Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовані ситуаційні задачі та тестові завдання. 1. У хворого при обстеженні порожнини рота виявлена каріозна порожнина у 11 в межах біляпульпарного дентину з пошкодженням кута зуба та ріжучого краю

Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Біт-орієнтовані протоколи
  3. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  4. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  5. Виконати тестові завдання
  6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

 

1. У хворого при обстеженні порожнини рота виявлена каріозна порожнина у 11 в межах біляпульпарного дентину з пошкодженням кута зуба та ріжучого краю. Якому пломбувальному матеріалу слід надати перевагу?

А. Мікрогібридний композитний матеріал світлового тверднення

В. Склоіономерний цемент світлового тверднення

С. Силікатний цемент

D. Композитний матеріал хімічного тверднення типу паста-паста

Е. Композитний матеріал хімічного тверднення типу порошок-рідина

 

2. Хворому 25 років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 43. Об’єктивно: каріозна порожнина знаходиться на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці нижче рівня ясен. Визначте оптимальний постійний пломбувальний матеріал.

А. Композит світлової полімеризації

В. Амальгама

С. Композит хімічної полімеризації

D. Силікофосфатний цемент

Е. Компомер

 

3. Хворому Д. проводять лікування гострого глибокого карієсу 36 зуба. По загально-прийнятих правилах проведено препарування каріозної порожнини, медикаментну обробку (0,1% водний розчин хлоргексидину), висушування порожнини повітрям, накладання лікувальної і ізолюючої прокладок, пломбування каріозної порожнини пакованим фотополімерним композитом. Визначіть, на якому етапі лікування була допущена помилка.

А. Вибір пломбувального матеріалу

В. Препарування каріозної порожнини

С. Медикаментна обробка

D. Накладення прокладок

Е. Недотримання схеми лікування

 

4. Для роботи Вам пропонують гібридний композит розширеної колірної гами. В каріозних порожнинах яких класів показано застосування цього матеріалу?

А. І і ІІ класів

В. ІІІ і ІV класів

С. V класу у фронтальній ділянці

D. V класу в бічній ділянці

Е.Показаний в каріозних порожнинах усіх класах

 

5. У числі інших матеріалів у Вас є в наявності фотополімерний композит з грубозернистим наповнювачем (макрофільний) шести стандартних кольорів (Vita). Вкажіть клас каріозних порожнин для пломбування.

А. ІІІ і ІV класи

В. V клас у фронтальному відділі

С.І і ІІ класи

D. Тільки ІV клас

Е. Всі класи порожнин

 

6. Заключним етапом пломбування каріозної порожнини є фінішна обробка пломби. Через який час можна проводити фінішну обробку пломби з фотополімерного композиту?А.Безпосередньо після полімеризації

В. Через 8-12 хвилин після полімеризації

С. Через 2-3 години після полімеризації

D. Через 24-38 годин після пломбування

Е. Пломба фінішної обробки не потребує

 

7. До якої частини оптичного спектру належить сенсибілізований каталізатор фотополімерних пломбувальних матеріалів?

А. 4 мкм

В. 800 нм

С.470 нм

D. 730 нм

Е. 400 нм

 

8. Лікар проводить пломбування каріозної порожнини 4-го класу. На якому етапі слід проводити підбір кольору пломбувального матеріалу?

А.До препарування порожнини

В. Після препарування і медикаментної обробки

С. Після накладання ізолюючої прокладки

D. Після нанесення агента, що зв’язує

Е. Після протравлювання каріозної порожнини

 

9. При огляді у пацієнта діагностована каріозна порожнина на вестибулярній поверхні 37 зуба. Оберіть пломбувальний матеріал для постійної пломби.

А. Композитний мікрофільний матеріал

В. Склоіономерний цемент

С. Срібна амальгама

D. Алюмосилікатний цемент

Е.Можливе застосування всіх запропонованих матеріалів

 

10. В інструкціях по застосуванню композитних матеріалів вказані класи каріозних порожнин для пломбування кожним із них. Яка з перерахованих ознак визначає показання для застосування матеріалів у різних класах порожнин?А. Розмір молекули полімерної матриці

В. Тип агента, що зв’язує

С. Вид протравлюючого агента

D.Розмір частинок наповнювача

Е. Тип каталізатора

 

11. Композитний пломбувальний матеріал позначений на упаковці англомовним індексом МН (Micro hybrides). Характеристика якого елементу композиту зумовила появу терміну „гібридний”?

А. Полімерної матриці

В. Наповнювача

С. Агента, що зв’язує компоненти матеріалу

D. Каталізатора

Е. Протравлюючого агента

 

12. Хворому 35-ти років поставлено діагноз: хронічний середній карієс. Порожнина ІІ класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування?

А. Текучий композит світлової полімеризації

В. Композитний мікрогібридний матеріал світлової полімеризації

С. Склоіономерний цемент

D. Мікрофільний композит світлової полімеризації

Е. Силікофосфатний цемент

 

13. У випадку відновлення жувальної поверхні зуба товщина накладеного шару фотополімерного композиту повинна становити:

А. Не більше 1-2 мм

В. Не менше 1-2 мм

С. Не менше 3 мм

D. Не більше 3 мм

Е. Довільна

14. Фізико-механічні властивості компомерів найбільш наближені до:

А. Макронаповнених композитів

В. Проміжних гібридів

С. Мікронаповнених композитів

D. Мінінаповнених композитів

Е. Макрогібридних композитів

 

15. Чоловік 28-ми років скаржиться на біль у ділянці верхніх фронтальних зубів при вживанні холодної їжі, що з’явилася 1,5 місяці тому після травми. Об’єктивно: відсутній кут коронки 21, злам ріжучого краю 11 у межах дентину. Зондування 11, 21 безболісне, реакція на холод позитивна, короткочасна. ЕОД - 7 мкА. Який із пломбувальних матеріалів доцільно використати в даній клінічній ситуації?

А. Силікатний цемент

В. Макронаповнений композит

С. Склоіономерний цемент

D. Компомер

Е. Мікрогібридний композит

16. Хворому 25 років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 43. Об’єктивно: каріозна порожнина знаходиться на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці нижче рівня ясен. Визначте оптимальний постійний пломбувальний матеріал.

А. Силікофосфатний цемент

В. Амальгама

С. Композит хімічної полімеризації

D. Компомер

Е. Композит світлової полімеризації

17. Хворий 40 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 22 зубі. Об’єктивно: на медіальній поверхні 22 зуба - глибока каріозна порожнина ІV класу; при зондуванні незначний біль. Який матеріал доцільно використати для пломбування 22 зуба?

А. Композиційний матеріал світлового тверднення

В. Склоіономерний цемент хімічного тверднення

С. Склоіономерний цемент світлового тверднення

D. Алюмосилікатний цемент

Е. Силікофосфатний цемент

18. Для визначення відтінків пломбувального матеріалу перед реставрацією необхідно брати до уваги умовний поділ коронки зуба на:

А. Різальний край та ділянку шийки

В. Тіло, різальний край та ділянку шийки

С. Тіло і різальний край

D. Тіло та ділянку шийки

Е. Ділянку шийки

Рекомендована література

1. Борисенко А.В. Кариес зубов.- К.: Книга плюс, 2000.- 342 с.

2. Клаус М. Леманн, Эльмар Хельвиг. Основы терапевтической и ортопедической стоматологии.- Львів, 1999.- 262 с.

3. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.- М.: МЕДпресс-информ, 2003.- 896 с.

4. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколішина).- Т.1.- Полтава: Дивосвіт, 2005.- 392 с.

5. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).- К.: Книга плюс, 1999.- 524 с.

6. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 508 с.

7. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).- М.: Медицина, 2002.- 640 с.

8. Пропедевтика стоматологических заболеваний /Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Еречев.- Ростов н/Д.: Феникс, 2002.- 640 с.

9. Артельт Х.М., Дрожжина В.А., Федоров Ю.А. Современные стоматологические материалы и их применение в лечебной практике. – С.-Петербург-Куксхавен, 1996.

10. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. За редакцією акад. М.Ф.Данилевського.– К.: Здоров’я, 2001. – С. 223-226.

11. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. – Москва: Медицина, 1998.– С. 234-237.

12. Данилевський М.Ф. та співавт. Практикум з терапевтичної стоматології. Фантомний курс.– Львів: Світ, 1993.

13. Цвих Л.О., Петришин О.А., Кононенко В.В., Гисик М.В. Фантомний курс. Лекційний матеріал.– Львів, 2001.– 87 с.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коротка характеристика теми. Композити, що полімеризуються під дією світла, характеризуються однорідною консистенцією у вигляді пасти | Коротка характеристика теми. При препарування каріозних порожнин І класу за Блеком, особливо при обробці емалевого краю, слід пам’ятати про сильне жувальне навантаження на зуби в бічних
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты