Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  3. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  4. В чому можна побачити найвиразніші особливості гегелівського тлумачення світу, природи? Як пов'язані між собою природа та дух? Чим вони докорінно відрізняються одне від одного?
  5. Варіант 1
  6. Варіант 1
  7. Варіант 10
  8. ВАРІАНТ 11 1 страница
  9. ВАРІАНТ 11 2 страница
  10. ВАРІАНТ 11 3 страница

 

 

46. Варіанти ситуаційних задач для самостійного рішення студентами факультетів ветеринарної медицини та технології і переробки продукції тваринництва

    №     Вид тварин     Продукція   Тип грунту* Щільність забруднення, кБк/м2 Питома активність грунту, Бк/кг   Період утримання
137Cs 90Sr 137Cs 90Sr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВРХ молоко, м’ясо - - - Пасовищ- ний
ВРХ молоко, м’ясо - 7,4 - - Літній стійловий
ВРХ молоко, м’ясо - - - Пасовищ- ний
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
Свині м’ясо - - - Зимовий
Вівці м’ясо - - - Зимовий стійловий
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
Кури м’ясо, яйця - - - Літній
ВРХ молоко, м’ясо - - - Пасовищ- ний
Кури м’ясо - - - Літній
Свині м’ясо - - - Зимовий
Вівці м’ясо - - - Літній
Свині м’ясо - - - Літній
Вівці м’ясо - - - Зимовий
Свині м’ясо - - - Зимовий

 

Вівці м’ясо - - - Літній
ВРХ молоко - - - Пасовищ- ний
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
Кози молоко - - - Літній
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
ВРХ молоко, м’ясо - - - Пасовищ- ний
ВРХ молоко, м’ясо - - - Пасовищ- ний
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
Кози молоко - - - Літній
Вівці м’ясо - - - Зимовий
Свині м’ясо - - - Зимовий
Коні м’ясо - - - Літній
Коні м’ясо - - - Зимовий
ВРХ молоко, м’ясо - - - Зимовий стійловий
Вівці м’ясо - - - Літній
Кури м’ясо, яйця - - - Літній
Кози молоко - - - Зимовий
Свині м’ясо - - - Літній

* 1- дерново-підзолистий; 2 – сірий лісовий; 3 – торф’яно-болотний 

Порядок рішення задач

Задача:Визначити вміст 137Cs в молоці та м’ясі ВРХ (питома активність дерново- підзолистого ґрунту 600 Бк/кг, період утримання – літній пасовищний, сектор – громадський). Зробити висновки та дати рекомендації.1. Визначаємо щільність забруднення території (Н) радіонуклідами в одиницях системи СІ (кБк/м2). Для цього необхідно вміст 137Cs або 90Sr (Бк/кг ґрунту) помножити на масу 1 м2 орного шару, яка залежить від питомої маси ґрунту та глибини оранки. Для розрахунку використовують опосередковані показники маси орного шару ґрунтів: дерново-підзолистих – 270 кг; сірих лісових – 260 кг; чорноземних – 300 кг; торф’яно- болотних – 190 кг. Глибину оранки в середньому приймають за 20 см.

Н = 600 Бк/кг · 270 кг/м2 = 162000 Бк/м2 = 162 кБк/м2

1.1. Визначаємо забрудненість території в одиницях Кі/км2, це потрібно для використання даних, які наведені в таблиці 43. Ділимо 162 кБк/м2 на 37 (1 Кі/км2 = 37 кБк/м2).


 

Отримуємо 4,4 кБк/м2.


162 кБк/м2 : 37 = 4,4 Кі/км2.


Примітка: Якщо в умовах задачі щільність забруднення визначена в одиницях Кі/км2, необхідно зробити перерахунок в одиниці системи СІ – кБк/м2, тобто помножити щільність забруднення в Кі/км2 на 37.


1. Складаємо раціон для літнього періоду утримання тварин, який є типовим для даної грунтово-кліматичної зони. Орієнтовне добове споживання сухих кормів домашніми тваринами наведено в таблиці 47.

2. Визначаємо вміст радіонуклідів в кожному окремому виді корму, для цього дані, які наведені в таблиці 42 множимо на визначену щільність забруднення території радіонуклідами в одиницях кБк/м2, а дані з таблиці 43 множимо на щільність забруднення території в одиницях Кі/км2.

Результати розрахунків оформляємо у вигляді таблиці 48:

3. Визначаємо очікувану концентрацію радіонуклідів в кінцевому продукті, використовуючи таблицю 41 та формулу 23.4. Порівнюємо отримані нами дані з допустимими рівнями вмісту 137Cs в молоці та м’ясі (табл. 5). Робимо висновки та даємо конкретні рекомендації щодо зменшення вмісту радіонуклідів в кінцевому продукті. Ефективність кожного заходу викладена в

підручниках.

 

47. Добове споживання сухих кормів та води домашніми тваринами

 

Вид тварин Споживання сухих кормів (кг/добу) Споживання води (л/добу)
Середнє Діапазон
Молочні корови 16.1 10-25 50-100
М’ясна худоба (500 кг) 7.2 5-10 20-60
Телята (160 кг) 1.9 1.5-3.5 5-15
Молочні кози 1.3 1.0-3.5 5-10
Молочні вівці 1.3 1.0-2.5 5-8
М’ясні вівці (50 кг) 1.1 0.5-3.0 6-10
Свині (110 кг) 2.4 2.0-3.0 6-10
Кури несучки 0.1 0.07-0.15 0.1-0.3
Бройлери 0.07 0.05-0.15 0.1-0.3

 

48. Прогноз вмісту 137Cs в раціонах, молоці та м’ясі великої рогатої худоби (громадський сектор, випас), при щільності забруднення ґрунту 162 кБк/м2 (4,4 Кі/км2)

 

    Корм   Маса, кг Концентрація 137Cs в 1 кг корму, Бк/кг Вміст у раціоні 137Cs Очікувані концентрації 137Cs
  Бк/раціон Молоко, Бк/л М’ясо, Бк/кг
Трави з окультурених пасовищ 0,7 × 162 = 113 113 × 50 = 56,5
Концентрати (дерть ячмінна) 4,1 × 4,4 = 18 18 × 5 = 90 0,9 3,6
Всього     57,4 229,6

 

Висновок: вміст 137Cs в молоці корів відповідає вимогам ДР-97. Вміст 137Cs в м’ясі перевищує допустимі рівні у 1,15 рази. Для зменшення переходу радіонукліду в молоко та м’ясо необхідно ввести в раціон ентеросорбенти (цеолітове борошно марки А або хумоліт), які знижують концентрацію 137Cs в молоці та м’ясі в 2,5-3,5 рази. Після введення в раціон ентеросорбентів таке молоко може використовуватись також для

виготовлення спеціалізованих продуктів дитячого харчування.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты