Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У загальноосвітніх закладах
Мета: закріпити набуті знання, вміння та навички у формуванні соціального паспорту класу (групи).

Забезпечення заняття:опорний конспект; методичні вказівки з виконання завдання; додаткова література; зошит для практичних робіт, олівець та лінійка.

Література:

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навч. посіб. / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

2. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

3. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

4. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. – 5-те вид. перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с.

Питання для актуалізації опірних знань:

1. Розкрийте основні аспекти діяльності соціального педагога у загальноосвітніх закладах.

2. Дайте характеристику дитячому закладу оздоровлення і відпочинку як соціально-педагогічній системі.

 

Методичні вказівки:

З метою ефективного забезпечення функціональних обов'язків соціальний педагог у своїй практичній роботі широко використовує такий метод аналізу соціуму, як складання соціального паспорту класу.

Соціальна паспортизація класних шкільних колективів здійснюється на основі даних, отриманих соціальним педагогом у результаті вивчення біографічних даних учнів, індивідуальних бесід з ними, а також батьками та класними керівниками, спостереження за класним колективом тощо.

На сьогодні в соціально-педагогічній практиці не існує стандартизованої форми соціального паспорту класу. Це пояснюється наявністю широкого спектру різних типів навчальних закладів, що, у свою чергу, обумовлює специфіку певного контингенту учнів.

 

Хід роботи:

Завдання 1. Використовуючи зразок соціального паспорту класу (наведений нижче), складіть паспорт уявного класу (або вашої групи).

У соціальному паспорті класу необхідно відобразити інформацію не лише про особистісні характеристики учня, а й соціально значимі характеристики інших членів сім'ї та умови її проживання.

У соціально-педагогічній практиці не існує стандартизованої форми соціального паспорту класу, тому за умови необхідності кількість блоків соціального паспорту можна розширити.

Соціальний паспорт __________ класу  
____________________________________________________ ЗОШ І-ІІІ ступенів
Класний керівник____________________________________________________________ (Прізвище, ім’я, по-батькові)
Кількість дітей, які навчаються у класі (по роках народження):
у класі навчається ____________ учнів
 
Рік народження 20__ року народження 20__ року народження 20__ року народження
Хлопчики      
Дівчатка      
1. Діти з сімей зі складними життєвими обставинами: __________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Причина неблагополуччя Домашня адреса, телефон
           
           
3…            
2. Діти із багатодітних сімей: _____________________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Кількість дітей до 18 років Домашня адреса, телефон
           
           
3…            
3. Діти із малозабезпечених сімей(потребують допомоги від школи, селищної ради)__________________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Кількість дітей до 16 років Домашня адреса, телефон
           
           
3…            
4. Діти із неповних сімей: _______________ учнів
4а. діти одиноких матерів: _____________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про матір П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
         
         
3…          
4б. діти-напівсироти: _________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про одного з батьків П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
         
         
3…          
4в. діти, батьки яких розлучені: __________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про одного з батьків, з яким проживає дитина П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
         
         
3…          
5. Діти-сироти: ________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про опікунів або піклувальників П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
         
         
3…          
6. Діти, позбавлені батьківського піклування: __________________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Дані про опікунів або піклувальників П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
         
         
3…          
7. Діти-інваліди: ______________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Діагноз № посвідчення ІД Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
             
             
3…              
8. Діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: _______________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження Діагноз Категорія, № посвідчення Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) місце роботи, м.т. телефон Домашня адреса, телефон
             
             
3…              
9. Діти, схильні до правопорушень: ______________ учнів
9а. група ризику: __________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження У чому проявляється девіантність Категорія сім’ї Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) Домашня адреса, телефон
           
           
3…            
9б. група пильного контролю: ______________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження У чому проявляється девіантність Категорія сім’ї Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) Домашня адреса, телефон
           
           
           
           
           
10. Обдаровані діти: _______________ учнів
№п/п Прізвище, ім’я, по батькові дитини (повністю) Дата народження У чому проявляється обдарованість Категорія сім’ї Дані про батьків П.І.п/Б. (повністю) Домашня адреса, телефон
           
           
3…            
11. Структура взаємин між учнями за соціометричним статусом:
«зірки»
лідери
діти із задовільним статусом
«ізольовані»
12. Дисципліна учнів:
Задовільна______________ учнів
Зразкова _______________ учнів
Незадовільна (вказати П.І.п/Б. учнів):
                                                 

 

Класний керівник ________________ (________________________)

 

Соціальний педагог ______________ (_______________________)

 

«_______» вересня 201__ року

 

Скорочення:

КС – неблагополучна, кризова сім’я;

БДС – багатодітна сім’я;

НС – неповна сім’я;

МЗС – малозабезпечена сім’я.

Завдання 2. Дайте письмову відповідь на питання:

ü Розкрийте зміст основних напрямів роботи соціального педагога в загальноосвітньому закладі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты