Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Право міжнародних договорів
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Визначення поняття “міжнародна правосуб’єктність”.

2. Охарактеризуйте Україну як суб'єкт міжнародного права.

3. Міжнародні організації як суб'єкт міжнародного права.

4. Державоподібні утворення в системі суб'єктів міжнародного права

5. Нації і народи, які борються на незалежність і самовизначення

Письмово проаналізуйте:

1. Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 1969 р.

2. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів 1978 р.

3.Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними чи організаціями між міжнародними організаціями 1986 р.

4. Статут ООН 1945 р.

5.Закон України “Про міжнародні договори України” 2004 р.

6. Конституція України 1996 р.

 

Питання для вивчення:

9. Поняття і джерела права міжнародних договорів.

10. Поняття та класифікація міжнародних договорів.

11. Види міжнародних договорів за законодавством України.

12. Структура і мова міжнародного договору.

13. Основні стадії укладення міжнародного договору.

14. Дія, підстави і порядок припинення дії договорів.

15. Недійсність і нікчемність міжнародних договорів.

16. Тлумачення міжнародних договорів.

Питання і завдання для самоконтролю:

19. Що таке право міжнародних договорів?

20. Назвіть джерела права міжнародних договорів?

21. Що таке міжнародна угода?

22. Наведіть відомі Вам класифікації міжнародних договорів.

23. З яких частин складається міжнародний договір?

24. Якими мовами укладаються міжнародні договори?

25. Перелічіть обов’язкові стадії укладення міжнародного договору.

26. За яких підстав можливо припинити дію договору?

27. За яких умов договір може бути визнано недійсним?

28. Хто має право тлумачити міжнародні договори?

29. Проаналізуйте процес кодифікації права міжнародних договорів.

30. Охарактеризуйте законодавство України про міжнародні договори.

31. У чому полягає аутентичність та парафування тексту договору?

32. На яких стадіях можна вносити застереження і правки до договору?

33. У чому полягає принцип pacta sunt servanta?

34. Наведіть приклади довгострокових договорів.

35. Який порядок здійснення денонсації договору?36. Що таке анулювання договору?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

міжнародна угода, право міжнародних договорів, трактат, конкордат, картель, акт, пакт, меморандум, модус вівенді, конвенція, декларація, структура міжнародного договору, стадія укладання договору, повноваження ex-oficio, договірна ініціатива, аутентичність, парафування договору, правки до договору, застереження, прийняття, приєднання до договору, ратифікація, денонсація, промульгація, депозитарій, недійсність міжнародного договору, pacta sunt servanta, анулювання договору, пролонгація міжнародного договору, тлумачення договору, перегляд договору.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты