Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 11. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО.
Читайте также:
  1. I.4.1) Обычное право.
  2. I.4.4) Магистратское право.
  3. Авторское право.
  4. Аграрное право.
  5. Бюджет и бюджетное право. Бюджетное правоотношение
  6. Включаем указатели поворота направо.
  7. Внутригосударственное (национальное) и международное право.
  8. Возникает право авторства и исключительное право.
  9. Вопрос. Римское уголовное право. Суд и процесс.
  10. Германское гражданское Уложение 1900 г.: структура, брачно-семейное и наследственное право.

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

міжнародні економічні відносини, принципи міжнародного економічного права, джерела і суб’єкти, доктрини міжнародного економічного права, зовнішньоекономічні відносини, система міжнародної економічної безпеки, міжнародне торгівельне право, міжнародне валютне право, міжнародне транспортне право, міжнародні перевезення, міжнародні економічні організації, СОТ, ГАТТ, ГАТС, ТРІПС.

План

1. Поняття, предмет і суб'єкти міжнародного економічного права.

2. Сучасні концепції міжнародного економічного права.

3. Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права та Принципи міжнародного економічного права.

4. Новий міжнародний економічний порядок та міжнародне торгівельні право.

5. Міжнародне валютно-фінансове право та міжнародне транспортне право.

6. Міжнародні економічні організації. Світова організація торгівлі. МЕРКОСУР, НАФТА, ОЧЕС. Міжнародні економічні організації в системі ООН.

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Наведіть приклади положень національного законодавства України, що відображають норми міжнародного економічного права.

2. Яку можна виділити класифікацію сучасних міжнародних економічних відносин?

3. Які пріоритетні напрями міжнародного економічного співробітництва України?

4. Наведіть приклади міжнародних економічних договорів універсального характеру.

5. Наведіть приклади міжнародних економічних договорів регіонального характеру.

6. Наведіть приклади двосторонніх міжнародних економічних договорів України.

7. Наведіть приклад рішень міжнародних організацій у міжнародному економічному праві.

8. Які особливості міжнародних перевезень пасажирів і вантажів?

9. Виділіть особливості офшорних зон, вільних економічних зон.

10. Виділіть особливості договорів лізингу (міжнародний і національний аспекти).

11. Проаналізуйте узгодженість міжнародного права і національного законодавства у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

12. Проаналізуйте відповідність законодавства України у сфері банківської діяльності існуючим міжнародно-правовим стандартам.

13. Які Ви знаєте модельні акти у сфері міжнародного економічного права?14. Охарактеризуйте державну політику України щодо вступу в СОТ.

15. Що таке Група організацій Світового банку?

16. Які тенденції співпраці України з існуючими міжнародними економічними організаціями універсального і регіонального рівнів?

 

Рекомендовані джерела:

1-17, 22, 24-26, 28, 31-33, 35, 37-40, 43, 45, 58, 68, 76, 78, 93, 95, 100, 118, 119, 125, 136, 139, 146, 147, 168, 173, 174, 182, 186, 187,193-197, 202, 204, 211, 214-215, 217-218, 222, 232, 236, 239, 241, 243-245, 264-265, 280, 282, 289, 291, 293, 297-299, 301, 306-312, 315.

 


 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты