Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення величини базових постійних витрат підприємства
 

Постійні (умовно-постійні) витрати підприємства (З), як витрати, що не залежать від обсягу виконаних робіт, за звітний період (місяць) складаються із двох основних складових:

З = А + ОКУК (1.2)

де: А - амортизаційні відрахування, що нараховуються в середньому за місяць на відновлення основних фондів, грн.;

ОКУК – початковий розмір оборотних коштів підприємства, сформованих за рахунок статутного капіталу, що витрачається на загальновиробничі і адміністративні витрати, включаючи зарплату керівників і фахівців, грн.

1.1.1. Амортизаційні відрахування розраховуємо як величину поквартальної і річної амортизації основних фондів, виходячи із прийнятої величини основних виробничих фондів і норм амортизації, відповідно до прямолінійного методу розрахунку.

У прикладі розрахунок амортизаційних відрахувань наведений у табл. 1.1.

У відповідності з Податковим кодексом України, амортизація основних фондів розраховується з використанням одного з п’яти методів (п. 145.1.5): прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого. При цьому основні фонди класифікуються на 16 груп, для кожної з яких встановлюється мінімально допустимий строк корисного використання. Для курсової роботи необхідно розрахувати суми амортизаційних витрат прямолінійним методом для наступних груп основних фондів (об'єктах амортизації):

Група 3 – будинки (строк корисного використання – 20 років);

Група 4 – ЕОМ, телефони, програмне забезпечення(строк корисного використання – 2 роки);

Група 4 – машини і обладнання(строк корисного використання – 5 років);

Група 5 – транспортні засоби(строк корисного використання – 5 років).


 

Таблиця 1.1

Приклад розрахунку суми амортизації основних фондів у базових розрахунках

 

Об'єкт (група) ОФ Строк корисного використання Питома вага групи в загальній вартості ОФ в %% (пункт 2 табл. 1 вступу) І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Річна сума амортизації (грн.)   (5+7+9+ 11) Середньомісячна сума амортизації по групах (грн.)   13/12міс.
Початкова вартість ОФ   (ОФпоч) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (4-5) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (6-7) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (8-9) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (10-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
634,8 12061,2 634,8 11426,4 634,8 10791,6 634,8 10156,8 2539,2 211,6
82,8 1573,2 82,8 1490,4 82,8 1407,6 82,8 1324,8 331,2 27,6
Усього:     ∑=27600 1131,6 26468,4 1131,6 25336,8 1131,6 24205,2 1131,6 23073,6 4526,4  

Загальна по всіх групах основних фондів середньомісячна амортизація: 4526,4 / 12 місяців = 377,2 грн.


1.1.2. Оборотні кошти підприємства, сформовані за рахунок статутного капіталу (ОКУК), визначаються:

ОКУК = ЗПрук + ОР (1.3)

де: ЗПрук - місячний фонд заробітної плати керівників і фахівців з нарахуваннями на неї;

ОР- чисті виробничі і адміністративні витрати на місяць (без зарплати керівників і фахівців).

Місячний фонд зарплати керівників і фахівців у розрахунках приймається з урахуванням їхньої питомої ваги в загальній сумі початкового розміру оборотних коштів (див. пункт 3 на бланку завдання).

У прикладі розрахунку цей показник прийнятий у розмірі 0,4, тобто

∑ЗПрук = 18 400 х 0,4 = 7 360 грн. /міс.

Примітки: На заробітну плату персоналу підприємством нараховуються і включаються у витрати відрахування на ЄСВ (єдиний соціальний внесок), який у розрахунках приймається у розмірі 37,5 %від фонду заробітної плати.

Сума місячної заробітної плати керівників і фахівців з урахуванням коефіцієнта нарахувань (Кзп = 1,375) складає:


Середню індивідуальну зарплату одного керівника (фахівця) у курсовій роботі варто прийняти не нижче середньомісячної зарплати по галузі (Зп) (пункт 4 на бланку Завдання на курсову роботу, у прикладі – 1500 грн на місяць).

Розрахункова кількість керівників і фахівців підприємства:

= =4,9 одиниці (1.4)

Приймаємо до розрахунку Чрук = 4 особи (округлення в меншу сторону), із середньомісячною зарплатою:

1.1.3. Чисті загальновиробничі і адміністративні витрати (ОР) (без зарплати) визначаються за формулою:

(1.5)

У прикладі: ОР = 18 400 – 10 120 = 8 280 грн.

Сума постійних витрат (див. форм. 1.2 і 1.3) у складі витрат підприємства на місяць:

З = 542 377,2 + 10 120 + 8 280 = 18 777,2 грн.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты