Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Соціально-виховні інститути в Україні
Мета: закріпити набуті знання, вміння та навички по роботі соціального педагога у соціально-виховних інститутах в Україні.

Забезпечення заняття:опорний конспект; методичні вказівки з виконання завдання; додаткова література; зошит для практичних робіт, олівець та лінійка.

Література:

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навч. посіб. / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

2. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

3. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

4. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. – 5-те вид. перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с.

Питання для актуалізації опірних знань:

1. Вплив чинників соціально-педагогічної системи на процес соціального становлення особистості.

2. Молодіжні та дитячі об’єднання як чинник соціалізації особистості.

3. Клас як мала соціальна група.

 

 

Модульний контроль (змістовний модуль №2)

Завдання 1. Дайте відповіді на тестові запитання.

У тестових питаннях можливі декілька правильних альтернатив відповідей.

 

№ питання
відповідь

 

№ питання
відповідь

 

1. Назвіть об’єктивні негативні чинники виховання дитини:

а. недостатнє матеріальне забезпечення

б. неповна сім'я

в. погані житлові умови

г. слабкість педагогічної позиції батьків

 

2. Назвіть суб’єктивні негативні чинники виховання дитини:

а. недостатнє матеріальне забезпечення

б. неповна сім'я

в. погані житлові умови

г. слабкість педагогічної позиції батьків

 


3. Первинна соціалізація дитини проходить у:

а. армії

б. вищому навчальному закладі

в. сім’ї

г. трудовому колективі

 

4. Забезпеченість сім'ї житлом, ведення домашнього господарства, організація побуту – відносяться до ______________ функції сім’ї:

а. житлово-побутової

б. комунікативної

в. матеріально-економічної

г. репродуктивної

5. За продовження людського роду відповідає __________ функція сім’ї:

а. репродуктивна

б. матеріально-економічна

в. комунікативна

г. житлово-побутова

 

6. За створення сприятливого сімейного мікроклімату, внутрісімейне спілкування, взаємостосунки сім'ї з мікро- і макросередовищем, контакти із засобами масової інформації, літературою, мистецтвом відповідає __________ функція сім’ї:

а. репродуктивна

б. матеріально-економічна

в. комунікативна

г. житлово-побутова

7. Належна реалізація _______________ функції сім’ї забезпечує соціалізацію молодого покоління, його підготовку до майбутнього життя:

а. виховної

б. житлово-побутової

в. матеріально-економічної

г. репродуктивної


 

8. Основний зміст соціально-педагогічної роботи з сім'єю становлять:

а. вирішення усіх проблем сім'ї без її активної участі

б. забезпечення сім'ї різних видів соціального обслуговування

в. реабілітаційна та профілактична робота

г. соціальний супровід окремих категорій сімей

 

9. Фахівець відповідної кваліфікації, об'єктом діяльності котрого є діти та молодь, що потребують допомоги й підтримки у процесі соціального становлення – це:

а. менеджер

б. соціальний інспектор

в. соціальний педагог

г. супервізор

10. Перед соціальним працівником стоять такі професійні завдання:

а. допомога старшокласникам у професійному самовизначенні

б. надання матеріальної допомоги учням, батькам та вчителям

в. охорона й захист прав та інтересів дітей

г. формування гуманних стосунків між вихованцями, учнями та педагогами

 

11. Основними функціями соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах є такі:

а. гносеологічна, профілактична, організаторська

б. діагностична, прогностична, консультативна, захисна, профілактична, організаторська

в. репродуктивна, діагностична, прогностична, консультативна

г. соціально-побутова, прогностична, консультативна

 

12. У результаті вивчення біографічних даних учнів, індивідуальних бесід з ними, а також батьками та класними керівниками, спостереження за класним колективом соціальний педагог складає:

а. звіт за попередній семестр

б. паспорт громади

в. соціальний паспорт

г. соціальну мапу

 

13. Гендерна характеристика класу включає у себе:

а. кількість дітей-девіантів

б. кількість дітей-сиріт

в. кількість неповнолітніх

г. кількість хлопців та дівчат

 

14. До блоку соціального паспорту «Соціальна поведінка учнів класу» відносять:

а. число учнів, що скоїли різні правопорушення;

б. число учнів, що стоять на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх;

в. наявність учнів з різними видами адиктивної поведінки;

г. кількість учнів, які систематично порушують дисципліну, мають стійкі конфлікти з вчителями.

 

15. З латини «poenitentia» перекладається як:

а. розкаяння

б. прощення

в. вибачення

г. виховання

16. Галузь педагогіки, що вивчає можливості виправлення моральних деформацій особистості засудженого – це:

а. гендерна педагогіка

б. девіантологія

в. пенітенціарна педагогіка

г. соціальна педагогіка

 

17. Процес у рамках виконання кримінального покарання, що передбачає виправлення, перевиховання засудженого – це:

а. виправно-виховний процес

б. виправно-трудовий процес

в. кримінально-виховний процес

г. освітньо-виховний процес

18. Цілеспрямований виховний процес з дітьми і підлітками в умовах спеціальної освітньої установи, спрямований на їхнє виправлення, перевиховання – це:

а. освітньо-виховний процес

б. кримінально-виховний процес

в. виправно-трудовий процес

г. виправно-виховний процес

 

19. Процес навчання і виховання (перевиховання, виправлення) засуджених дітей і підлітків у спеціальних освітніх установах – це:

а. виправно-виховний процес

б. виправно-трудовий процес

в. кримінально-виховний процес

г. освітньо-виховний процес

 

20. Використання можливостей організованої трудової діяльності в інтересах цілеспрямованого розвитку, виховання людини – це:

а. освітньо-виховний процес

б. кримінально-виховний процес

в. виправно-трудовий процес

г. виправно-виховний процес


Завдання 2. Дайте письмову відповідь на питання:

ü Розкрийте вплив чинників соціально-педагогічної системи на процес соціального становлення особистості.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты