Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Довгострокові контрзаходи
До довгострокових належать контрзаходи, спрямовані на відвернення

доз опромінення, значення яких, як правило, нижче порога виникнення детерміністичних ефектів у осіб з населення.

Довгострокові контрзаходи включають: тимчасове виселення, обмеження вживання забруднених радіонуклідами води і продуктів харчування на досить тривалий час, обмеження сільськогосподарської

діяльності, дезактивацію території та забруднених будівель і споруд, гідрологічні, лісотехнічні та інші контрзаходи.

Довгострокові контрзаходи проводять після повного завершення аварійного радіоактивного забруднення території з урахуванням аналізу

результатів детального радіаційного моніторингу.

Втручання слід вважати безумовно виправданим, якщо довгостроковим контрзаходом запобігається така прогнозована доза, яка перевищує значення

рівнів, наведених у таблиці 9, або пов’язаних з ним рівнів дій.

 

 

9. Нижні межі виправданості, безумовно виправдані рівні втручання і рівні дії для прийняття рішення про переселення

Категорії для прийняття рішення Нижні межі виправданості Безумовно виправдані рівні втручання і рівні дії
Доза, відвернута за період переселення, Зв 0.2
Доза, відвернута за перші 12 місяців після аварії, Зв 0.05 0.5
Щільність забруднення території довгоживучими радіонуклідами, Бк/м2    
- 137Cs
- 90Sr
- α-випромінювачі (плутоній, америцій та інші) 0.5
Потужність дози γ-випромінення на відкритій місцевості, мГр/с    
-мононуклідне забруднення 137Cs 0.3
-забруднення на 15-й день після аварії

 

Заборона чи обмеження споживання продуктів харчування місцевого виробництва вводиться на ранній, середній і, частково, пізній фазах аварії.

Проте використання значень рівнів дії, вказаних в таблиці 10, вимагає постійного застосування процедури зважування за принципом «користь - збиток», оскільки не виключені ситуації, коли при вкрай обмежених можливостях підвозу чистих продуктів харчування, заборона чи обмеження

споживання місцевих продовольчих ресурсів може викликати пряму загрозу голоду. При цьому наслідки для здоров’я людей дефіциту продуктів можуть


виявитися набагато важчими, аніж ті, які пов’язані з радіаційним фактором –

стохастичними ефектами.

Рішення на проведення інших довгострокових контрзаходів приймається на основі процедури зважування за принципом «користь- збиток». На них не вводяться ні межі виправданості, ні безумовні рівні втручання.

Будь-який довгостроковий контрзахід має бути припинений, якщо

оцінки доз показують, що подальше його продовження не виправдане, оскільки величина невідвернутого залишкового рівня дози виявляється нижче прийнятого.

НРБУ-97 встановлює такий залишковий прийнятий сумарний рівень

ефективної дози:

а) 1 мЗв за рік для хронічного опромінення тривалістю понад 10 років;

б) 5 мЗв сумарно за період 2 роки;

в) 15 мЗв сумарно за перші 10 років.

Ці значення враховуються при визначенні границь зони комунальної аварії.

 

 

10. Нижні межі виправданості та безумовно виправдані рівні втручань і дії прийняття рішення про вилучення, заміну й обмеження вживання забруднених радіонуклідами продуктів харчування

Критерії для прийняття рішення Найнижчі межі виправданості Безумовно виправдані рівні втручань і рівні дії
Відвернута доза внутрішнього опромінення, мЗв:    
• за перший післяаварійний рік, мЗв
• за другий і наступні роки, мЗв
Радіоактивне забруднення молока, Бк/л*    
а) 131І:    
• для дітей
• для дорослих
б) 137Cs
в) 90Sr:    
• для дітей
• для дорослих

* Для інших немолочних продуктів харчування рівні дії у два рази вищі.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 145; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты