Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДиференційні залежності при згинанні
Читайте также:
  1. Енергетичні залежності потоку робочої рідини
  2. Залежності між границею витривалості та границею міцності
  3. Залежності між моментами інерції щодо паралельних осей
  4. Здобуття Україною незалежності, відродження гувернерства.
  5. Критерійні залежності масообмін них процесів
  6. Приклад виконання (графо)економічної роботи - побудова графіка функціональної залежності собівартості і прибутку від обсягу виробництва продукції

 

Встановимо залежність між епюрами M і Q.

Розглянемо балку з довільним навантаженням.

Рис. 7

Розподілене навантаження будемо рахувати додатнім, якщо воно направлене вгору. Оскільки тоді воно створює додатній згинальний момент. Запишемо рівняння рівноваги елемента балки довжиною dx:

 

 

При розрахунках балок на згин необхідно знати розподіл внутрішніх зусиль у поперечних перерізах по її довжині. Цей розподіл прийнятий показувати у виді епюр. Епюри при гині будуються за загальними правилами аналогічно епюрам подовжньої сили при розтягу-стиску. Кожна ордината епюри М чи Q являє собою величину згинаючого моменту чи поперечної сили у відповідному перерізі балки. При побудові епюр поперечних сил і згинальних моментів прийнято додатні значення сили відкладати догори від осі епюри, а від’ємні – відповідно донизу. Вид епюр поперечної сили і згинаючого моменту залежить від виду зовнішнього навантаження. Аналізуючи залежності (5.2)–(5.6) можна зробити наступні висновки, які можна використовувати при побудові й перевірці епюр.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 31; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты