Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсоблива частина міжнародного права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

 

 

Тема 6. Міжнародне кримінальне право. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Класифікація міжнародних протиправних дій.

2. Міжнародне кримінальне процесуальне право

3. Міжнародна законність і міжнародний правопорядок.

4. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

5. Наведіть приклади міжнародних злочинів, злочинів міжнародного характеру і міжнародних правопорушень.

6. Транснаціональна злочинність

7. Яка роль України в міжнародних організаціях у боротьбі зі злочинністю?

Письмово проаналізуйте:

Кримінальний кодекс України

Статут Міжнародного суду ООН

Статут Міжнародного трибуналу по Югославії 1994 р.

Статут Інтерполу

Конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за нього 1948 р.

Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього 1973 р.

 

Питання для вивчення:

1. Поняття і джерела міжнародного кримінального права.

2. Поняття та сутність міжнародно-правової відповідальності.

3. Підстави і наслідки міжнародно-правової відповідальності держав.

4. Види та форми міжнародної відповідальності держав.

5. Обставини, що виключають відповідальність держав.

6. Поняття, склад і суб’єкти міжнародного протиправного діяння.

7. Поняття і види міжнародно-правових санкцій.

8. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.

9. Міжнародно-правове забезпечення співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

10. Форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

11. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).

12. Європол.

13. Правова допомога у кримінальних, цивільних справах.

14. Інститут екстрадиції в міжнародному праві.

15. Міжнародний правопорядок

 

Питання і завдання для самоконтролю:

1. Що таке міжнародно-правова відповідальність?

2. Які Ви знаєте підстави міжнародно-правової відповідальності?

3. Виділіть суб’єктів міжнародної відповідальності.

4. Назвіть види і форми міжнародної відповідальності.

5. У чому полягає міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб?

6. Які особливості відповідальності міжнародних організацій?7. Що таке міжнародне протиправне діяння?

8. Що таке міжнародно-правові санкції?

9. Що таке механізм застосування міжнародно-правових санкцій?

10. Наведіть приклади індивідуальних міжнародно-правових санкцій.

11. Наведіть приклади колективних міжнародно-правових санкцій.

12. Розкрийте зміст міжнародної законності і міжнародного правопорядку.

1. Виділіть напрями боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний характер.

2. Яким чином здійснюється екстрадиція злочинців за участю України?

3. Яка система органів Інтерполу?

4. Що таке міжнародна законність і міжнародний правопорядок?

5. Які завдання Європолу?

6. Проаналізуйте діяльність Національного бюро Інтерполу в Україні.

7. Проаналізуйте двосторонні договори України по боротьбі зі злочинністю.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

поняття міжнародної відповідальності, підстави міжнародно-правової відповідальності, форми міжнародної відповідальності, види міжнародної відповідальності, колективна відповідальність, міжнародні протиправні діяння, класифікація міжнародних протиправних діянь, елементи міжнародного правопорушення, міжнародні злочини, злочини міжнародного характеру, міжнародні правопорушення, відмивання грошей, наркобізнес, тероризм, міжнародно-правові санкції, індивідуальні санкції, колективні санкції.міжнародний трибунал, міжнародне правосуддя, боротьба зі злочинністю, форми міжнародного співробітництва держав, транснаціональна злочинність, Інтерпол, Європол, правова допомога, екстрадиція злочинців, міжнародні організації по боротьбі зі злочинністю, міжнародна законність, міжнародний правопорядок.

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Система міжнародної колективної безпеки

2. Національні служби, які забезпечують мир і безпеку.

3. Гуманітарна інтервенція

4. Універсальна система міжнародної колективної безпеки.

5. Регіональна системи колективної безпеки в Європі

6. Яка роль України в забезпеченні міжнародного миру і безпеки?

Письмово проаналізуйте:

Конституцію України

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.

Північноатлантичний договір 1949 р.

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.

Питання для вивчення:

7. Поняття і джерела права міжнародної безпеки.

8. Загальний характер сучасних загроз міжнародної, регіональної і національної безпеки

9. Заходи довіри

10. Роззброєння та обмеження озброєнь

11. Універсальна і регіональна система міжнародної колективної безпеки

12. Міжнародна економічна безпека

13. Кібербезпека — нова проблема міжнародної безпеки

 

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

право міжнародної безпеки, міжнародний мир, міжнародна безпека, міжнародний спір, роззброєння та обмеження озброєнь, система міжнародної колективної безпеки, інформаційна безпека, міжнародна економічна безпека, кібербезпека, заходи довіри, г уманітарна інтервенція, миротворча місія, міжнародне співробітництво держав, міжнародна законність, міжнародний правопорядок. 

 

Тема 7. Право міжнародної безпеки

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Система міжнародної колективної безпеки

2. Національні служби, які забезпечують мир і безпеку.

3. Гуманітарна інтервенція

4. Універсальна система міжнародної колективної безпеки.

5. Регіональна системи колективної безпеки в Європі

6. Яка роль України в забезпеченні міжнародного миру і безпеки?

Письмово проаналізуйте:

Конституцію України

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р.

Північноатлантичний договір 1949 р.

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.

Питання для вивчення:

14. Поняття і джерела права міжнародної безпеки.

15. Загальний характер сучасних загроз міжнародної, регіональної і національної безпеки

16. Заходи довіри

17. Роззброєння та обмеження озброєнь

18. Універсальна і регіональна система міжнародної колективної безпеки

19. Міжнародна економічна безпека

20. Кібербезпека — нова проблема міжнародної безпеки

 

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

право міжнародної безпеки, міжнародний мир, міжнародна безпека, міжнародний спір, роззброєння та обмеження озброєнь, система міжнародної колективної безпеки, інформаційна безпека, міжнародна економічна безпека, кібербезпека, заходи довіри, г уманітарна інтервенція, миротворча місія, міжнародне співробітництво держав, міжнародна законність, міжнародний правопорядок.

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

6. Учасники збройних конфліктів.

7. Наведіть приклади збройних конфліктів міжнародного і неміжнародного характеру.

8. Заборона й обмеження визначених засобів і методів ведення війни.

9. Міжнародна відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права

10. Захист культурних цінностей під час війни

11. Проаналізуйте законодавство України про збройні конфлікти.

Письмово проаналізуйте:

1. Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р.

2. Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли аварію корабля зі складу збройних сил на морі 1949 р.

3. Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими 1949р.

4. Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 р.

5. Додаткові Протоколи I і II 1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р.

Питання для вивчення:

1. Поняття і принципи міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)

2. Джерела міжнародного гуманітарного права .

3. Учасники збройних конфліктів.

4. Початок війни і її правові наслідки.

5. Закінчення війни і його правові наслідки.

6. Заборона й обмеження визначених засобів і методів ведення війни.

7. Міжнародна відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права

Питання і завдання для самоконтролю:

21. Що таке право збройних конфліктів?

22. Перелічіть джерела міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

23. Хто належить до комбатантів і некомбатантів?

24. Хто такі найманці?

25. Що таке театр війни?

26. Який порядок оголошення війни?

27. Які правові наслідки оголошення війни?

28. Яким чином здійснюється закінчення війни?

29. Які правові наслідки завершення війни?

30. Назвіть суб’єктів відповідальності міжнародного гуманітарного права.

31. У чому полягає правовий режим воєнної окупації?

32. Як здійснюється захист поранених, хворих і військовополонених?

33. Хто такі добровольці, парламентери і шпигуни?

34. Яким чином здійснюється захист культурних цінностей?

35. Перелічіть заборонені засоби і методи ведення війни.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

збройний конфлікт, види збройних конфліктів, війна, учасник збройних конфліктів, засоби ведення війни, методи ведення війни, театр війни, добровольці, найманці, парламентери, шпигуни, комбатанти, некомбатанти, воєнна окупація, воєнний полон, морська війна, нейтралітет, оголошення війни, закінчення війни, воєнні хитрощі, цивільні об’єкти, культурні цінності, військовополонені, капітуляція, мирний договір, угода про перемир’я, мирне цивільне населення, принципи міжнародного гуманітарного права.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты