Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовані ситуаційні задачі та тестові завдання. 1.З допомогою яких інструментів найдоцільніше проводити розкриття вічок кореневих каналів і резекцію пульпи?
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Біт-орієнтовані протоколи
  3. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  4. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  5. Виконати тестові завдання
  6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1.З допомогою яких інструментів найдоцільніше проводити розкриття вічок кореневих каналів і резекцію пульпи?

А. Бором Gates-Glidden

В. Циліндричним бором

С. Кулястим бором

D. Обернено-конусоподібним бором

Е. Прямим конусоподібним бором

2.Хворому 28 років проводять лікування пульпіту 11 зуба. Приступили до першого етапу обробки кореневого каналу. Вкажіть, яка його частина піддається ефективній обробці пульпоекстрактором.

А. Кореневий канал на всьому протязі

В. 2/3 кореневого каналу

С. 1/2 кореневого каналу

D. 1/3 кореневого каналу

Е. 1/4 кореневого каналу

 

3.При виборі розміру пульпоекстрактора керуються найбільш доцільним правилом:

А. Для надійної екстирпації пульпи діаметр пульпоекстрактора повинен забезпечити щільний контакт із стінками кореневого каналу на всьому протязі

В. Для зменшення пошкодження пульпи пульпоекстрактор повинен бути мінімального розміру

С. Пульпоекстрактор підбирають такого розміру,щоб він контактував із стінками тільки у верхівковій третині кореневого каналу

D. У викривлених кореневих каналах обирають найменший діаметр пульпоекстрактора

Е. Діаметр пульпоекстрактора повинен бути достатньо великим, щоб надійно захоплювати пульпу і, разом з тим, не контактувати із стінками каналу

 

4.При лікуванні пульпіту методом ампутації видаляють:

А. Кореневу пульпу над вічками кореневих каналів

В. Коронкову і кореневу пульпу у прохідній частині каналів

С. Коронкову і 1/4 кореневої пульпи

D. Коронкову і 1/3 кореневої пульпи

Е. Коронкову і 1/2 кореневої пульпи

 

5.Вкажіть методику роботи пульпоекстрактором при проведенні пульпектомії.

A. Користуватися інструментом тільки у прямій частині каналу

B. Проштовхувати інструмент у канал із зусиллями

C. Інструмент вводити більш, ніж на 2/3 довжини кореневого каналу

D. Застосовувати інструмент в облітерованих каналах

E. Всі зазначені дії невірні

 

6.Яку техніку маніпуляцій пульпоекстрактором при пульпектомії можна назвати вірною?

A.Щоб уникнути зламу, інструмент слід видаляти без ротаційного руху

B. На заданій глибині пульпоекстрактор слід обернути на 360º і виводити разом із пульпою

C. Після введення пульпоекстрактора на задану глибину обернути його на 180º і видалити разом із пульпоюD. Після введення інструменту в канал, його слід обернути за годинниковою стрілкою на 720º (2 оберти) і виводити

E. Ротаційні рухи пульпоекстрактором слід здійснювати під час його просування як в канал, так і при видаленні

 

7.Одним із ускладнень ендодонтичного лікування вважають проштовхування вмісту кореневого каналу за верхівковий отвір. Який методичний прийом на першому етапі інструментальної обробки дозволить цьому запобігти?

А. Неповне видалення некротичних мас

В. Відтерміноване видалення вмісту кореневого каналу

С. Кінцева медикаментна обробка кореневого каналу

D. Попередня медикаментна обробка кореневого каналу

Е. Поетапне видалення некротичних мас

8.Яка з приведених пар інструментів призначена для видалення м'яких тканин з кореневого каналу?

A. К-файл і Н-файл

B. Рашпіль кореневий і К-ример

C. К-ример і пульпоекстрактор

D. Профайл і флексофайл

E. Рашпіль кореневий і пульпоекстрактор

9.Який ендодонтичний інструмент призначений для вирівнювання стінок кореневого каналу?

А. Н-файл

В. К-файл

С. Рашпіль

D. К-римерЕ. К-flexofile

 

10.За якою ознакою можна розрізнити К-рімер і К-файл?

A. Довжина робочої частини

B. Форма поперечного перерізу

C. А+В

D. Кут нахилу ріжучої грані до поздовжньої вісі інструменту

E. Загальна довжина стрижня інструменту

 

11.Вкажіть інструмент, який має найменшу міцність робочої частини:

A. К-рімер

B. К-файл

C. Н-файл

D. Флексофайл

E. Флексоример

 

12.Якому типу (стандарт ISO 3630) відповідає інструмент з наступною символікою: хвостовик до кутового наконечника маркований червоним кільцем, а символ – трикутник?

A. К-ример машинний до кутового наконечника №25

B. К-файл машинний до кутового наконечника №25

C. К-ример машинний до кутового наконечника №40

D Каналонаповнювач до кутового наконечника №30

E. Н-файл машинний до кутового наконечника №35

 

13.Які з перерахованих інструментів можуть бути кодовані зеленим кольором?

A. К-ример машинний з 3 кільцями на хвостовику; Н-файл №30

B. К-файл №35; К-ример №65

C. Н-файл №40; К-файл №35

D. К-ример машинний з 5 кільцями на хвостовику; Н-файл №30

E. К-файл №60; К-ример №20

 

Рекомендована література

1. Троуп М., Дебелян Д. Руководство по эндодонтии для стоматологов общей практики.- М., 2005.- 70 с.

2. Бир Р., Бауман М., Ким С. Атлас по стоматологии. Эндодонтия (под редакцией Виноградовой Т.Ф.) М.: МЕДпресс-информ, 2004.- 368 с.

3. Клаус М. Леманн, Эльмар Хельвиг. Основы терапевтической и ортопедической стоматологии.- Львів, 1999.- 262 с.

4. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Рахний Ж.И. Пульпит.- К., 2003.-165 с.

5. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.- 896 с.

6. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколішина).- Т.1.- Полтава: Дивосвіт, 2005.-392 с.

7. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).- К.: Книга плюс, 1999.- 524 с.

8. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 508 с.

9. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).- М.: Медицина, 2002.- 640 с.

10. Пропедевтика стоматологических заболеваний /Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Еречев.- Ростов н/Д.: Феникс, 2002.- 640 с.

11. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. За редакцією акад. М.Ф. Данилевського.– К.: Здоров’я, 2001.– С. 223-226.

12. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача.– Полтава, 1998.– 155 с.

13. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия, инструменты, материалы и методы.– К.: Книга-плюс.– 113 с.

14. Цвих Л.О., Петришин О.А., Кононенко В.В., Гисик М.В. Фантомний курс. Лекційний матеріал.– Львів, 2001.– 87 с.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты