Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОДАТОК 2
Читайте также:
  1. Додаток
  2. Додаток 1
  3. ДОДАТОК 1
  4. Додаток 1.
  5. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  6. Додаток 2
  7. Додаток 2
  8. Додаток 2
  9. ДОДАТОК 3

ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ СЕРІЇ ПБС (ПБСТ)

 

Двигуни серії ПБС (ПБСТ) призначені для роботи в широкорегульованих електроприводах із діапазоном регулювання до 1 : 2000 (для верстатобудування). Вони мають п'ять габаритів (із другого по шостий) і виконуються як з умонтованим тахогенератором (ПБСТ), так і без нього (ПБС).

Двигуни серії ПБСТ виготовляються з незалежним збудженням, без послідовної обмотки, що стабілізує. Стійка робота двигуна постійного струму(ДПС) забезпечується схемою керування електропривода. Напруга збудження встановлюється при замовленні і може бути 110 або 220В.

Двигуни допускають регулювання частоти обертання вище від номінальної (при постійній потужності) - ослабленням поля головних полюсів або при короткочасних режимах тривалістю не більше 5 хвилин при повному потоці - зміною напруги на якорі. При цьому для ДПС із напругою 110 В допускається підвищення напруги при номінальному струмі якоря до 220 В, із напругою 220В - до 330В, із напругою 440В - до 510В. Частота обертання не повинна превищувати у ДПС 2 – 4-го габаритів 4000 об/мин, 5 – 6-го габаритів – 3600 об/мин. Двигуни допускають роботу з малими частотами обертання (0,5 - 1,5 об/хвл) при номінальному збудженні і моменті, що не перевищує номінальний.

Граничне відхилення частоти обертання від номінальної при номінальному навантаженні, номінальній напрузі на якорі й обмотки збудження при сталому тепловому режимі не повинно перевищувати +15%, -5%.

Двигуни допускають : перевантаження по струму до 4 на протязі 10с при номінальному збудженні (момент обертання при цьому повинен бути не менше 2.5 с номінальною частотою обертання 3000об/хв.. і не менше 3 для ДПС із меншими номінальними частотами обертання); перевантаження по струму до 2Iном на протязі 10с при ослабленому полі при максимальній частоті обертання .

Двигуни виготовляються з убудованим тахогенератором типу ТС – 1М і без тахогенератора. Основні дані тахогенератора типу ТС – 1М:

 

Потужність, Вт…………… ……. ……… …………………….5

Напруга якоря , В……………..……… ………… ………………...100

Частота обертання, об/хв.………………… ………………………..3000

Тип збудження………………………………….…. . постійні магніти

Припустиме відхилення кривой напруги якоря тахогенератора від лінійності при номінальному опорі навантаження тахогенератора не повинно перевищувати 2%.Різниця між напругами тахогенератора, обмірюваними при двох різноманітних напругах обертання якоря й однакових частотах обертання, повинна становити не більше 2% установленого значення напруги.

Вимір напруги тахогенератора при переході від холостого до нагрітого стану обмоток тахогенератора і ДПС не повинно бути більш 2%.

Пульсації вихідної напруги тахогенератора, %, повинні бути не більше зазначених нижче значень у діапазоні зміни частот обертання тахогенератора :

Від номінальної до 0,1 номінальної……………………………………2

Від 0,1 номінальної до 0,01 номінальної…………………………... .. 3

Від 0,01 номінальної до 0,001 номінальної…………………………. .. 5

Не більш 0,001 номінальної……………………………………………10

Технічні дані двигунів серії ПБСТ [13]


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты