Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення величини базових постійних витрат підприємства
Читайте также:
  1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  2. Аналіз ділової активності підприємства
  3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз прибутковості підприємства
  7. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  8. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  9. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  10. Валові, середні та граничні витрати

 

Постійні (умовно-постійні) витрати підприємства (З), як витрати, що не залежать від обсягу виконаних робіт, за звітний період (місяць) складаються із двох основних складових:

З = А + ОКУК (1.2)

де: А - амортизаційні відрахування, що нараховуються в середньому за місяць на відновлення основних фондів, грн.;

ОКУК – початковий розмір оборотних коштів підприємства, сформованих за рахунок статутного капіталу, що витрачається на загальновиробничі і адміністративні витрати, включаючи зарплату керівників і фахівців, грн.

1.1.1. Амортизаційні відрахування розраховуємо як величину поквартальної і річної амортизації основних фондів, виходячи із прийнятої величини основних виробничих фондів і норм амортизації, відповідно до прямолінійного методу розрахунку.

У прикладі розрахунок амортизаційних відрахувань наведений у табл. 1.1.

У відповідності з Податковим кодексом України, амортизація основних фондів розраховується з використанням одного з п’яти методів (п. 145.1.5): прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого. При цьому основні фонди класифікуються на 16 груп, для кожної з яких встановлюється мінімально допустимий строк корисного використання. Для курсової роботи необхідно розрахувати суми амортизаційних витрат прямолінійним методом для наступних груп основних фондів (об'єктах амортизації):

Група 3 – будинки (строк корисного використання – 20 років);

Група 4 – ЕОМ, телефони, програмне забезпечення(строк корисного використання – 2 роки);

Група 4 – машини і обладнання(строк корисного використання – 5 років);

Група 5 – транспортні засоби(строк корисного використання – 5 років).


 

Таблиця 1.1

Приклад розрахунку суми амортизації основних фондів у базових розрахунках

 

Об'єкт (група) ОФ Строк корисного використання Питома вага групи в загальній вартості ОФ в %% (пункт 2 табл. 1 вступу) І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Річна сума амортизації (грн.)   (5+7+9+ 11) Середньомісячна сума амортизації по групах (грн.)   13/12міс.
Початкова вартість ОФ   (ОФпоч) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (4-5) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (6-7) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (8-9) Сума амортизації, грн.   (4/2)/4кв. Залишкова вартість на кінець кварталу, грн.   (10-11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
634,8 12061,2 634,8 11426,4 634,8 10791,6 634,8 10156,8 2539,2 211,6
82,8 1573,2 82,8 1490,4 82,8 1407,6 82,8 1324,8 331,2 27,6
Усього:     ∑=27600 1131,6 26468,4 1131,6 25336,8 1131,6 24205,2 1131,6 23073,6 4526,4  

Загальна по всіх групах основних фондів середньомісячна амортизація: 4526,4 / 12 місяців = 377,2 грн.
1.1.2. Оборотні кошти підприємства, сформовані за рахунок статутного капіталу (ОКУК), визначаються:ОКУК = ЗПрук + ОР (1.3)

де: ЗПрук - місячний фонд заробітної плати керівників і фахівців з нарахуваннями на неї;

ОР- чисті виробничі і адміністративні витрати на місяць (без зарплати керівників і фахівців).

Місячний фонд зарплати керівників і фахівців у розрахунках приймається з урахуванням їхньої питомої ваги в загальній сумі початкового розміру оборотних коштів (див. пункт 3 на бланку завдання).

У прикладі розрахунку цей показник прийнятий у розмірі 0,4, тобто

∑ЗПрук = 18 400 х 0,4 = 7 360 грн. /міс.

Примітки: На заробітну плату персоналу підприємством нараховуються і включаються у витрати відрахування на ЄСВ (єдиний соціальний внесок), який у розрахунках приймається у розмірі 37,5 %від фонду заробітної плати.

Сума місячної заробітної плати керівників і фахівців з урахуванням коефіцієнта нарахувань (Кзп = 1,375) складає:


Середню індивідуальну зарплату одного керівника (фахівця) у курсовій роботі варто прийняти не нижче середньомісячної зарплати по галузі (Зп) (пункт 4 на бланку Завдання на курсову роботу, у прикладі – 1500 грн на місяць).

Розрахункова кількість керівників і фахівців підприємства:

= =4,9 одиниці (1.4)

Приймаємо до розрахунку Чрук = 4 особи (округлення в меншу сторону), із середньомісячною зарплатою:

1.1.3. Чисті загальновиробничі і адміністративні витрати (ОР) (без зарплати) визначаються за формулою:

(1.5)

У прикладі: ОР = 18 400 – 10 120 = 8 280 грн.

Сума постійних витрат (див. форм. 1.2 і 1.3) у складі витрат підприємства на місяць:З = 542 377,2 + 10 120 + 8 280 = 18 777,2 грн.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты