Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційна структура управління цехом
Цех - головна виробнича ланка заводу, яку складають основні, допоміжні дільниці і інші підрозділи, що приймають участь в виготовленні певної продукції або напівфабрикатів.Також, як і завод, цех має лінійно-функціональну організаційну структуру управління (рис 3.5, табл.3.1).

 
 

 


 

Рисунок 3.5 – Типова організаційна структура цеху металургійного підприємства

 

Таблиця 3.1 - Посадові обов’язки керівників та функції підрозділів в цехах металургійних підприємств

 

Умовні позначення Посада, підрозділ Посадові обов’язки, функції
А Начальник цеху Відповідає за всю виробничу діяльність цеху. Безпосередньо (лінійно) підпорядковується директору з виробництва, а функціонально відповідним службам технічного директора (сталеплавильне виробництво, прокатне виробництво, а також керівникам з технічних та технологічних питань). Начальнику цеху підпорядковується замісники з виробництва та устаткування, начальник зміни, старший майстер
Б Замісник з виробництва Керує виробництвом і несе відповідальність за виконання робіт відповідно календарному графіку і цеховому плану. Заміснику з виробництва підпорядковується начальник зміни, старший майстер, майстри виробничих дільниць
В Замісник з устаткування Підпорядковується начальнику цеху. Забезпечує працездатність цехового устаткування згідно з планом ремонтних робіт, графіком поточного обслуговування та в оперативному режимі. Займається технічним переозброєнням.

 

Продовження таблиці 3.1

Г Начальник зміни Підпорядковується начальнику цеху та його заміснику з виробництва. Розподіляє змінне завдання, контролює і відповідає за його виконання. Начальнику зміни підпорядковується старший майстер та майстри дільниць, а також замісник з устаткування при необхідності екстреної технічної допомоги.
Д Старший майстер Підпорядковується начальнику зміни та заміснику начальника цеху з виробництва. Відповідає за певний напрямок діяльності цеху (наприклад, старший майстер прокатного стана), розподіляє і контролює виконання виробничого завдання через змінних майстрів. Може звертатись за допомогою з питань устаткування до замісника начальника цеху з устаткування
Ж,З,К,Л, М,Н Майстри ділянок Керують первинними трудовими колективами, розподіляють завдання робітникам, забезпечують та контролюють його виконання
П Бюро організації праці та заробітної плати Займається організацією праці у цеху (штатний розклад, система оплати праці, норми вироблення).
Р Планово-розподільче бюро Розробляє виробничі плани цеху і його підрозділів, контролює їх виконання.
С Економіст Розробляє і контролює виконання економічних показників цеху.
Т Секретар Займається діловодством на цеховому рівні.

Продовження таблиці 3.1

Ф Технологічне бюро Забезпечує технологічну дисципліну, упроваджує нову техніку та технологію у виробництво.
Х Диспетчер Контролює виконання завдання протягом зміни, коректує відхилення від графіка

 

Перша особа, це начальник цеху (А), у якого є два заступника: з виробництва (Б) та устаткування (В). Протягом зміни всім виробництвом керує начальник зміни (Г) і старший майстер (Д), які розподіляють завдання між дільницями та контролюють їх виконання через майстрів (Ж,З,К). В оперативному режимі (Г) і (Д) можуть звертатись за екстреною допомогою до замісника з устаткування (В). Кількість майстрів відповідає кількості виробничих дільниць. Чим складніше виробництво та більше його обсяги, тим більше ділянок входить до складу цеху. Якщо є необхідність, то і кількість заступників начальника цеху може бути збільшена. Додатково у начальника цеху є служби, які постійно допомагають йому планувати та підтримувати ефективну діяльність цеху. Це бюро організації праці та заробітної плати (П), планово-розпорядче бюро (Р), економіст (С), секретар (Т), технологічне бюро (Ф) та диспетчер (Х).

Функції управлінця дільницею на підприємстві виконує майстер, якому підпорядковані бригадири та робітники певних професій. Майстер організовує роботу, забезпечує виконавців усім необхідним та відповідає перед старшим майстром та начальником зміни за виконання виробничих завдань.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 135; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты