Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 9. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I — норма дисконтування (ставка дисконту), відповідна періоду t.
  4. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  5. I.4.1) Обычное право.
  6. I.4.4) Магистратское право.
  7. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  8. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  9. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  10. II. Право частной собственности

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

збройний конфлікт, види збройних конфліктів, війна, учасник збройних конфліктів, засоби ведення війни, методи ведення війни, театр війни, добровольці, найманці, парламентери, шпигуни, комбатанти, некомбатанти, воєнна окупація, воєнний полон, морська війна, нейтралітет, оголошення війни, закінчення війни, воєнні хитрощі, цивільні об’єкти, культурні цінності, військовополонені, капітуляція, мирний договір, угода про перемир’я, мирне цивільне населення, принципи міжнародного гуманітарного права.

План

1. Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

2. Учасники збройних конфліктів.

3. Початок війни і її правові наслідки.

4. Закінчення війни і його правові наслідки.

5. Заборона й обмеження визначених засобів і методів ведення війни.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Що таке право збройних конфліктів?

2. Перелічіть джерела міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).

3. Хто належить до комбатантів?

4. Хто належить до некомбатантів?

5. Проаналізуйте законодавство України про збройні конфлікти.

6. Хто такі найманці?

7. Що таке театр війни?

8. Який порядок оголошення війни?

9. Які правові наслідки оголошення війни?

10. Яким чином здійснюється закінчення війни?

11. Які правові наслідки завершення війни?

12. Назвіть суб’єктів відповідальності міжнародного гуманітарного права.

13. У чому полягає правовий режим воєнної окупації?

14. Як здійснюється захист поранених, хворих і військовополонених?

15. Хто такі добровольці?

16. Хто такі парламентери?

17. Хто такі шпигуни?

18. Яким чином здійснюється захист культурних цінностей?

19. Перелічіть заборонені засоби і методи ведення війни.

20. Наведіть приклади збройних конфліктів міжнародного і неміжнародного характеру.

Рекомендована література:

1-17, 22, 24-26, 28, 31-33, 35, 37-40, 43, 45, 58, 68, 76, 78, 93, 95, 100, 118, 119, 125, 136, 139, 146, 147, 168, 173, 174, 182, 186, 187,193-197, 202, 204, 211, 214-215, 217-218, 222, 232, 236, 239, 241, 243-245, 264-265, 280, 282, 289, 291, 293, 297-299, 301, 306-312, 315.ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО.

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

міжнародне екологічне право, джерела міжнародного екологічного права, принципи міжнародного екологічного права, міжнародно-правова охорона повітря, міжнародно-правова охорона рослинного і тваринного світу, міжнародні природоохоронні організації. ЮНЕП.

План

1. Поняття міжнародного екологічного права, його предмет та об’єкти.

2. Джерела міжнародного екологічного права.

3. Принципи міжнародного екологічного права.

4. Міжнародні природоохоронні організації.

5. Пріоритети міжнародного співробітництва України в екологічній сфері.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Які Ви знаєте джерела міжнародного екологічного права?

2. У чому полягає міжнародно-правова охорона повітря?

3. У чому полягає міжнародно-правова охорона рослинного світу?

4. У чому полягає міжнародно-правова охорона тваринного світу?

5. У чому полягає міжнародно-правова охорона Світового океану?

6. Які Ви знаєте міжнародні природоохоронні організації універсального рівня?

7. Які Ви знаєте міжнародні природоохоронні організації регіонального рівня?8. Що таке ЮНЕП, ФАО, МСОП, ЛАНДШАФТ?

9. Які особливості Всесвітньої стратегії охорони природи МСОП 1980 р. "Декларація Ріо" 1992 р., Конвенції про захист фауни та флори в Європі 1979 р.?

10. Які функції Європейського агентства з питань навколишнього середовища?

Рекомендовані джерела:

1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты