Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовний модуль 1.
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. А) МОДУЛЬ
  3. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  4. Заняття 15. Пiдготовка до пiдсумкового модульного контролю
  5. Змістовий модуль 1. Методика навчання географії як наука
  6. Змістовий модуль 2. Засоби навчання в географічній освіті
  7. Змістовий модуль 3
  8. Змістовий модуль 3
  9. Змістовий модуль 5. Фондова біржа та організаційний ринок внебіржевої торгівлі
  10. Змістовий модуль 6. Національна депозитарна система України

Загальна частина міжнародного права

Тема 1. Поняття, суб’єкти і принципи міжнародного права.

Проблема визначення терміну міжнародне право. Предмет, об'єкт і суб’єкти міжнародного права. Особливості міжнародного права як окремої правової системи. Система і структура сучасного міжнародного права. Галузі, інститути й норми міжнародного права.

Поняття та види джерел міжнародного права.Поняття суб’єкта міжнародного права та міжнародної правосуб’єктності. Види міжнародної правосуб’єктності. Класифікація суб’єктів міжнародного права.

Міжнародна правосуб’єктність держави. Співвідношення територіального устрою держави та міжнародної правосуб’єктності. Україна як суб’єкт міжнародного права.

Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, які борються за незалежність. Державоподібні утворення - суб’єкти міжнародного права. Правосуб’єктність міжнародних організацій. Індивіди як суб’єкти міжнародного права.

Функції міжнародного права. Основні риси сучасного міжнародного права.

Основні принципи як ядро сучасного міжнародного права. Поняття і класифікація принципів міжнародного права. Міжнародно-правове регулювання основних принципів міжнародного права. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до статуту ООН 1970 р. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р.

Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування сили або погрози силою. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. Принцип невтручання у внутрішні справи. Принцип поваги прав людини. Принцип рівноправності та самовизначення народів і націй. Принцип міжнародного співробітництва. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Дотримання Україною принципів сучасного міжнародного права.

Поняття і структура норми міжнародного права. Види та ієрархія міжнародно-правових норм. Кодифікація норм міжнародного права. Поняття та форми реалізації норм права. Конвенційний, інституційний, нормативний, внутрішньодержавний, організаційно-правовий механізми реалізації норм міжнародного права.

Основні концепції співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права. Моністична і дуалістична теорії співвідношення міжнародного і національного (внутрішнього) права. Взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права. Законодавство України про співвідношення міжнародного й внутрішньодержавного права. Імплементація. Трансформація, рецепція, відсилання. 

Тема 2. Право міжнародних договорів.

Поняття права міжнародних договорів. Поняття міжнародної угоди. Класифікація міжнародних договорів. Кодифікація права міжнародних договорів. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. Законодавство України про міжнародні договори.

Структура міжнародного договору. Стадії укладання міжнародного договору. Повноваження. Договірна ініціатива. Аутентичність та парафування тексту договору. Застереження. Укладання договору. Додатки. Правки до договору. Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання до договору. Депозитарій. Промульгація договору.

Дія та недійсність міжнародного договору. Принцип pacta sunt servanta. Термін дії договорів. Пролонгація. Тлумачення міжнародних договорів. Припинення дії міжнародних договорів. Юридичні підстави припинення. Закінчення терміну. Денонсація договору. Перегляд договору. Анулювання договору. 

Тема 3. Право зовнішніх зносин.

Поняття права зовнішніх зносин. Джерела дипломатичного і консульського права. Внутрішньодержавні і закордонні органи зовнішніх зносин. Дипломатичні представництва в іноземних державах. Ранги і класи дипломатичних представників. Структура дипломатичного персоналу. Дипломатичний корпус. Основні функції, привілеї та імунітети дипломатичного представництва. Початок та закінчення місії. Агреман. Вірчі грамоти. Персона non grata.

Консульські представництва. Інститут консульства. Функції консулів. Види консульських представництв. Консульський апарат. Класи представників консульських установ. Екзекватура. Представництво держави при міжнародній організації. Торгівельні представництва. Функції торгівельних представництв за кордоном. Спеціальні місії.

 

Тема 4. Право міжнародних орагіназацій.

Поняття права міжнародних організацій. Історія розвитку міжнародних організацій. Сучасна система міжнародних організацій. Поняття та ознаки міжнародної організації. Організаційна структура. Права, обов’язки та функції міжнародної організації. Правосуб’єктність міжнародних організацій.

Організація Об’єднаних Націй. Статут ООН. Історія створення. Система органів ООН. Генеральна Асамблея. Рада Безпеки. Економічна та Соціальна Рада. Міжнародний Суд. Секретаріат. Спеціалізовані установи ООН. Членство в ООН. Участь України в ООН.

Регіональні організації. Європейський Союз. Рада Європи. Організація Північно-Атлантичного Договору (НАТО). Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі. Організація Чорноморського Економічного Співробітництва. Співдружність незалежних держав. Участь України в регіональних організаціях.

Визнання держав у сучасному міжнародному праві, його юридичне значення. Форми та види визнання. Способи визнання. Визнання нових держав та урядів, воюючої сторони.

Правонаступництво суб’єктів міжнародного права. Види і підстави правонаступництва. Міжнародно-правове регулювання правонаступництва. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів, державної власності, державних архівів і державних боргів. Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР.

Законодавство України з питань правонаступництва.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты