Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАбсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
Читайте также:
  1. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Аналіз ділової активності підприємства
  4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  5. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  6. Аналіз небезпеки підприємства
  7. Аналіз прибутковості підприємства
  8. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  9. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Відноснимпоказником ефективності виробництва є показники рентабельності по наступних основних групах:

1) Рентабельність витрат:

(4.1)

2) Рентабельність виробництва:

(4.2)

3) Рентабельність реалізації:

(4.3)

4) Рентабельність активів (капіталу):

(4.4)

5) Рентабельність власного капіталу:

(4.5)

де: П - прибуток; - чистий прибуток; В – витрати; ОФ і ОК – середньорічний розмір вартості основних і оборотних коштів відповідно; – виручка від реалізації товарної продукції (реалізована продукція); А – активи підприємства по балансу; Квл - власний капітал по балансу.

Показники рентабельності представляють собою відносні показники прибутковості діяльності підприємства і показують, скільки гривень прибутку (балансового чи чистого) приносить гривня витрат чи виручки (коштів, вкладених в активи (рентабельність активів), основні фонди та оборотні кошти (рентабельність виробництва), гривня валових витрат (рентабельність валова), гривня власного капталу (рентабельність власного капіталу) чи гривня виручки (рентабельність реалізації)). Рентабельність може вимірюватись у відсотках чи частках. У випадку виміру рентабельності у частках, показник прямо показує суму прибутку з однієї гривні витрат чи виручки (наприклад, рентабельність активів дорівнює 0,5 грн/грн., тобто одна гривня активів «принесла» 0,5 грн. прибутку).

4.1 Виручка від реалізованої товарної продукції ( ) визначається за формулою:

Вреал = Птов + ∆ГП + ∆Д (4.6)

де: Птов – обсяг товарної продукції:

Птов = Д + ∆НП (4.7)

Д – доходи підприємства (за рік);

∆НП – зміна залишків незавершеного виробництва протягом року:

∆НП = НПнг - НПкг (різниця залишків незавершеного виробництва на початок і кінець року).

∆ГП - зміна залишків річної продукції на складі протягом року:

∆ГП = ГПнг - ГПкг (різниця залишків готової продукції на початок і кінець року).

∆Д - зміна на кінець року залишків дебіторської заборгованості (відвантаженої, але не оплаченої продукції, а також аванс іншим підприємствам):

∆Д = - (різниця залишків дебіторської заборгованості на початок і кінець року).

У прикладі:

Псттов = 1774,9 + (0 – 5.917) = 1768,98 тис. грн.

Встреал = 1768,98 + (0 – 3.393) + (0 - 3.215) = 1762,37 тис. грн.

Пплтов = 2165,5 + (5.917 - 6.774) = 2166,36 тис. грн.

Вплреал = 2166,36 + (3.393 - 3.871) + (3.215 - 3.677) = 2165,42 тис. грн.

 

 

Таблиця 4.1

Розрахунок показників ефективності виробництва (тис. грн.)

Показник Базовий рівень Стартовий період Плановий період
Прибуток - 35,15 187,67
Чистий прибуток - 28,47 152,01
Витрати 1 379,17 1 739,85 1 977,82
Середня річна сума:      
- основних фондів 27,6 36,43 44,38
- оборотних коштів 18,4 19,29 22,06
Усього:      
Виручка від реалізації продукції (розрахунок 4.1) 1 379,17 1 762,37 2 165,42
Активи підприємства по балансу 46,0 74,47 198,01
Власний капітал по балансу   46,0 55,72 66,44
1) Рентабельність витрат - (%) - 2,02 9,49
2) Рентабельність виробництва - (%) - 51,09 228,8
3) Рентабельність реалізації - (%) - 1,99 8,67
4) Рентабельність активів - (%) - 47,2 94,78
5) Рентабельність власного капіталу - (%) - 51,09 228,8
6) Виробітка, ( ) - на одного робітника - на одного працівника   114,93 86,19   126,78 93,42   144,37 108,27
7) Фондовіддача основних фондів (тис. грн. /грн)) 49,97 48,79 48,79
8) Фондоозброєність праці робітників ( ) 2 300 2 602 2 959
9) Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ( ) 74,96 89,9 89,34

 Показники виробничо-економічної діяльності підприємства в плановому і стартовому періодах зводяться в стандартну звітну форму фінансової звітності (форму №2), табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Звіт про фінансові результати підприємства за плановий період (форма №2), тис. грн.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 35; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты