Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Витрати підприємства в базових розрахунках та показники ефективності діяльності
Мінімально необхідний, критичний середньомісячний обсяг доходів (витрат) у базових розрахунках визначається за формулою 1.1:

У прикладі: Qкр = 18 777,2 + 96 154 = 114 931,2 грн.

Результати всіх базових розрахунків зводяться в табл. 1.2.

 

Таблиця 1.2

Розрахункові базові показники виробничо-господарської діяльності
підприємства

№ п/п Найменування показника Одиниця виміру Середньомісячні. Порядок розрахунку За рік Порядок розрахунків
Доходи грн. 114 931,2 рядок 2 табл.1.2 1 379 174,4 рядок 1 х 12
1.1 Прибуток грн. - - - -
2. Витрати, у тому числі: грн. 114 931,2 рядок 2.1+ рядок 2.2. 1 379 174,4 рядок 2.1 + рядок 2.2
2.1 Постійні витрати, усього, у т.ч.: грн. 18 777,2 рядок 2.1.1 + рядок 2.1.2 + рядок 2.1.3 225 326,4 рядок 2.1.1 + рядок 2.1.2. + рядок 2.1.3.
2.1.1. - амортизація ОФ грн. 377,2 табл.1.1. розділу 1 4 526,4 табл 1.1 розділу 1
2.1.2. - зарплата керівників і спеціалістів з нарахуваннями грн. 10 120 розрахунок 1.1.2 розділу 1 121 440 рядок 2.1.2 х 12
2.1.3. - чисті загальновиробн. і адмін. витрати грн. 8 280 розрахунок 1.1.3 розділу 1 99 360 рядок 2.3 х 12
2.2. Змінні витрати, усього, у т.ч.: грн. 96 154 рядок 2.2.1+ рядок 2.2.2+ рядок 2.2.3 1 153 848 рядок 2.2.1 + рядок 2.2.2 + рядок 2.2.3
2.2.1 - зарплата робітників з нарахуваннями грн. розрахунок 1.2.1 розділу 1 297 000 рядок 2.2.1 х 12
2.2.2 - вартість матеріалів й енергоресурсів грн. 66 825 розрахунок 1.2.2 розділу 1 801 900 рядок 2.2.2 х 12
2.2.3 - місцеві податки грн. 4 579 (рядок 2.2.1 + рядок 2.2.2) х 0.05 54 948 рядок 2.2.3 х 12
3. Чисельність працівників усього в т.ч.: грн. рядок 3.1 + рядок 3.2 не змінюється
3.1 - керівників і фахівців грн. розрахунок 1.1.2, формула 1.4 не змінюється
3.2 - робітників грн. розрахунок 1.2.1, формула 1.7 не змінюється
4. Статутний капітал усього в т.ч.: грн. 46 000 розділ 1 46 000 не змінюється
4.1 - основні фонди грн. 27 600 рядок 1 табл. 1 27 600 не змінюється
4.2 - оборотні й прирівняні до них кошти грн. 18 400 рядок 1 табл. 1 18 400 не змінюється
5. Виробітка на одного робітника грн./чол 9 577,6 рядок 1 / рядок 3.2 114 931,2 рядок 1 / рядок 3.2
  - на одного працівника грн./чол 7 183,2 рядок 1 / рядок 3 86 198,4 рядок 1 / рядок 3
6. Фондовіддача ОФ грн./грн. 4.16 рядок 1 / рядок 4.1 49,97 рядок 1 / рядок 4.1
7. Фондоозброєнність праці робітників грн./чол 2 300 рядок 4.1 / рядок 3.2 2 300 рядок 4.1 / рядок 3.2
8. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів оборотів 6,25 рядок 2 / рядок 4.2 74,96 рядок 2 / рядок 4.2

За даними табл. 1.2 визначити наступні показники ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (рядки 5, 6, 7 та 8 табл. 1.2):

1. Виробітка на одного робітника і працівника. Виробітка - це показник, що інформує аналітика про те, яка кількість продукції (у вартісному або натуральному вимірі) вироблена одним робітником (працівником) в одиницю робочого часу. Чим вище значення показника, тим більш ефективно використовуються трудові ресурси підприємства. Показник виробітки (В) розраховується за формулою:

В = Qкр / Чраб, грн. /чол. (1.10)

2. Фондовіддача основних фондів. Цей показник характеризує, скільки гривень продукції підприємство одержує з кожної гривні, вкладеної в основні фонди; кількість продукції, що “віддає” одна гривня вартості основних фондів. Прагнення цього показника до максимуму за інших рівних умов розцінюється як позитивне явище в економіці використання основних фондів підприємства (зростання ефективності). Визначається фондовіддача за формулою:

ФО = Qкр / ОФ, (1.11)

де ФО - фондовіддача основних фондів, грн/грн.;

ОФ - вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.;

3. Фондоозброєнність праці робітників. Відображає вкладену в основні фонди суму капіталу підприємства, що приходиться на одного робітника. Визначається цей показник відношенням середньомісячної (середньорічної) вартості основних виробничих фондів до середньої за аналізований період чисельності робітників:

ФВТ = ОФ / Чраб, грн./чол. (1.12)

4. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів підприємства. Цей показник характеризує величину поточних витрат (собівартості товарної продукції) підприємства, що приходяться на 1 грн. вартості залишків оборотних коштів підприємства на кінець аналізованого періоду або дату розрахунку:

Коб = Тсеб / ОК, оборотів (1.13)

де Тсеб – поточні витрати (собівартість товарної продукції) підприємства. Собівартість товарної продукції - це витрати підприємства, зменшені на обсяг незавершеного виробництва підприємства на кінець (дату) аналізованого періоду. Примітка: у базових розрахунках незавершене виробництво відсутнє.

ОК - сума оборотних коштів на кінець аналізованого періоду (у базових розрахунках - на дату розрахунку).

В курсовій роботі після розрахунку основних показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства необхідно розкрити (описати) їх економічний зміст. У прикладі: величина річного показника виробітки на одного робітника становить 114 931,2 грн/чол., тобто один робітник підприємства виготовив продукції (надав послуг) на суму
114 931,2 грн. Величина річного показника виробітки на одного працівника (за загальною чисельністю трудових ресурсів підприємства) становить
86 198,4 грн/чол., тобто один працівник підприємства виготовив продукції (надав послуг) на суму 86 198,4 грн. Значення річного показника фондовіддачі становить 49,97 грн./грн., тобто одна гривня, вкладена в основні фонди, «принесла» підприємству 49,97 грн. продукції. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів за рік дорівнює 74,96, тобто оборотні кошти здійснили майже 75 повних кругообертів за рік (від авансування коштів у закупівлю сировини до отримання грошових коштів від дебіторів).Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 90; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты