Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрогнозування вмісту радіонуклідів в продукції тваринництва
Читайте также:
  1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  2. Вибір транспортних засобів для доставки продукції
  3. Випуск продукції з 1 м² виробничої площі
  4. Виробництво найважливішої продукції хімічної промисловості по ведучим країнам світу [ ].
  5. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  6. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  7. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  8. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  9. Джерела штучних радіонуклідів
  10. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".

 

 

При радіоактивному забрудненні сільськогосподарських угідь радіонуклідами на перше місце виходить проблема прогнозу та мінімізації вмісту радіонуклідів у тваринницькій продукції, в першу чергу в молоці та м’ясі. З цими продуктами харчування в організм людини надходить 70-90% радіонуклідів йоду, цезію та стронцію, які викликають внутрішнє опромінення населення та його критичної групи - дітей.

На теперішній час основним завданням щодо зменшення дозового навантаження на організм людини є отримання на забруднених

радіонуклідами територіях продукції тваринництва, яка відповідає новим, жорсткішим вимогам радіаційної безпеки - допустимим рівням вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr в харчових продуктах і подальше зниження вмісту радіонуклідів до значень контрольних рівнів. Контрольні рівні вмісту радіонукліду 137Cs у молоці - 37 Бк/л; у м’ясі - 74 Бк/кг - значно нижчі допустимих рівнів. Вони закріплюють досягнення підприємств АПК при введенні тваринництва на цих територіях і затверджуються адміністрацією області.

Найбільш вразливими галузями тваринництва щодо одержання придатної для вживання продукції є молочне скотарство та вівчарство.

Максимально допустимі рівні щільності забруднення територій, на яких можна одержати молочні продукти, що відповідають вимогам ДР-97, досить низькі. Для виробництва молока корів з використанням кормів


природних угідь допустима щільність забруднення радіоцезієм торф’яно- болотних ґрунтів 3,7 кБк/м2; торф’яних - 40,7; дерново-підзолистих супіщаних - 74; сірих лісових - 277 кБк/м2.

Для виробництва м’яса допустима щільність забруднення названих ґрунтів у два рази вища.

Ведення всіх галузей тваринництва на чорноземах проводиться без обмеження. Вміст радіонуклідів 137Cs і 90Sr як у молоці, так і у м’ясі не перевищує допустимих рівнів, встановлених для дитячого харчування.

Прогноз вмісту радіонуклідів в продуктах тваринництва (Апрог)

розраховують за формулою:

А Арац К П


прогде Арац - вміст радіонуклідів в добовому раціоні, Бк;

КП - коефіцієнт переходу радіонукліду з раціону в 1 кг продукту, %.

Значення коефіцієнтів переходу радіонуклідів 137Cs і 90Sr з раціону в

продукти тваринництва наведені в таблиці 41.Вміст радіонуклідів в кормах добового раціону визначають виходячи із щільності забруднення території радіонуклідами, яку прийнято виражати в одиницях кБк/м2 та Кі/км2. В табл. 43,44,45 наведені коефіцієнти переходу радіонуклідів 137Cs та 90Sr в кормові культури (Бк/кг) при щільності забруднення різних типів ґрунтів 1 кБк/м2.

 

 

41. Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) радіонуклідів із добового раціону в продукцію тваринництва (% від вмісту в раціоні на 1 кг продукту).

  Вид продукції Радіонукліди
137Cs 90Sr
Молоко корів 1.0 0.13
Молоко кіз 6,0 0,6
Яловичина* 0,04
Конина 0,08
Свинина 0,10
Баранина 0,10
М’ясо куряче 0,20
Яйця 3,5 3,2

*Коефіцієнт переходу у м’ясо телят віком до 6 місяців дорівнює 17 %.

 

 

А в табл. 43 коефіцієнти переходу 137Cs у зерно та солому (Бк/кг) при щільності забруднення території 1 Кі/км2. Розрахунок роблять за формулою:

Акорму = КП · Н

де Акорму – вміст радіонукліду в кормі, Бк/кг;

КП – коефіцієнт переходу радіонукліду з ґрунту в кормові культури (табл.42,43,44,45);

Н – щільність забруднення території радіонуклідами, кБк/м2, або Кі/км2.


 

42. Коефіцієнти переходу 137Cs в кормові культури (Бк/кг) при щільності забруднення території 1 кБк/м2

  Культури Тип ґрунту, рН сольової витяжки
Торф’яно- болотні, 4.0-5.0 Дерново- підзолисті 4.5-5.5 Сірі лісові   5.6-6.5 Чорноземні   6.6-7.5
Сіно природних трав 15.0 4.1 1.8 0.15
Сіно сіяних трав 4.5 2.9 1.4 0.1
Трави з природних пасовищ 4.9 1.0 1.5 0.05
Трави з окультурених пасовищ 1.6 0.7 0.4 0.03
Люцерна - 0.8 0.2 0.06
Конюшина 1.9 1.6 0.3 0.1
Віко-вівсяна суміш - 0.7 0.3 0.11
Люпин - 12.9 6.4 1.1
Ріпак озимий - 0.46 0.08 0.01
Ячмінь озимий 0.28 0.12 0.04 < 0.01
Буряк кормовий 0.9 0.4 0.18 0.07
Кукурудза на силос 0.35 0.15 0.09 0.01
Картопля 0.35 0.14 0.08 0.02

 

43. Коефіцієнти переходу 137Cs в зерно та солому (Бк/кг) при щільності забруднення території 1 Кі/км2

Культури Тип ґрунтів
Дерново-підзолисті Сірі лісові Чорноземні
зерно солома зерно солома зерно солома
Кукурудза 3.3 20.0 0.56 3.4 0.1 0.6
Пшениця озима 4.4 14.0 0.75 2.3 0.13 1.4
Ячмінь 4.1 9.0 0.7 1.5 0.12 0.3
Пшениця яра 5.6 11.0 0.9 2.0 0.2 0.75
Овес 23.0 36.0 3.9 7.1 0.69 1.1
Соя 34.0 34.0 5.8 5.7 1.0 1.0
Горох 37.0 51.0 6.4 8.7 1.1 1.5
Люпин 240.0 129.0 41.0 22.0 7.3 3.9

 44. Коефіцієнти переходу 90Sr в кормові культури (Бк/кг) при щільності забруднення території 1 кБк/м2

  Культури Тип ґрунту, рН сольової витяжки
Торф’яно- болотні, 4.0-5.0 Дерново- підзолисті 4.5-5.5 Сірі лісові   5.6-6.5 Чорноземні   6.6-7.5
Сіно природних трав 28.0 30.0 7.0 3.8
Сіно сіяних трав 15.0 14.0 4.0 2.0
Трави з природних пасовищ 7.2 7.5 1.8 0.9
Трави з окультурених пасовищ 4.2 3.8 1.0 0.5
Люцерна - 24.0 12.0 4.5
Конюшина 32.0 38.0 7.0 2.7
Люпин - 124.0 55.0 24.0

 

Буряк кормовий 0.78 0.32 0.12 0.05
Картопля 0.6 0.5 0.35 0.07
Кукурудза на силос 4.4 6.2 0.9 0.6

 

45. Коефіцієнти переходу 90Sr в зерно та солому (Бк/кг) при щільності забруднення території 1 Кі/км2

  Культури Тип ґрунтів
Дерново-підзолисті Сірі лісові Чорноземні
зерно солома зерно солома зерно солома
Кукурудза 0.2 3.0 0.05 0.75 0.1 1.5
Пшениця озима 2.4 50.4 0.3 9.6 0.15 2.9
Ячмінь 3.8 36.0 0.5 11.0 0.2 4.0
Пшениця яра 4.0 84.0 0.5 10.0 0.3 6.0
Овес 3.8 76.0 0.5 11.0 0.2 4.0
Горох 7.2 281.0 0.9 32.4 0.4 14.5

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 91; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты