Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФорми опіки дітей-сиріт в Україні
Читайте также:
  1. II.1. Участие минеральных веществ в формировании третичной и четвертичной структуры биополимеров
  2. Quot;Українізація" 20-х років як соціокультурний процес.
  3. q]1:1: Закономерности формирования совокупного спроса и совокупного предложения на товары и факторы производства на мировом рынке являются объектом изучения
  4. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  5. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  6. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  7. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  8. Агропромышленная интеграция и ее роль в формирование АПК
  9. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  10. Азиатская - в которой формированию государства способствовали климатические условия, повлиявшие на выполнение ирригационных и строительных работ.

Мета: закріпити набуті знання, вміння та навички по роботі соціального педагога у державних закладах опіки дітей в Україні.

Забезпечення заняття:опорний конспект; методичні вказівки з виконання завдання; додаткова література; зошит для практичних робіт, олівець та лінійка.

Література:

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навч. посіб. / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

2. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

3. Сорочинська B.C. Організація роботи соціального педагога: Навчальний посібник. − К.: Кондор, 2005. − 198 с.

Питання для актуалізації опірних знань:

1. Історія розвитку закладів інтернатного типу

2. Причини соціального сирітства в Україні

3. Інноваційні форми опіки дітей-сиріт в Україні

Методичні вказівки:

Основні функціональні обов’язки соціального педагога в закладах інтернатного типу:

формування гуманного ставлення до вихованців, охорона їх прав, інтересів і здоров’я;

створення обстановки психологічного комфорту і безпеки дитини в побуті і під час дозвілля;

вивчення особливостей вихованців, соціальної ситуації розвитку, умов життєдіяльності;

виявлення інтересів і потреб, проблем і ускладнень, відхилень в соціальній поведінці і соціальній адаптації;

соціально-педагогічна підтримка вихованця в процесі соціалізації;

організація та координація різних видів соціально прийнятної діяльності;

соціально-педагогічна реабілітація дезадаптованих та педагогічно занедбаних вихованців;

посередництво між вихователем і закладом, сім’єю та іншими соціальними інститутами;

взаємодія з педагогами, психологами, опікунами, батьками в наданні допомоги вихованцю;

спільна робота з працівниками соціальних служб з метою працевлаштування, забезпечення житлом, пенсіями та пільгами.

Взагалі, діяльність соціального педагога в закладах інтернатного типу досить різноманітна. Її можна згрупувати в такі основні типи: соціально-педагогічна діагностика і консультування; соціально-профілактична робота; соціальне виховання та корекційно-розвиваюча робота.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 87; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты