Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поводження з радіоактивними відходами
Радіоактивні відходи– матеріальні об’єкти і субстанції, активність

радіонуклідів чи радіоактивне забруднення яких перевищує рівні, встановлені діючими нормативами, за умови, що використання цих об’єктів і субстанцій не передбачається.

НРБУ-97 встановлюють класифікацію радіоактивних відходів, що використовує критерій величини періоду піврозпаду радіонуклідів, які є у складі цих відходів:

- короткоживучі, у складі яких немає радіонуклідів з періодами піврозпаду, що перевищують 10 років;

- середньоживучі, що містять радіонукліди з періодом піврозпаду від 10 до

100 років включно;

- довгоживучі, які мають радіонукліди з періодами піврозпаду понад 100 років.

Залежно від агрегатного складу радіоактивні відходи поділяються на


рідкі, тверді і газоподібні. До рідких радіоактивних відходів належать розчини неорганічних речовин, пульпи фільтроматеріалів, органічні речовини (масла, розчинники та ін.). До твердих радіоактивних відходів належать будь-які об’єкти або речовини у твердому стані (у тому числі деталі машин, механізмів, матеріали, вироби, біологічні об’єкти, переведені у твердий стан рідкі радіоактивні відходи тощо).

Рідкі радіоактивниі відходи за питомою активністю діляться на такі категорії: низькоактивні, середньоактивні, високоактивні, інтервали значень

питомої активності для яких наведені в таблиці 14.

Тверді відходи вважаються радіоактивними, якщо питома активність їх для джерел α-випромінення більша 1 кБк/кг (для трансуранових елементів –

0,1 кБк/кг); 10 кБк/кг для джерел β- і γ-випромінення.

Збирання твердих і рідких радіоактивних відходів в установах має здійснюватися безпосередньо в місцях їхнього утворення, окремо від

звичайних побутових, технологічних чи будівельних відходів.

 

 

14. Класифікація категорій рідких радіоактивних відходів

 

  Категорія радіоактивних відходів Інтервал значень питомої активності, Бк/кг
  β-, γ-випромінюючі радіонукліди   α-випромінюючі радіонукліди Трансуранові α- випромінюючі радіонукліди
Низькоактивні Менше 103 Менше 102 Менше 101
Середньоактивні Від 103 до 107 Від 102 до 106 Від 101 до 105
Високоактивні Понад 107 Понад 106 Понад 105

 

Забороняється видалення рідких радіоактивних відходів у навколишнє середовище, у тому числі:

- у ставки, озера і водоймища, призначені для розведення риби і водоплавної птиці, а також у струмки й інші водойми, вода з яких може надходити до зазначених ставків, озер, водоймищ;

- у поглинаючі ями, колодязі, на поля зрошення, поля фільтрації, у системи підземного зрошення.

Допускається скидання рідких радіоактивних відходів у господарсько-

побутову каналізацію за одночасного дотримання таких умов:

- після попереднього розведення концентрація радіонуклідів у новоутворених розчинах не більш, ніж у 10 разів перевищує відповідні припустимі концентрації у воді і при цьому забезпечується подальше десятиразове розведення нерадіоактивними стічними водами у колекторі установи;

- сумарне скидання радіоактивних речовин протягом року не

перевищить установленого значення припустимого скидання для даної установи;

- відповідності якісного і кількісного хімічного складу рідких відходів існуючим нормативним вимогам, що регламентують умови скидання стічних вод;


- перебування радіоактивних речовин у хімічній формі, що виключає можливість їхньої сорбції й осідання у системі каналізації.

При малих кількостях рідких радіоактивних відходів (менше 200 л), а також при неможливості їх розведення відходи належить збирати в спеціальні ємкості для наступної відправки на пункт захоронення радіоактивних відходів або спеціалізовані комбінати.

Тверді й рідкі радіоактивні відходи, що підлягають захороненню, і які

містять короткоживучі нукліди з періодом піврозпаду до 15 діб, витримують протягом часу, що забезпечує зниження питомої активності до значень, які вказані вище. Потім тверді радіоактивні відходи видаляють із звичайним сміттям на організовані відвали, а рідкі - в комунально-побутову каналізацію.

Термін витримки радіоактивних відходів, що містять велику кількість органічних речовин (піддослідні тварини, рослини, окремі їх частини і т.п.)

не має перевищувати 5 діб у разі, якщо незабезпечене зберігання (витримка)

в холодильних пристроях або спеціальних розчинах.

Транспортують радіоактивні відходи в пункти захоронення на спеціальних машинах. Дані про збір, витримку, знешкодження радіоактивних відходів в лабораторії заносять у спеціальний журнал.

Для їх довготривалого зберігання використовують спеціальні сейфи стаціонарного і нестаціонарного типів.

Не рідше як один раз на рік комісія, призначена керівником закладу, перевіряє правильність ведення обліку кількості радіоактивних відходів,

зданих на захоронення, а також тих, що знаходяться в закладі. В разі виявлення втрат радіоактивних відходів негайно повідомляють органи МВС та СБ, а винні посадові особи притягаються до відповідальності в установленому законом порядку.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты