Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Орієнтовані ситуаційні задачі та тестові завдання. 1.Вибір конкретного пломбувального матеріалу визначається його властивостями
1.Вибір конкретного пломбувального матеріалу визначається його властивостями. Яка властивість алюмосилікатних цементів обмежує їх застосування в каріозних порожнинах 2-го та 4-го класів за Блеком?

А. Пружність (модуль Юнга)

В. Міцність на стиснення

С. Твердість

D. Стійкість кольору

Е. Абразивна стійкість

 

2. У недалекому минулому основну масу пломб у каріозних порожнинах 1-го та 2-го класів складали пломби з алюмосилікатних і силікофосфатних цементів. Вкажіть їх спільні властивості.

А. Висока естетичність

В. Склад порошку

С. Показання до застосування

D. Колірна гама

Е. Склад рідини

 

3. При пломбуванні каріозних порожнин ІІ класу за Блеком у 36, було вирішено скористатися методикою відкритого варіанту „сендвіч-техніки”. Який із склоіономерних цементів потрібно застосувати для заміщення дентину?

А. BaseLine (Dentsply)

В. Aqua-Cem (Dentsply)

С. Vitremer TC (3M)

D. Vitrebond (3M)

Е. Aqua-Jonobond (VOCO)

 

4. Які засоби використовуються для остаточної обробки пломб на апроксимальній поверхні зуба?

А. Фініри

В. Диски

С. Поліри

D. Гумові чашечки

Е. Штрипси

 

5. Заключним етапом пломбування каріозної порожнини є фінішна обробка пломби. Через який час можна проводити фінішну обробку пломби з хімічного композиту?

А.Безпосередньо після полімеризації

В. Через 8-12 хвилин після полімеризації

С. Через 2-3 години після полімеризації

D. Через 24-38 годин після пломбування

Е. Пломба фінішної обробки не потребує

 

6. Які бори застосовують для кінцевої обробки пломб із композиційних матеріалів?

А. Фініри та поліри

В. Сталеві та алмазні бори середньої зернистості

С. Алмазні бори дрібної зернистості та багатогранні твердосплавні бори

D. Крупнозернисті алмазні бори

Е. Шестигранні твердосплавні бори

 

7. Для роботи Вам пропонують гібридний композит розширеної колірної гами. В каріозних порожнинах яких класів показано застосування цього матеріалу?

А. І і ІІ класів

В. ІІІ і ІV класів

С. V класу у фронтальній ділянці

D. V класу в бічній ділянці

Е.Показаний в каріозних порожнинах усіх класах

 

8. У числі інших матеріалів у Вас є в наявності фотополімерний композит з грубозернистим наповнювачем (макрофільний) шести стандартних кольорів (Vita). Вкажіть клас каріозних порожнин для пломбування.

А. ІІІ і ІV класи

В. V клас у фронтальному відділі

С.І і ІІ класи

D. Тільки ІV клас

Е. Всі класи порожнин

 

9. Хворому 35-ти років поставлено діагноз: хронічний середній карієс. Порожнина ІІ класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування?

А. Композитний мікрогібридний матеріал світлової полімеризації

В. Текучий композит світлової полімеризації

С. Склоіономерний цемент

D. Мікрофільний композит світлової полімеризації

Е. Силікофосфатний цемент

10.При пломбуванні каріозних порожнин ІІ класу за Блеком точковий контактний пункт створюється у пацієнтів:

А. Молодого віку

В. Середнього віку

С. Похилого віку

D. Не має принципового значення

Е. Вірна відповідь відсутня

 

11.При пломбуванні каріозних порожнин ІІ класу за Блеком у пацієнтів старшого віку міжзубний контактний пункт створюється:

А. Точковим

В. Площинним

С. Не має принципового значення

D. Вірна відповідь відсутня

 

12.При пломбуванні порожнин ІІ класу за Блеком основним і найбільш складним завданням є:

А. Створення естетичного ефекту

В. Створення тільки контактних пунктів

С. Створення контактних пунктів і доброї маргінальної адаптації матеріалу до при ясенної стінки

D. Створення тільки доброї маргінальної адаптації матеріалу до при ясенної стінки

Е. Всі відповіді вірні

 

 

Рекомендована література

1. Борисенко А.В. Кариес зубов.- К.: Книга плюс, 2000.- 342 с.

2. Клаус М. Леманн, Эльмар Хельвиг. Основы терапевтической и ортопедической стоматологии.- Львів, 1999.- 262 с.

3. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.- М.: МЕДпресс-информ, 2003.- 896 с.

4. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколішина).- Т.1.- Полтава: Дивосвіт, 2005.- 392 с.

5. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).- К.: Книга плюс, 1999.- 524 с.

6. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 508 с.

7. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).- М.: Медицина, 2002.- 640 с.

8. Пропедевтика стоматологических заболеваний /Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Еречев.- Ростов н/Д.: Феникс, 2002.- 640 с.

9. Артельт Х.М., Дрожжина В.А., Федоров Ю.А. Современные стоматологические материалы и их применение в лечебной практике.– С.-Петербург-Куксхавен, 1996.

10. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. За редакцією акад. М.Ф.Данилевського.– К.: Здоров’я, 2001.– С. 223-226.

11. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология.– М.: Медицина, 1998.– С.234-237.

12. Данилевський М.Ф. та співавт. Практикум з терапевтичної стоматології. Фантомний курс.– Львів: Світ, 1993.

13. Цвих Л.О., Петришин О.А., Кононенко В.В., Гисик М.В. Фантомний курс. Лекційний матеріал.– Львів, 2001.– 87 с.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 62; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты