Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовані ситуаційні задачі та тестові завдання. 1.Основним недоліком паст на основі резорцин-формаліну є:

Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Біт-орієнтовані протоколи
  3. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  4. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  5. Виконати тестові завдання
  6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1.Основним недоліком паст на основі резорцин-формаліну є:

А. Профарбовують тверді тканини зуба

В. Мають низьку розчинність у воді

С. Не мають адгезії до стінок кореневого каналу

D. Протягом нетривалого часу розчиняються у тканинній рідині

Е. Погано виводяться з кореневого каналу

2.Силери якої групи можуть подразнювати періапікальні тканини і несумісні з гутаперчею?

А. На основі резорцин-формаліну

В. На основі цинк-евгенолу

С. На основі гідрохлориду кальцію

D. Цинк-фосфатні цементи

Е. Склоіономерні цементи

3.При ендодонтичному лікуванні часто застосовують резорцин-формаліновий метод обробки кореневих каналів. Яка хімічна реакція закладена в основу цього методу?

А. Окислення

В. Полімеризація

С. Відновлення

D. Гідроліз

 

4.Після лікування пульпіту 21 зуба методом вітальної пульпектомії для заповнення кореневого каналу був обраний резорцин-формальдегідний матеріал. Вкажіть властивості більшості матеріалів даної групи, які є протипоказанням для застосування в 21 зубі:

А. Розчинність у тканинній рідині

В. Важке введення в канал унаслідок швидкого тверднення

С. Зміна мінеральної структури дентину кореня зуба

D. Неможливість виведення з кореневого каналу при необхідності перепломбування

Е. Зміна кольору дентину кореня зуба

 

5.На практичному занятті студенти відпрацьовували методику сріблення кореневих каналів. Вкажіть, який редуктор був використаний, якщо відомо, що сріблення проводили за методом Пеккера?

А. 10% розчин формальдегіду

В. 4% спиртний розчин пірогалової кислоти

С. 4% водний розчин гідрохінону

D. 4% спиртовий розчин фенідолу

Е. 4% водний розчин метолу

 

6.Який препарат доцільно обрати студенту для імпрегнації кореневого каналу?

А. 10% розчин формальдегіду

В. 30% розчин резорцину

С. 4% спиртовий розчин фенідолу

D. Суміш Альбрехта

Е. 5% розчин гіпохлориту натрію

 

7.На практичному занятті студенти відпрацьовували методику сріблення кореневих каналів. Вкажіть, який редуктор був використаний, якщо відомо, що сріблення проводили за методом Платонова?

А. 10% розчин формальдегіду

В. 4% спиртний розчин пірогалової кислоти

С. 4% водний розчин гідрохінону

D. 4% спиртовий розчин фенідолуЕ. 4% водний розчин метолу

 

8.Для лікування інфікованих скривлених кореневих каналів був застосований метод депофорезу гідроксиду міді-кальцію. Вкажіть, які речовини застосовують для проведення цієї методики:

А.Хлорид кальцію

В. Сульфат міді

С. Гідроксикуприт

D. Гідроксид кальцію

Е. Йодид калію

 

9.Після проведеного лікування періодонтиту 14 зуба методом депофорезу гідроксиду міді-кальцію, для обтурації кореневих каналів був обраний наступний матеріал:

А.Інтрадонт

В. Тієдент

С. Форедент

D. Фосфат-цемент

Е. Атацаміт

 

10.Як називають методику, яку застосовують для ефективної стерилізації системи макро- та мікроканальців, за допомогю засобу гідроксиду міді-кальцію:

А. Депофорез

В. Діатермокоагуляція

С. Флюктуоризація

D. Електофорез

Е. Фонофорез

 

11.Для лікування періодонтиту 41 зуба, після проведеної інструментальної обробки кореневого каналу, був обраний такий метод:

А.Метод сріблення кореневого каналу

В. Депофорез гідроксиду міді-кальцію

С. Метод Платонова

D. Метод Пеккера

Е. Метод Альбрехта

 

12.Яка концентрація розчину азотнокислого срібла використовується для сріблення кореневих каналів за методом Платонова?А. 30% розчин

В. 5% розчин

С. 20% розчин

D. 50% розчин

Е. 10% розчин

 

13.До матеріалів, які застосовують для імпрегнації кореневого каналу відносять:

А. Endocal

В. AH Plus

С. Резорцин-формалінова суміш

D. Adhesor

Е. Гідроксикуприт

 

 

Рекомендована література:

1. Троуп М., Дебелян Д. Руководство по эндодонтии для стоматологов общей практики. Москва, 2005.– 70 с.

2. Бир Р., Бауман М., Ким С. Атлас по стоматологии. Эндодонтия (под редакцией Виноградовой Т.Ф.) М.: МЕДпресс-информ, 2004.– 368 с.

3. Клаус М. Леманн, Эльмар Хельвиг. Основы терапевтической и ортопедической стоматологи.– Львів, 1999.– 262 с.

4. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Рахний Ж.И. Пульпит.– К., 2003.– 165 с.

5. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.– 896 с.

6. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколішина).– Т.1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

7. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).– К.: Книга плюс, 1999.– 524 с.

8. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.– Ростов н/Д.: Феникс, 2008.– 508 с.

9. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).– М.: Медицина, 2002.– 640 с.

10. Пропедевтика стоматологических заболеваний /Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Зречев.– Ростов н/Д.: Феникс, 2002.– 640 с.

11. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. За редакцією акад. М.Ф. Данилевського.– К.: Здоров’я, 2001.– С. 223-226.

12. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача.– Полтава, 1998.– 155 с.

13. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия, инструменты, материалы и методы.– К.: Книга-плюс.– 113 с.

14. Цвих Л.О., Петришин О.А., Кононенко В.В., Гисик М.В. Фантомний курс. Лекційний матеріал.– Львів, 2001.– 87 с.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коротка характеристика теми. З метою впливу на інфекційний чинник (мікрофлору), при інструментально недоступних кореневих каналах | Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты