Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат

Ім. Ф.Г. Ананченка

 

Методичні матеріали та завдання до проведення практичних занять

з дисципліни:

«Основи соціальної педагогіки»

Для студентів спеціальності 5.13010101

«Соціальна робота»

 

Укладач: В.С. Сизикова – викладач

 

Розглянуто та рекомендовано до

затвердження на засіданні циклової

комісії математичних,

природно-наукових дисциплін

Протокол № від «___» _______ 20__ р.

Голова циклової комісії

А.М. Ляшенко __________________

 

Харків –2015 рік


Пояснювальна записка

 

Якість професійної підготовки студентів визначається дієвістю отриманих ними на лекціях теоретичних знань. При цьому для студента важливо не стільки вміння відтворювати знання, теорії, ідеї, скільки вміти застосовувати їх на практиці: потрібен «перехід» теоретичних знань в практику реальної соціальної діяльності.

Якою б досконалою не була б теорія, вона не завжди може бути безпосередньо реалізована на практиці. Для цього потрібні знання іншого рівня – практичні.

Основні завдання практичних знань:

ü закріплення у студентів системи знань з дисципліни;

ü формування системного підходу до вивчення проблем та явищ соціальної роботи;

ü формування та розвиток навичок використання теоретичних знань в процесі надання соціальної допомоги;

ü оволодіння конкретними засобами, необхідними соціальному працівнику для самостійного конструювання та проведення практичної соціальної роботи;

ü формування мотивації до навчальної дисципліни і подальшої професійної діяльності.

Практичне заняття – одна з форм навчальної роботи, яка орієнтована на закріплення вивченого матеріалу. Його більш глибоке засвоєння і формування вміння використовувати теоретичні знання в практичних, прикладних цілях. Особлива увага на практичних заняттях приділяється формуванню навчальних та професійних навичок. Такі навички формуються в процесі виконання конкретних завдань, вправ, задач – під керівництвом і контролем викладача.

Готуючись до практичного заняття (тема якого завжди заздалегідь відома), студент повинен освіжити у пам’яті теоретичний матеріал, отриманий на лекціях та в процесі самостійної роботи, ознайомитись з необхідною навчальною літературою. Тільки такий підхід забезпечить високу ефективність практичних навчальних занять.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты