Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВитрати підприємства в базових розрахунках та показники ефективності діяльності
Читайте также:
  1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  2. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  3. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  4. Аналіз ділової активності підприємства
  5. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  6. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  7. Аналіз небезпеки підприємства
  8. Аналіз прибутковості підприємства
  9. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  10. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Мінімально необхідний, критичний середньомісячний обсяг доходів (витрат) у базових розрахунках визначається за формулою 1.1:

У прикладі: Qкр = 18 777,2 + 96 154 = 114 931,2 грн.

Результати всіх базових розрахунків зводяться в табл. 1.2.

 

Таблиця 1.2

Розрахункові базові показники виробничо-господарської діяльності
підприємства

№ п/п Найменування показника Одиниця виміру Середньомісячні. Порядок розрахунку За рік Порядок розрахунків
Доходи грн. 114 931,2 рядок 2 табл.1.2 1 379 174,4 рядок 1 х 12
1.1 Прибуток грн. - - - -
2. Витрати, у тому числі: грн. 114 931,2 рядок 2.1+ рядок 2.2. 1 379 174,4 рядок 2.1 + рядок 2.2
2.1 Постійні витрати, усього, у т.ч.: грн. 18 777,2 рядок 2.1.1 + рядок 2.1.2 + рядок 2.1.3 225 326,4 рядок 2.1.1 + рядок 2.1.2. + рядок 2.1.3.
2.1.1. - амортизація ОФ грн. 377,2 табл.1.1. розділу 1 4 526,4 табл 1.1 розділу 1
2.1.2. - зарплата керівників і спеціалістів з нарахуваннями грн. 10 120 розрахунок 1.1.2 розділу 1 121 440 рядок 2.1.2 х 12
2.1.3. - чисті загальновиробн. і адмін. витрати грн. 8 280 розрахунок 1.1.3 розділу 1 99 360 рядок 2.3 х 12
2.2. Змінні витрати, усього, у т.ч.: грн. 96 154 рядок 2.2.1+ рядок 2.2.2+ рядок 2.2.3 1 153 848 рядок 2.2.1 + рядок 2.2.2 + рядок 2.2.3
2.2.1 - зарплата робітників з нарахуваннями грн. розрахунок 1.2.1 розділу 1 297 000 рядок 2.2.1 х 12
2.2.2 - вартість матеріалів й енергоресурсів грн. 66 825 розрахунок 1.2.2 розділу 1 801 900 рядок 2.2.2 х 12
2.2.3 - місцеві податки грн. 4 579 (рядок 2.2.1 + рядок 2.2.2) х 0.05 54 948 рядок 2.2.3 х 12
3. Чисельність працівників усього в т.ч.: грн. рядок 3.1 + рядок 3.2 не змінюється
3.1 - керівників і фахівців грн. розрахунок 1.1.2, формула 1.4 не змінюється
3.2 - робітників грн. розрахунок 1.2.1, формула 1.7 не змінюється
4. Статутний капітал усього в т.ч.: грн. 46 000 розділ 1 46 000 не змінюється
4.1 - основні фонди грн. 27 600 рядок 1 табл. 1 27 600 не змінюється
4.2 - оборотні й прирівняні до них кошти грн. 18 400 рядок 1 табл. 1 18 400 не змінюється
5. Виробітка на одного робітника грн./чол 9 577,6 рядок 1 / рядок 3.2 114 931,2 рядок 1 / рядок 3.2
  - на одного працівника грн./чол 7 183,2 рядок 1 / рядок 3 86 198,4 рядок 1 / рядок 3
6. Фондовіддача ОФ грн./грн. 4.16 рядок 1 / рядок 4.1 49,97 рядок 1 / рядок 4.1
7. Фондоозброєнність праці робітників грн./чол 2 300 рядок 4.1 / рядок 3.2 2 300 рядок 4.1 / рядок 3.2
8. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів оборотів 6,25 рядок 2 / рядок 4.2 74,96 рядок 2 / рядок 4.2

За даними табл. 1.2 визначити наступні показники ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (рядки 5, 6, 7 та 8 табл. 1.2):1. Виробітка на одного робітника і працівника. Виробітка - це показник, що інформує аналітика про те, яка кількість продукції (у вартісному або натуральному вимірі) вироблена одним робітником (працівником) в одиницю робочого часу. Чим вище значення показника, тим більш ефективно використовуються трудові ресурси підприємства. Показник виробітки (В) розраховується за формулою:В = Qкр / Чраб, грн. /чол. (1.10)

2. Фондовіддача основних фондів. Цей показник характеризує, скільки гривень продукції підприємство одержує з кожної гривні, вкладеної в основні фонди; кількість продукції, що “віддає” одна гривня вартості основних фондів. Прагнення цього показника до максимуму за інших рівних умов розцінюється як позитивне явище в економіці використання основних фондів підприємства (зростання ефективності). Визначається фондовіддача за формулою:

ФО = Qкр / ОФ, (1.11)

де ФО - фондовіддача основних фондів, грн/грн.;

ОФ - вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.;

3. Фондоозброєнність праці робітників. Відображає вкладену в основні фонди суму капіталу підприємства, що приходиться на одного робітника. Визначається цей показник відношенням середньомісячної (середньорічної) вартості основних виробничих фондів до середньої за аналізований період чисельності робітників:

ФВТ = ОФ / Чраб, грн./чол. (1.12)

4. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів підприємства. Цей показник характеризує величину поточних витрат (собівартості товарної продукції) підприємства, що приходяться на 1 грн. вартості залишків оборотних коштів підприємства на кінець аналізованого періоду або дату розрахунку:

Коб = Тсеб / ОК, оборотів (1.13)

де Тсеб – поточні витрати (собівартість товарної продукції) підприємства. Собівартість товарної продукції - це витрати підприємства, зменшені на обсяг незавершеного виробництва підприємства на кінець (дату) аналізованого періоду. Примітка: у базових розрахунках незавершене виробництво відсутнє.ОК - сума оборотних коштів на кінець аналізованого періоду (у базових розрахунках - на дату розрахунку).

В курсовій роботі після розрахунку основних показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства необхідно розкрити (описати) їх економічний зміст. У прикладі: величина річного показника виробітки на одного робітника становить 114 931,2 грн/чол., тобто один робітник підприємства виготовив продукції (надав послуг) на суму
114 931,2 грн. Величина річного показника виробітки на одного працівника (за загальною чисельністю трудових ресурсів підприємства) становить
86 198,4 грн/чол., тобто один працівник підприємства виготовив продукції (надав послуг) на суму 86 198,4 грн. Значення річного показника фондовіддачі становить 49,97 грн./грн., тобто одна гривня, вкладена в основні фонди, «принесла» підприємству 49,97 грн. продукції. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів за рік дорівнює 74,96, тобто оборотні кошти здійснили майже 75 повних кругообертів за рік (від авансування коштів у закупівлю сировини до отримання грошових коштів від дебіторів).


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты