitas, ātis f – здоров’я

cartilāgo, ĭnis f – хрящ senectus, ūtis f – старість

articulatio, ōnis f – суглоб pars, partis f – частина

pubes, is f – лобок phalanx, phalangis f – фаланга

auris, is f – вухо

Винятки: margo, ĭnis m – край

tendo, ĭnis m – сухожилок

canālis, is m – канал

pancreas, ătis n – печінка

vas, vasis n – судина

NВ!Іменникvas, vasis n – “судина” в однині відмінюється за ІІІ відміною, а в множині – за ІІ:

судини судин – vasa vasōrum

Суфікси ІІІ відміни в клінічній термінології

Велика кількість клінічних термінів за граматичними ознаками представляє собою іменники ІІІ відміни, утворені за допомогою певних суфіксів. Найбільш поширеними у клінічній термінології є такі суфікси ІІІ відміни:

-io, ōnis f (називає дію, процес або результат дії):

curatio, ōnis f – лікування

flexio, ōnis f – згинання

-or, ōris m (вказує на особу, яка виконує дію, або інструмент, за допомогою якого виконують дію):

musculus-flexor, ōris m – м’яз-згинач

 

Група суфіксів вказує на різноманітні захворювання:

-ītis, ĭdis f – запалення

-ōsis, is f– захворювання

-ōma, ătis n – пухлина

Для утворення клінічного терміна до грецької основи(кореня) додається відповідний суфікс:

запалення слизової оболонки шлунку – gastr-ītis, ĭdis f

захворювання нервової системи – neur-ōsis, is f

м’язова пухлина – myōma, ătis f

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

iris, ǐdis f – райдужна оболонка; радужная оболочка

regio, ōnis f – ділянка; область

auris, is f ot- – вухо; ухо

cartilāgo, ĭnis f – хрящ; хрящ (chondr-)

canīnus, a, um – собачий; собачий

dens canīnus – ікло; клык

molāris, e – великий кутній зуб; большой коренной зуб

premolāris, e – малий кутній зуб; малый коренной зуб

serotinus, a ,um – пізній; поздний

dens serotinus =

dens sapientiae – зуб мудрості; зуб мудрости

cutis, is f – шкіра; кожа (dermat-)

basis, is f – основа; основание

pelvis, is f – таз; таз

lens, lentis f – кришталик; хрусталик (phac-)

cervix, ĭcis f – шия; шея

phalanx, gis f – фаланга; фаланга

phalangeus, a, um – фаланговий; фаланговый

Винятки з роду:

hallux, ūcis m – великий палець стопи; большой палец стопы

larynx, gis m – гортань; гортань

pharynx, gis m – глотка; глотка

pharyngeus, a, um – глотковий; глоточный

vas, vasis n – судина; сосуд (angi-)

tendo, ĭnis m – сухожилок; сухожилие (ten-)

tendineus, a, um – сухожилків; сухожильный

pancreas, ătis n – підшлункова залоза; поджелудочная железа

thorax, ācis m – грудна клітина; грудная клетка

margo, ĭnis m – край; край

 

Вправа І

A. Узгодити прикметники з іменниками. Перекласти українською мовою:

pars (cardiacus, a, um; abdominālis, e; anterior, ius)

regio (zygomatĭcus, a, um; frontālis, e; posterior, ius)

cartilāgo (thyreoideus, a, um; laterālis, e)

margo (dexter, tra, trum; laterālis, e; superior, ius)

B. Узгодити прикметники з іменниками, утворити форму Nom.plur. Перекласти українською мовою:

muscŭlus-levātor (brevis, e; longus, a, um)

articulatio (simplex, ĭcis; composĭtus, a, um)

canālis (sacrālis, e; optĭcus, a, um; major, jus)

vas (superficiālis, e; lymphatĭcus, a, um; profundus, a, um)

C. Перекласти латинською формою, утворити форми Nom.sing. та Gen.sing.:

внутрішнє вухо, щитоподібний хрящ, верхня кінцівка, зовнішня основа, вилична кістка, тора кальна область, зоровий канал, передня частина.

 

Вправа ІІ

Перекласти українською мовою:

pars laryngea pharyngis, canāles palatīni minōres, muscŭli-rotatōres thorācis, vasa cordis, vasa lymphatĭca superficialia, ventricŭli laryngis, regio glutea, sulci cutis, basis cranii, cavum pelvis, muscŭlus transversus thorācis, pars lumbālis columnae vertebrālis, vagīna synoviālis tendĭnis, pars petrōsa ossis temporālis, cartilagĭnes nasi, margĭnes utĕri, cortex lentis, processus calcaneus pedis sinistri.

 

Вправа ІІI

Перекласти латинською мовою:

слизова оболонка гортані, скелет грудної клітки, основа фаланги, залози шкіри, край райдужної оболонки, фаланги пальців, хрящі гортані, великий (малий) таз, канал шийки матки, канал підшлункової залози, глибокі лімфатичні судини, судини судин, судини внутрішнього вуха, зорові канали, артерія крилоподібного каналу, задня область шиї, латеральні края стопи, стінки каналів, поверхня кісток, малі крильні (alāris, e) хрящі, передня частина дванадцятипалої кишки, м’язи грудної клітки, привідний м’яз великого пальця стопи, малі та великі кутні зуби, корінь зуба мудрості, внутрішні поверхні кісток, верхній ріг щитоподібного хряща, поперечна зв’язка таза, сухожилки пальців, судини судин.

 

Вправа ІV

Виділити терміноелементи, вказати їх значення та значення всього терміна:

cystītis anthropologia neurōsis

spondylōsis podalgia stomatītis

myosītis pharyngītis pancreatītis

osteologia haematologia osteochondrōsis

dermatītis proctītis encephalopathia

 

Вправа V

Використовуючи грецькі терміноелементи, утворити клінічні терміни з таким значенням:

запалення: шлунку, вени, гортані, ободової кишки, вуха, підшлункової залози;

захворювання: нервів, хребців, суглобів, шкіри;

патологія: серця, головного мозку, залози, грудної залози.

Заняття 10. Середній рід іменників ІІІ відміни

Середній рід іменників ІІІ відміни характеризується такими закінченнями Nominativus Singularis:

-en, -ur, -us, -ma, -e, -al, -ar, -c, -l, -t:

abdōmen, ĭnis n – живіт femur, ŏris n – стегно

corpus, ŏris n – тіло diaphragma, ătis n – діафрагма

rete, is n – сітка fel, fellis n – жовч

animal, ālis n – тварина caput, capĭtis n – голова

hepar, ătis n – печінка lac, lactis n – молоко

Винятки: ren, renis m – нирка

lien, lienis m – селезінка

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

hepar, ătis n – печінка; печень

hepatĭcus, a, um – печінковий; печеночный

renālis, e – нирковий; почечный

crus, cruris n – гомілка, ніжка; голень, ножка

viscĕra, um n (Pl.) – нутрощі; внутренности (splanсhn-)

caput, ĭtis n – голова; голова (cephal-)

diaphrāgma, ătis n – діафрагма; диафрагма

mamma, ae f – грудна залоза; грудная железа (mast-)

ciliāris, e – війковий; ресничный

callōsus, a um – мозолистий; мозолистый

systēma, ătis n – система; система

rete, is n – сітка; сетка, сеть

femur, ŏris n – стегно; бедро

femorālis, e – стегновий; бедренный

abdomen, ĭnis n – черево, живіт; живот (lapar-)

abdominālis, e – черевний; брюшной

accessorius, a, um – додатковий; дополнительный

synoviālis, e – синовіальний; синовиальный

vagīna, ae f – піхва; влагалище

fibrōsus, a, um – фіброзний; фиброзный

nasus, і m – ніс; нос (rhin-)

nasālis, e – носовий; носовой


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты