Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні поняття і визначення. Класифікація видів згину
 

Згин– це вид деформації, який виникає при прикладанні до стержня пар сил, які

утворюють моменти в площинах, що проходять через вісь стержня або силами, що лежать у площинах поперечних перерізів.

Згин – це один з простих видів навантаження (деформування) бруса, при якому у його поперечному перерізі діє внутрішній згинальний момент ( ), внаслідок чого вісь бруса викривляється.

Брус, що працює на згин, називається балкою.

Згин може виникати під дією зовнішніх поперечних сил (зосереджених або розподілених по довжині бруса) та моментів пар сил (рисунок 1, 2 ).

 
 

 


Рисунок 1 – Приклади розрахункових схем балок при згині

 

Розрізняють

· чистий згин ( , );

· поперечний згин ( , ).

 

Рис. 2

Якщо площина дії згинального моменту (силова площина) проходить через одну з головних центральних осей поперечного перерізу бруса, згин називається плоским прямим ( рис. 2). При цьому викривлена вісь бруса буде плоскою кривою, яка розташована в силовій площині.

Якщо навантаження не лежать в одній силовій площині, то і викривлена вісь бруса буде просторовою кривою. У такому разі маємо складний просторовий згин. Таку схему навантаження можна розглядати як суперпозицію двох плоских прямих згинів, для чого усі навантаження треба розкласти на складові по головних осях інерції перерізу.

Балки мають опори. Розрізняють три типа опор:

1 шарнірно-рухома (рисунок 3 а) накладає заборону тільки на переміщення вдовж зв’язку (або перпендикулярно опорній поверхні); єдина опорна реакція діє у цьому ж напрямку; опора допускає переміщення вдовж опорної поверхні та поворот балки відносно закріпленої точки (шарніра);

2 шарнірно-нерухома (рисунок 3 б) допускає тільки поворот балки; реакція цієї опори має дві складові та ;

3 жорстке затиснення (рисунок 3 в) виключає можливість переміщень та повороту балки. Реакції затиснення – , та реактивний момент .

 

 


Рисунок 3 – Типи опор балок

Статично-визначенні балки мають число невідомих реакцій, яке дорівнює числу рівнянь рівноваги. Цій умові відповідають балки з однією шарнірно-рухомою і однією шарнірно-нерухомою опорами (рисунок 1 а), а також консольні балки (рисунок 1 б).

Розрахунки на міцність та жорсткість при згині починаються з того, що для заданої розрахункової схеми складають рівняння рівноваги та визначають опорні реакції.

Потім застосовують метод перерізів. Змінюючи поточну координату вдовж осі балки, аналізують закономірності, за якими змінюються внутрішні силові фактори – поперечна сила та згинальний момент , та будують їх епюри – графіки та .

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 531; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты