Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛіміти дози та допустимі рівні
Читайте также:
  1. Гра „Чарівні перетворення".
  2. Дискримінація праці. Нерівність в доходах та проблема бідності
  3. Енергетичні рівні молекул. Молекулярні спектри. Парамагнетний резонанс
  4. Зміст та стадії бюджетного процесу на місцевому рівні
  5. Коефіцієнт запасу міцності. Допустимі напруження.
  6. Контрольні рівні
  7. Концептуалізація бюджетної політики на місцевому рівні
  8. Мережевозалежні та мережевонезалежні рівні
  9. Механізм вироблення бюджетної політики на місцевому рівні

Числові значення лімітів доз встановлюються на рівнях, що

виключають можливість виникнення детерміністичних ефектів опромінення і одночасно гарантують настільки низьку імовірність виникнення стохастичних ефектів опромінення, що вона є прийнятною як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому.

Ліміт дози- основний радіаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінення осіб категорій А, Б і В від усіх індустріальних

джерел іонізуючого випромінення у ситуаціях практичної діяльності.

Для осіб категорій А, Б і В наведено в таблиці 1.

Оцінка допустимих рівнів зовнішнього і внутрішнього опромінення на організм людини проводиться не тільки за рівнем опромінення всього

організму, але і за станом критичних органів, які в умовах нерівномірного опромінення організму призводять до найсуттєвішої шкоди здоров’ю людини або її нащадків. У порядку зменшення радіочутливості виділяють три групи критичних органів:

І – усе тіло, гонади, червоний кістковий мозок;

ІІ – м’язи, щитовидна залоза, легені, печінка, селезінка, шлунково-

кишковий тракт, кришталик ока та інші;

ІІІ – кісткова тканина, шкіряний покрив, передпліччя, ступні.

Річна ефективна доза- сума ефективної еквівалентної дози зовнішнього опромінення за рік та очікуваної ефективної еквівалентної дози внутрішнього опромінення, що сформоване надходженням радіонуклідів протягом року. Одиницею вимірювання цих доз у системі СІ є Зіверт, а позасистемною одиницею - бер (біологічний еквівалент рада). 1 Зв = 100 бер.

Період, за який розраховується очікувана еквівалентна доза внутрішнього опромінення, складає:

• для референтного віку - 50 років;


• для інших референтних років - 3 міс, 1 рік, 5 років, 10 років, 15 років. Референтний вік– це інтервал часу між моментом надходження радіонуклідів та віком 70 років.

 

 

1. Ліміти річної ефективної та еквівалентної дози опромінення осіб, мЗв·рік

 

Ліміт доз Категорія осіб
А Б В
Ліміт ефективної дози
Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення:      
• для кришталика ока
• для шкіри
• для кистей та стоп -

 З лімітом дози порівнюється сума ефективних доз опромінення від усіх індустріальних джерел випромінень. До цієї суми не включають:

• дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні;

• дозу опромінення від природних джерел випромінення;

• дозу, що пов’язана з аварійним опроміненням населення;

• дозу опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження.

Крім ліміту доз для всіх категорій опромінених осіб, НРБУ-97

встановлюється такий перелік допустимих рівнів (ДР):

Для осіб категорії А:

• допустиме надходження (ДН) радіонукліда через органи дихання;

• допустима концентрація (ДК) радіонукліда в повітрі робочої зони;

• допустима щільність потоку частинок (ДЩП);

• допустима потужність дози зовнішнього опромінення (ДПД);

• допустиме радіоактивне забруднення (ДЗ) шкіри, спецодягу та робочих поверхонь.

Для осіб категорії Б:

• допустиме надходження (ДН) радіонукліда через органи дихання;

• допустима концентрація (ДК) радіонукліда в повітрі робочої зони.

Для осіб категорії В:

• допустиме надходження радіонукліда через органи дихання (ДНд) і

травлення (ДНт);• допустима концентрація радіонукліда в повітрі (ДКп) та питній воді (ДКв);

• допустимий скид і викид у довкілля радіонукліда.

Числові значення допустимих рівнів (ДН, ДК) для головних продуктів ядерного поділу наведено у таблицях 2 (категорія А) та 3 (категорія В).

Для осіб категорії Б величини ДР та ДЗ у 10 разів нижчі відповідних ДР

і ДЗ для осіб категорії А.


Рівні допустимого радіоактивного забруднення шкіри, спецодягу та робочих поверхонь, знаходяться у таблиці 4. Ці числові значення є радіаційно-гігієнічними регламентами.

 

 

2. Допустимі рівні надходження основних дозоутворюючих радіонуклідів через органи дихання (ДН) та допустимі концентрації у повітрі робочих приміщень (ДК) для осіб категорії А

  Радіонуклід   Період піврозпаду   ДН, Бк/рік   ДК, Бк/м3
86Rb (рубідій) 18.66 доби 6 · 106 З · 103
90Sr (стронцій) 29.12 року 3 · 104 1 · 101
96Zr (цирконій) 63.98 доби 7 · 105 З · 102
106Ru (рутеній) 368.2 доби 7 · 104 З · 101
131I (йод) 8.04 доби 4 · l05 2 · 102
134 Cs (цезій) 2.06 року 2 · 105 1 · 102
137Cs (цезій) 30 років 1 · 105 6 · 101
140Ba (барій) 12.74 доби 8 · 105 4 · 102
144 Ce (церій) 284.3 доби 9 · 104 4 · 101
239Pu (плутоній) 24065 років 6 · 101 3 · 10-2
241Am (америцій) 432.2 роки 7 · 101 3 · 10-2

 

3. Допустимі рівні надходження основних дозоутворюючих радіонуклідів через органи дихання (ДНд), органи травлення (ДНт), допустимі концентрації в повітрі (ДКп) та питній воді (ДКв) для осіб категорії В  Радіонуклід Період піврозпаду   ДНд Бк/рік   ДНт Бк/рік   ДКп Бк/м3   ДКв Бк/м3
86Rb 18.66 доби 4 · 104 3· 104 3 · 101 1 · 105
90Sr 29.12 року 6 · 102 4 · 103 2 · 101 1 · 104
96Zr 63.98 доби 6 · 103 1 · 105 5 · 105
106Ru 368.2 доби 9 · 102 1 · 104 5 · 101 5 · 104
131I 8.04 доби 8 · 103 6 · 103 2 · 104
134 Cs 2.06 року 3 · 103 4 · 104 7 · 104
137Cs 30 років 2 · 103 5 · 104 8 · 101 1 · 105
140Ba 12.74 доби 7 · 103 3 · 104 1 · 105
144 Ce 284.3 доби 1 · 103 2 · 104 6 · 101 7 · 104
239Pu 24065 років 2 · 102 4 · 10-4 1 · 103
241Am 432.2 роки 3 · 102 4 · 10-4 1 · 103

4. Допустимі рівні загального радіоактивного забруднення робочих поверхонь, шкіри (протягом робочої зміни), спецодягу та засобів індивідуального захисту, част./хв/см3

  Об’єкт забруднення α-активні нукліди β-активні нукліди
окремі* інші
Непошкоджена шкіра, спецбілизна, рушники, внутрішня поверхня лицьових частин засобів індивідуального захисту 100**
Основний спецодяг, внутрішня поверхня додаткових засобів індивідуального захисту
Поверхні приміщень постійного перебування персоналу, зовнішня поверхня спецвзуття
Поверхні приміщень періодичного перебування персоналу
Зовнішня поверхня додаткових засобів індивідуального захисту, що знімаються у саншлюзах

* До окремих належать α-випромінюючі радіонукліди, допустима концентрація яких у повітрі робочих приміщень менша 0,3 Бк/м3.

** Допустимі рівні забруднення шкіри, спецодягу, внутрішньої поверхні лицьових частин засобів індивідуального захисту для ізотопів 90Sr + 90Y, 144Се + 144Рг, 106Ru + 106Rh встановлюються в 5 разів меншими, тобто 20 част/хв/см2.

 

 

Одним із важливих заходів зменшення доз опромінення осіб категорії В є встановлення гігієнічних регламентів вмісту окремих радіонуклідів у продуктах харчування та питній воді. Наказом МОЗ від 03.05.2006 р. № 256 затверджені Державні гігієнічні нормативи “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді” (ДР-2006), що запроваджені з метою подальшого зниження дози внутрішнього опромінення населення шляхом обмеження надходження радіонуклідів з продуктами харчування та стимуляції створення і дотримання виробниками необхідних умов одержання чистої продукції на забруднених територіях. Числові значення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді наведені в таблиці 5.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 88; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты