Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7. Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях
В.О. Кіцно, С.В. Поліщук, І.М. Гудков

 

ОСНОВИ РАДІОБІОЛОГІЇ ТА РАДІОЕКОЛОГІЇ

 

КИЇВ 2010


УДК 57.043:63:37.022

ББК 40.1я73

К 45

 

 

Рецензенти: Ю.О. Кутлахмедов, доктор біологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), А.А. Булах, доктор біологічних наук, професор, зав. каф. біології (Міжнародний Соломонівський університет) і Ю.І. Посудін, доктор біологічних наук, професор, зав. каф. загальної та біологічної фізики (Національний аграрний університет)

 

В.О. Кіцно, С.В. Поліщук, І.М. Гудков

 

 

Основи радіобіології та радіоекології: Навч. посіб. 3-те видання. – К.:»Хай-

Тек Прес», 2010. - 320 с.

 

 

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської, лісогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського та лісового господарства та інших об’єктів навколишнього середовища. Наведено теми самостійних і лабораторних робіт та розглянуто порядок їх виконання. Дається методика вирішення завдань з прогнозування накопичення радіонуклідів в рослинах, в організмах тварин, в продукції рослинництва, тваринництва та лісокористування. Включено перелік орієнтовних контрольних тестів, список рекомендованої навчальної літератури.

Для засвоєння теоретичного курсу і виконання лабораторних занять студентами аграрних вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією ННІ

Охорони природи і біотехнологій НАУ, протокол № 1 від 28.08.2007 р.


ЗМІСТ

 

 

Вступ 8

1. ТЕМИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 10

Тема 1. Норми радіаційної безпеки10

1.1. Принципи нормування радіаційного впливу 10

1.2. Основні положення «Норм радіаційної безпеки України» 11

(НРБУ-97)

1.3. Основні регламентні величини 12

1.3.1. Радіаційно-гігієнічні регламенти першої групи – контроль за 13

практичною діяльністю

1.3.2. Радіаційно-гігієнічні регламенти другої групи – медичне 20

опромінення населення

1.3.3. Радіаційно-гігієнічні регламенти третьої групи – втручання в 21

умовах радіаційної аварії

1.3.4. Радіаційно-гігієнічні регламенти четвертої групи – 25

зменшення доз хронічного опромінення населення

Тема 2. Основні санітарні правила протирадіаційного захисту26

2.1. Загальні положення «Основних санітарних правил 26

протирадіаційного захисту України» (ОСПУ-2001)

2.2. Типи джерел випромінення 28

2.3. Групи радіотоксичності 29

2.4. Основні принципи захисту від закритих джерел іонізуючих 29

випромінень

2.5. Вимоги до влаштування, обладнання та організації праці у 33

радіологічній лабораторії при роботі з відкритими джерелами іонізуючих випромінень

2.5.1. Влаштування лабораторій 33

2.5.2. Поводження з радіоактивними відходами 35

2.5.3. Дезактивація робочих приміщень та устаткування 37

лабораторії

2.5.4. Засоби індивідуального захисту та особистої гігієни при 38

роботі з радіоактивними речовинами

Тема 3. Історія розвитку радіобіології та радіоекології40

3.1. Визначення наук 41

3.2. Історія розвитку радіобіології та радіоекології 42

Тема 4. Фізичні основи радіобіології46

4.1. Типи ядерних перетворень. Радіоактивність, одиниці її 46

вимірювання

4.2. Характеристика іонізуючих випромінень та взаємодія їх з 48

речовиною

4.3. Види доз іонізуючих випромінень, одиниці їх вимірювання, 56

порядок розрахунку і застосування

4.4. Основні методи виявлення іонізуючих випромінень 60


4.5. Методи радіометрії 62

4.6. Призначення, класифікація, принцип будови, дозиметричних 64

приладів

4.7. Прилади індивідуального дозиметричного контролю 66

4.7.1. Прилади, що працюють на базі іонізаційного методу 66

виявлення іонізуючих випромінень

4.7.2. Прилади, що працюють на основі сцинтиляційного методу 70

виявлення іонізуючих випромінень

4.7.3. Прилади, що працюють на базі фотографічного методу 71

виявлення іонізуючих випромінень

4.7.4. Прилади, що працюють на основі люмінесцентного методу 72

виявлення іонізуючих випромінень

4.8. Прилади загального дозиметричного контролю 73

Тема 5. Біологічна дія іонізуючих випромінень82

5.1. Загальні уявлення про природу дії іонізуючих випромінень 82

на живий організм

5.2. Радіобіологічні ефекти 83

5.2.1. Радіаційна стимуляція 83

5.2.2. Морфологічні зміни 85

5.2.3. Променева хвороба 86

5.2.4. Прискорення старіння і скорочення тривалості життя 89

5.2.5. Загибель 89

5.2.6. Генетичні зміни 90

5.2.7. Близькі і віддалені наслідки радіаційного ураження 91

5.3. Радіочутливість організмів 91

5.3.1. Радіочутливість рослин 92

5.3.2. Радіочутливість тварин 93

5.3.3. Радіочутливість риб 94

5.3.4. Радіочутливість амфібій і рептилій 95

5.3.5. Радіочутливість бактерій і вірусів 96

5.3.6. Радіочутливість рослинних угруповань 96

5.3.7. Особливості дії малих доз іонізуючих випромінень на живі 97

організми

5.3.8. Критичні органи 98

5.4. Модифікація радіаційного ураження організму 99

5.4.1. Протипроменевий біологічний захист 99

5.4.2. Радіосенсибілізація 107

5.4.3. Післярадіаційне відновлення організму 108

Тема 6. Радіоекологія121


6.1. Джерела радіоактивного забруднення об’єктів навколишнього середовища6.1.1. Природні джерела 122

6.1.2. Джерела штучних радіонуклідів 124

6.2. Міграція радіонуклідів у навколишньому середовищі 126


6.3. Особливості надходження радіонуклідів у водні екосистеми 128

6.4. Розподіл радіонуклідів у морській екосистемі 130

6.5. Міграція радіонуклідів у прісноводних екосистемах 133

6.6. Загальні властивості прісноводних екосистем 133

6.7. Розподіл радіонуклідів серед компонентів прісноводних водоймищ 134


6.8. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини та організм сільськогосподарських тварин6.8.1. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини 134

6.8.2. Надходження радіонуклідів у рослини з ґрунту 137


6.8.3. Надходження радіонуклідів у організм сільськогосподарських тварин6.9. Накопичення радіонуклідів гідробіонтами 140


6.10. Прогнозування надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини та організм тварин

6.11. Особливості ураження організму інкорпорованими радіоактивними речовинами

Тема 7. Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях

7.1. Основні принципи організації ведення сільського господарства

на забруднених радіонуклідами територіях

7.2. Зниження надходження радіонуклідів у продукцію сільського господарства

7.2.1. Засоби зниження надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини

7.2.2. Засоби зниження надходження радіонуклідів в організм сільськогосподарських тварин

7.3. Ведення особистого підсобного господарства в районах радіоактивного забруднення

7.4. Очищення продукції сільського господарства від радіонуклідів технологічною переробкою


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.4.1. Очищення продукції рослинництва 160

7.4.2. Очищення продукції тваринництва 161Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 118; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты