Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика використання на уроках природознавства кінофільмів
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  5. Аудит використання природних ресурсів за видами
  6. Аудіювання на уроках української мови
  7. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
  8. В. Методика выбора оптимальной структуры управленческих отношений в зависимости от стратегии фирмы и др. факторов внешней и внутренней среды фирмы.
  9. Вариационный ряд и методика его составления
  10. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі

1. Вступна бесіда (оголошення теми, актуалізація опорних знань )

2. Поставити проблемні запитання.

3. Перегляд фільму.

4. Узагальнююча бесіда.

Вимоги до роботи:

1. Демонстрація витримана в часі (це може бути кіно урок, 1-2 хв., 10-15 хв., залежно від мети уроку)

2. Перед демонстрацією вчитель сам переглядає і складає запитання до бесіди.

3. Кожен кадр презентації вчитель коментує або будує бесіду за слайдом.

Комплексне використання аудіовізуальних засобів навчання на уроках повинно відповідати таким вимогам:

§ врахування пізнавальних закономірностей навчальної діяльності учнів, їх підготовленість до сприймання і засвоєння навчального змісту аудіовізуальними засобами;

§ забезпечення органічного поєднання їх зі словами вчителя, а також з іншими засобами навчання;

§ відповідність змісту і навчально-виховним завданням уроку;

§ врахування можливості застосування різних методичних прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів учнів і забезпечення міцності засвоєння знань.

Важливо продумати поєднання слова вчителя з технічними засобами навчання, можливості використання методичних прийомів, наприклад:

§ пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (прослідковуванням) окремих елементів комплексу чи комплексу в цілому, бесіда за їх змістом;

§ пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів;

§ демонстрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням);

§ демонстрування (прослуховування), що супроводжується поясненням (синхронним коментуванням).

При підготовці і проведенні уроку з використанням технічних засобів навчання необхідно:

§ детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу;

§ визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність демонстрування предмета, явища або їх зображення;

§ відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змісту і цілі уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так комплексу в цілому;

§ встановити, на якому попередньому пізнавальному досвіді буде проходити вивчення кожного питання теми;§ визначити методи і прийоми для забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, досягнення ними міцного засвоєння знань, умінь і навичок

22. Розробіть зразоккалендаря погоди, який би стимулював емоції, почуття, інтереси під час бесіди за спостереженнями дітей на уроці природознавства.
-День за днем, за тижнем тижні

Непомітно лине час.

Різні зміни дивовижні

Відбуваються круг нас.

Глянь навколо оком пильним –

І побачиш зміни ці.

Ось повільно, неухильно

Йдуть по черзі місяці.

1. Яка зараз пора року?
2. Яке число і місяць?
3. Чи є сонечко?
4. Який сьогодні стан неба? А опади сьогодні були?
5. Яка температура була зранку? 6. Які зміни відбулися у неживій природі за останні дні? Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?

7. Чи зустріли ви по дорозі до школи пташок?? Яких саме??

8. Що змінилося у поведінці тварин?

9. А чим займаються люди? Які роботи виконувалися на полях, у садах, на городах?
-Чому ж цей місяць у нас на Україні листопадом величають? Назва листопад прийшла із західноукраїнських земель. У цей час там опадає листя. Народні назви: грудкотрус, листопадець, падолист, братчини.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты