Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовані ситуаційні задачі та тестові завдання. 1.Які тканини охоплює комплекс ендодонт?

Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Біт-орієнтовані протоколи
  3. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  4. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  5. Виконати тестові завдання
  6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1.Які тканини охоплює комплекс ендодонт?

А. Дентин, пульпа, верхівковий періодонт, цемент верхівки кореня зуба, прилегла кісткова тканина

В. Дентин, пульпа

С. Верхівковий періодонт, цемент верхівки кореня зуба

D. Пульпа, прилегла кісткова тканина

Е. Цемент верхівки кореня зуба, дентин, пульпа

 

2.Порожнина зуба має веретеноподібну форму, яка непомітно трансформується у кореневий канал. У яких зубах порожнина має таку форму?

А. Нижні премоляри

В. Верхні перші різці

С. Нижні перші різці

D. Верхні премоляри

Е. Верхні та нижні ікла

 

3.Порожнина зуба має щілиноподібну форму, витягнуту в щічно-піднебінному напрямі і переходить в один щілиноподібний канал. Для якого зуба характерна така будова?

А. Перший верхній премоляр

В. Другий нижній премоляр

С. Другий верхній премоляр

D. Перший нижній премоляр

Е. Нижнє ікло

 

4.Скільки існує варіантів будови кореневих каналів?

А. 3

В. 4

С. 2

D. 1

Е. 5

5.До якого типу належать зуби, що мають один кореневий канал на всьому протязі до верхівки кореня?

А. ІV тип

В. ІІІ тип

С. ІІ тип

D. І тип

 

6.До якого типу належать зуби, що мають два кореневі канали, які з’єднуються в ділянці верхівки кореня і відкриваються одним верхівковим отвором?

А. ІІ тип

В. І тип

С. ІV тип

D. ІІІ тип

 

7.До якого типу належать зуби, що мають два кореневі канали на всьому протязі і відкриваються двома окремими верхівковими отворами?

А. І тип

В. ІV тип

С. ІІІ тип

D. ІІ тип

 

8.До якого типу належать зуби, що мають один кореневий канал, який роздвоюється в апікальній частині кореня і закінчується двома апікальними отворами?

А. І тип

В. ІV тип

С. ІІІ тип

D. ІІ тип

 

9.Порожнина якого зуба має долотоподібну форму, безпосередньо переходить у кореневий канал, який в ділянці шийки розширений у вестибуло-оральному напрямку, а в середній і верхівковій частинах набуває округлої форми?

А. Ікло верхньої щелепи

В. Ікло нижньої щелепи

С. Верхній центральний різець

D. Нижній центральний різець

Е. Нижній перший премоляр

 

10.Порожнина якого зуба повторює форму коронки, безпосередньо переходить у прямий найдовший кореневий канал, незначно сплющений у медіодистальному напрямку?А. Нижній перший премоляр

В. Ікло верхньої щелепи

С. Ікло нижньої щелепи

D. Верхній центральний різець

Е. Нижній центральний різець

 

11.У якому премолярі на дні порожнини є два поглиблення, які переходять у кореневі канали?

А. Перший верхній премоляр

В. Другий нижній премоляр

С. Другий верхній премоляр

D. Перший нижній премоляр

 

12.Які зуби, як правило, мають три корені і три кореневі канали?

А. Премоляри верхньої щелепи

В. Премоляри нижньої щелепи

С. Моляри верхньої щелепи

D. Моляри нижньої щелепи

13.Які кореневі канали вважаються добре прохідними у молярах верхньої щелепи?

А. Медіальний щічний

В. Піднебінний

С. Дистальний щічний

D. Всі

 

14.У якому зубі через особливості будови (різні варіанти форми коронки, різна кількість коренів від 1 до 4) найчастіше можуть виникати труднощі при ендодонтичних маніпуляціях?

А. Перший моляр нижньої щелепи

В. Другий моляр нижньої щелепи

С. Перший моляр верхньої щелепи

D. Третій моляр верхньої щелепи

Е. Другий моляр верхньої щелепи

 

15.Яка група зубів після третіх молярів найбільш складна для ендодонтичного втручання?А. Нижні різці

В. Верхнє ікло

С. Нижні премоляри

D. Верхні різці

Е. Верхні премоляри

 

16.Які зуби мають порожнину, відповідну до форми коронки, яка без чіткої межі переходить в один кореневий канал, добре прохідний, трохи стиснутий у медіодистальному напрямку, дистально зігнутий в ділянці верхівки кореня?

А. Різці нижньої щелепи

В. Різці верхньої щелепи

С. Премоляри нижньої щелепи

D. Ікла верхньої щелепи

Е. Ікла нижньої щелепи

 

17.Які зуби мають, як правило, два корені, але три кореневі канали?

А. Премоляри верхньої щелепи

В. Премоляри нижньої щелепи

С. Моляри верхньої щелепи

D. Моляри нижньої щелепи

 

18.Який кореневий канал в нижніх молярах, як правило, прямий, добре прохідний, має відгалуження, які важко заповнити пломбувальним матеріалом?

А. Медіально-щічний

В. Медіально-язиковий

С. Дистальний

D. Всі

 

19.Корені яких зубів дуже близько розташовані до нижнощелепного каналу і агресивні ендодонтичні маніпуляції можуть призвести до травми нервово-судинного пучка?

А. Нижні премоляри і моляри

В. Тільки нижні премоляри

С. Тільки нижні моляри

D. Третій нижній моля

Рекомендована література

1. Троуп М., Дебелян Д. Руководство по эндодонтии для стоматологов общей практики.- М., 2005.- 70 с.

2. Бир Р., Бауман М., Ким С. Атлас по стоматологии. Эндодонтия (под редакцией Виноградовой Т.Ф.).– М.: МЕДпресс-информ, 2004.- 368 с.

3. Клаус М. Леманн, Эльмар Хельвиг. Основы терапевтической и ортопедической стоматологии.- Львів, 1999.- 262 с.

4. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Рахний Ж.И. Пульпит.- К., 2003.-165 с.

5. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.- 896 с.

6. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколішина).- Т.1.- Полтава: Дивосвіт, 2005.-392 с.

7. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).- К.: Книга плюс, 1999.- 524 с.

8. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 508 с.

9. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).- М.: Медицина, 2002.- 640 с.

10. Пропедевтика стоматологических заболеваний /Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Еречев.- Ростов н/Д.: Феникс, 2002.- 640 с.

11. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. За редакцією акад. М.Ф. Данилевського.– К.: Здоров’я, 2001.– С. 223-226.

12. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача.– Полтава, 1998.– 155 с.

13. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия, инструменты, материалы и методы.– К.: Книга-плюс.– 113 с.

14. Цвих Л.О., Петришин О.А., Кононенко В.В., Гисик М.В. Фантомний курс. Лекційний матеріал.– Львів, 2001.– 87 с.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 36; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коротка характеристика теми. Ендодонтія ­­­­–вчення про комплекс тканин зуба і прилеглих тканин (дентин, пульпа, верхівковий періодонт | Коротка характеристика теми
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты