Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Територія у міжнародному праві
Читайте также:
  1. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві
  2. Види представництва в міжнародному приватному праві.
  3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  4. Майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві
  5. Основні принципи організації ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях
  6. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав
  7. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
  8. Правове регулювання іноземних інвестицій в міжнародному приватному праві. Угода СОТ щодо пов'язаних з торгівлею інвестиційних заходів.
  9. Провадження у справі за участю іноземної особи
  10. Способи зниження ризику та засоби захисту від ризику в міжнародному проекті

Поняття території у міжнародному праві. Класифікація територій. Державна територія. Територія зі змішаним режимом. Міжнародна територія загального користування. Космічний простір. Правові режими Арктики, Антарктики.

Юрисдикція держави над своєю територією. Територіальне верховенство. Склад державної території: сухопутна, водна, повітряна території та надра.

Правові підстави та способи зміни державної території. Цессія, плебісцит, референдум, ад’юдикація. Неправомірні способи зміни території: анексія, дебеляція.

Поняття і види державних кордонів, їх делімітація та демаркація. Державні кордони України.

 

Змістовний модуль 2.

Особлива частина міжнародного права

 

Тема 6. Міжнародне кримінальне право. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю

Поняття і джерела міжнародного кримінального права. Поняття міжнародної відповідальності. Міжнародно-правове регулювання міжнародної відповідальності.

Підстави міжнародної відповідальності. Відповідальність за порушення договорів. Відповідальність держави за дії органів та осіб, що діють від імені держави. Обставини, що виключають протиправність діяння.

Міжнародні протиправні діяння, їх класифікація. Міжнародні фінансові злочини. Міжнародний тероризм.

Форми відповідальності за міжнародні протиправні діяння. Міжнародні військові трибунали. Юрисдикція Міжнародного карного суду. Колективна відповідальність організацій за міжнародним правом.

Міжнародно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю. Напрями боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний характер. Основні форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Правова допомога у кримінальних, цивільних, інших справах. Екстрадиція злочинців. Роль України в міжнародних організаціях в напряму боротьби зі злочинністю.

Тема 7. Право міжнародної безпеки.

Поняття права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної безпеки. Функції права міжнародної безпеки. Об’єкти права міжнародної безпеки. Предмет права міжнародної безпеки.

Загрози сучасній системі міжнародної безпеки.

Міжародні договори з питань гарантування міжнародної безпеки. Універсальна система міжнародної колективної безпеки. Регіональні системи колективної безпеки. Концепція гуманітарної інтервенції.Міжнародні організації, які забезпечують мир і безпеку. НАТО. ОБСЄ. СНД. ГУАМ Північноантлантичний договір 1949 р. Заключний акт НБСЄ 1975 р. Національні служби, які забезпечують мир і безпеку.Нейтралітет у війні.

Тема 8. Міжнародне право з прав людини

Поняття та історія міжнародного гуманітарного права. Міжнародна система захисту прав людини. Міжнародно-правові акти з прав людини та міжнародно-правові органи контролю за дотриманням і захистом прав людини. Статут ООН 1945 р. Загальна Декларація прав людини 1948 р. Міжнародні акти про права людини і законодавство України.

Механізми захисту прав людини в рамках ООН (ГА, ЕКОСОР, Комісія з прав людини, Підкомісія з попередження дискримінації і захисту меншин, Комітет з прав людини, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет проти катувань, Верховний комісар ООН з прав людини). Механізми захисту прав людини в рамках Ради Європи. Європейський суд з прав людини. Американська система захисту прав людини. Африканська система захисту прав людини.Громадянство, його значення для міжнародного права. Подвійне громадянство і безгромадянство. Правовий статус іноземців та біженців. Право притулку. Захист прав національних меншин у міжнародному праві. Права корінних народів за міжнародним правом. Роль міжнародного кримінального права у захисті прав людини. Міжнародні трибунали.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты