Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи
Завдання 1. В довільній формі підготувати схему «Види девіантної поведінки».

Опрацюйте рекомендовану та додаткову літературу, визначте види девіацій. Узагальнений матеріал викладіть у вигляді схеми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання 2. Випишіть та вивчіть основні поняття:

Девіантна поведінка −
 
 
 
 
Делінквентна поведінка −
 
 
 
 
Адиктивна поведінка
 
 
 
 
Дромоманія −
 
 
 
 
Піроманія −
 
 
 
 
Гебоїдна поведінка −
 
 
 
 
Гіпердинамічна поведінка дітей −
 
 
 
 
Дитячі страхи −
 
 
 
 
Психічний інфантилізм −
 
 
 
 
Акселерація −
 
 
 
 
Ретардація −
 
 
 
 
Егоцентрична поведінка −
 
 
 
 
Іпохондрична поведінка −
 
 
 
 
Аномалії старіння −
 
 
 
 

Після виконання практичної роботи зробити висновок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рекомендована література:

Базова

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 208 с.

2. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: Методичні матеріали для працівників освіти. Авт.-упор.: Буров С., Дубініна І., Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М. − К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. − 36 с.

3. Зберегти сім’ю: Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С. – К.: ЕКМО, 2008. – 160 с.

4. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: Учебное пособие. – М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 224 с.

5. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

6. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. – К.:Каравела, 2009. – 368 с.

7. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 560 с.

8. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомир. Держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

9. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. — К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009. — 248 с.

10. Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти: Конспект лекцій / За заг. ред. В.О. Кузьмінського, С.С. Лукашова. – К.: Молодь, 2010. – 128 с.

11. Сокольська Л.П. Робота соціального педагога в закладах освіти: Конспект лекцій. – Хмельницький, ХНУ, 2006. – 98 с.

12. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. А.Й. Капської. – 5 вид, перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 488 с.

13. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 400 с.

14. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. – К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 590 с.

15. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие – 4-е изд., перераб. и доп. − М.: ИТК «Дашков и Ко», 2011. – 244 с.

16. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012.– 248 с.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 165; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты