Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХід роботи
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм роботи
  5. Алгоритм роботи
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

Завдання 1. В довільній формі підготувати схему «Види девіантної поведінки».

Опрацюйте рекомендовану та додаткову літературу, визначте види девіацій. Узагальнений матеріал викладіть у вигляді схеми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання 2. Випишіть та вивчіть основні поняття:

Девіантна поведінка −
 
 
 
 
Делінквентна поведінка −
 
 
 
 
Адиктивна поведінка
 
 
 
 
Дромоманія −
 
 
 
 
Піроманія −
 
 
 
 
Гебоїдна поведінка −
 
 
 
 
Гіпердинамічна поведінка дітей −
 
 
 
 
Дитячі страхи −
 
 
 
 
Психічний інфантилізм −
 
 
 
 
Акселерація −
 
 
 
 
Ретардація −
 
 
 
 
Егоцентрична поведінка −
 
 
 
 
Іпохондрична поведінка −
 
 
 
 
Аномалії старіння −
 
 
 
 

Після виконання практичної роботи зробити висновок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рекомендована література:

Базова

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 208 с.

2. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: Методичні матеріали для працівників освіти. Авт.-упор.: Буров С., Дубініна І., Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М. − К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. − 36 с.3. Зберегти сім’ю: Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С. – К.: ЕКМО, 2008. – 160 с.

4. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: Учебное пособие. – М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 224 с.

5. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

6. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. – К.:Каравела, 2009. – 368 с.

7. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 560 с.

8. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомир. Держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

9. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. — К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009. — 248 с.

10. Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти: Конспект лекцій / За заг. ред. В.О. Кузьмінського, С.С. Лукашова. – К.: Молодь, 2010. – 128 с.11. Сокольська Л.П. Робота соціального педагога в закладах освіти: Конспект лекцій. – Хмельницький, ХНУ, 2006. – 98 с.

12. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. А.Й. Капської. – 5 вид, перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 488 с.

13. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 400 с.

14. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. – К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 590 с.

15. Холостова Е.И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие – 4-е изд., перераб. и доп. − М.: ИТК «Дашков и Ко», 2011. – 244 с.

16. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012.– 248 с.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты