Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунок базових виробничо-економічних показників підприємства
Читайте также:
  1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  2. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  3. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  4. Аналіз ділової активності підприємства
  5. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  6. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  7. Аналіз небезпеки підприємства
  8. Аналіз показників виробничої програми готелю
  9. Аналіз прибутковості підприємства
  10. Аналіз ринкових можливостей підприємства

Базові показники підприємства - це показники на початковій стадії господарювання. При створенні підприємства його засновники задаються вихідними параметрами на старті виробничої діяльності, у відповідності з видом передбачуваної продукції і послуг, галузевої приналежності підприємства, на основі вивчення умов виробництва в обраному секторі ринку, рівня рентабельності в даній галузі .

Базові проектні параметри підприємства в курсовій роботі задаються відповідно до варіанта завдання (табл. 1):

1. Визначення мінімального розміру статутного капіталу.

2. Базове (початкове) співвідношення основних фонів і оборотних коштів, сформованих за рахунок статутного капіталу (пункт 1 табл. 1).

3. Приймається (задається) структура основних виробничих фондів підприємства (пункт 2 табл. 1).

4. Визначення чисельності працівників підприємства (мінімальної) на початковій стадії утворення підприємства, у тому числі співвідношення керівників (фахівців) і робітників (пункт 3 табл. 1 ).

5. Виходячи з галузевої приналежності проектованого підприємства, за досвідом і звітними даними щодо сформованої структури витрат у складі собівартості продукції діючих підприємств галузі, приймається проектна норма (ресурсний коефіцієнт) співвідношення витрат на матеріально-енергетичні ресурси і заробітну плату робітників у складі валових витрат (собівартості) (пункт 4 табл. 1).

Відправним пунктом розрахунків базових показників підприємства є визначення необхідного і достатнього розміру статутного капіталу.

Більший, ніж мінімально необхідний для реєстрації розмір статутного капіталу, підприємство може запроектувати за рахунок пайових внесків інших підприємств.

У курсовій роботі розрахунки економічних показників проводяться для підприємства, створеного у організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

У прикладі розрахунків Статутний капітал для ТОВ визначається в мінімальному розмірі:

СК = 100 х МЗП = 100 х 460 = 46 000 грн.

Відповідно до пункту 1 Таблиці 1 співвідношення основних фондів і оборотних коштів у статутному капіталі відповідно 60 % і 40 %.

Звідси:

- вартість основних виробничих фондів підприємства в базових розрахунках:

ОВФук = 46 000 х 0,6 = 27 600 грн.- вартість оборотних коштів:

ОКук = 46 000 х 0,4 = 18 400 грн.

Для базових розрахунків величина валових доходів приймається рівною величині витрат, тобто одержання прибутку не передбачається.

У даному розрахунку необхідно визначити точку беззбитковості, тобто мінімально необхідний «критичний» обсяг доходів (Qкр) для покриття суми постійних (З) і змінних (V) витрат:

Qкр = C + V (1.1)

Всі розрахунки в курсовій роботі проводяться для середньомісячних показників.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты