Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 5. ТЕРИТОРІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Читайте также:
  1. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві
  2. Види представництва в міжнародному приватному праві.
  3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  4. Майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві
  5. Основні принципи організації ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях
  6. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав
  7. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
  8. Правове регулювання іноземних інвестицій в міжнародному приватному праві. Угода СОТ щодо пов'язаних з торгівлею інвестиційних заходів.
  9. Провадження у справі за участю іноземної особи
  10. Способи зниження ризику та засоби захисту від ризику в міжнародному проекті

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

територія, класифікація територій, державна територія, міжнародна територія, територія зі змішаним режимом, космічний простір, суверенітет, територіальне верховенство, міжнародно-правовий режим, способи зміни державної території, цессія, плебісцит, референдум, ад’юдикація, анексія, дебеляція, державні кордони, делімітація, демаркація, квазідержавна територія, анклав, острів.

План

1. Поняття та класифікація територій.

2. Державна територія, її основні ознаки.

3. Державні кордони.

4. Правові підстави та способи змін державних територій.

5. Міжнародно-правові режими Арктики та Антарктики.

 

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Що таке територія?

2. Які Ви знаєте види територій?

3. Наведіть приклади міжнародної території.

4. Які простори належать до територій зі змішаним режимом?

5. Що таке анклав? Наведіть приклади.

6. Виділіть основні ознаки державної території.

7. Які Ви знаєте правові підстави та способи зміни державної території?

8. Які Ви знаєте неправомірні способи зміни державної території?

9. Дайте визначення державних кордонів.

10. Що таке демаркація державних кордонів?

11. Що таке делімітація державних кордонів?

12. Охарактеризуйте міжнародно-правові режими Арктики та Антарктики.

Рекомендована література:

1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

 

Змістовний модуль 2.

Особлива частина міжнародного права

 

ТЕМА 6. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 3 год./

Ключові терміни та поняття:

поняття міжнародної відповідальності, підстави міжнародно-правової відповідальності, форми міжнародної відповідальності, види міжнародної відповідальності, колективна відповідальність, міжнародні протиправні діяння, класифікація міжнародних протиправних діянь, елементи міжнародного правопорушення, міжнародні злочини, злочини міжнародного характеру, міжнародні правопорушення, відмивання грошей, наркобізнес, тероризм, міжнародно-правові санкції, індивідуальні санкції, колективні санкції, міжнародний трибунал, міжнародне правосуддя, боротьба зі злочинністю, форми міжнародного співробітництва держав, транснаціональна злочинність, Інтерпол, Європол, правова допомога, екстрадиція злочинців, міжнародні організації по боротьбі зі злочинністю, міжнародна законність, міжнародний правопорядок.План

1. Поняття і джерела міжнародного кримінального права.

2. Поняття та сутність міжнародно-правової відповідальності. Підстави і наслідки міжнародно-правової відповідальності держав.

3. Види та форми міжнародної відповідальності держав. Обставини, що виключають відповідальність держав.

4. Поняття, склад і суб’єкти міжнародного протиправного діяння. Класифікація міжнародних протиправних дій.

5. Поняття і види міжнародно-правових санкцій. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій.

6. Міжнародно-правове забезпечення співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю. Форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

7. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Європол.8. Правова допомога у кримінальних, цивільних справах. Інститут екстрадиції в міжнародному праві.

 

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Що таке міжнародно-правова відповідальність?

2. Які Ви знаєте підстави міжнародно-правової відповідальності?

3. Виділіть суб’єктів міжнародної відповідальності.

4. Назвіть види і форми міжнародної відповідальності.

5. Перелічіть обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність.

6. У чому полягає міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб?

7. Які особливості відповідальності міжнародних організацій?

8. Що таке міжнародне протиправне діяння?

9. У чому полягає відмінність міжнародного правопорушення від інших діянь?

10. Наведіть приклади міжнародних злочинів, злочинів міжнародного характеру і міжнародних правопорушень.

11. Що таке міжнародно-правові санкції?

12. Що таке механізм застосування міжнародно-правових санкцій?

13. Наведіть приклади індивідуальних міжнародно-правових санкцій.

14. Наведіть приклади колективних міжнародно-правових санкцій.

15. Розкрийте зміст міжнародної законності і міжнародного правопорядку.

16. Виділіть напрями боротьби зі злочинністю, яка має транснаціональний характер.

17. Яка роль України в міжнародних організаціях у боротьбі зі злочинністю?

18. Яким чином здійснюється екстрадиція злочинців за участю України?

19. Яка система органів Інтерполу?

20. Що таке міжнародна законність і міжнародний правопорядок?

21. Які завдання Європолу?

22. Проаналізуйте діяльність Національного бюро Інтерполу в Україні.

23. Проаналізуйте двосторонні договори України по боротьбі зі злочинністю.Рекомендована література:

1-17, 22, 24-26, 28, 31-33, 35, 37-40, 43, 45, 58, 68, 76, 78, 93, 95, 100, 118, 119, 125, 136, 139, 146, 147, 168, 173, 174, 182, 186, 187,193-197, 202, 204, 211, 214-215, 217-218, 222, 232, 236, 239, 241, 243-245, 264-265, 280, 282, 289, 291, 293, 297-299, 301, 306-312, 315.

ТЕМА 7. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ.

/Семінарське заняття – 1 год./

/Самостійна робота – 4 год./

Ключові терміни та поняття:

право міжнародної безпеки, міжнародний спір, міжнародний конфлікт, міжнародна ситуація, боротьба зі злочинністю, форми міжнародного співробітництва держав, транснаціональна злочинність, Інтерпол, Європол, правова допомога, екстрадиція злочинців, міжнародні організації по боротьбі зі злочинністю, міжнародна законність, міжнародний правопорядок.

План

1. Поняття і джерела права міжнародної безпеки.

2. Загальний характер безпеки

3. Заходи довіри

4. Роззброєння та обмеження озброєнь

5. Ефективність міжнародної безпеки

6. Кібербезпека — нова проблема міжнародної безпеки

 

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Що таке міжнародний спір?

2. Як розвивався принцип мирного вирішення міжнародних спорів?

3. Проаналізуйте Конвенцію про мирне вирішення спорів 1907 р., Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права 1970 р.

4. Які мирні засоби вирішення міжнародних спорів Вам відомі?

5. Які Ви знаєте міжнародні судові установи?

6. Проаналізуйте діяльність міжнародних трибуналів.

7. Що таке Міжнародний суд ООН, Міжнародний трибунал з морського права?

8. Що таке міжнародний арбітраж (третейський суд)?

9. Який механізм розв'язання спорів у міжнародних організаціях?

10. Проаналізуйте посередницькі ініціативи України у врегулюванні конфлікту в Косові.

11. Охарактеризуйте Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” 1994 р.

12. Виділіть напрями діяльності Економічного суду СНД, Суду ЄС, Європейського суду з прав людини.

Рекомендована література:

1-17, 22, 24-26, 28, 31-33, 35, 37-40, 43, 45, 58, 68, 76, 78, 93, 95, 100, 118, 119, 125, 136, 139, 146, 147, 168, 173, 174, 182, 186, 187,193-197, 202, 204, 211, 214-215, 217-218, 222, 232, 236, 239, 241, 243-245, 264-265, 280, 282, 289, 291, 293, 297-299, 301, 306-312, 315.

ТЕМА 8. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО З ПРАВ ЛЮДИНИ

/Семінарське заняття – 1 год./

/Самостійна робота – 5 год./

Ключові терміни та поняття:

права людини, природні права людини, міжнародна система захисту прав людини, органи контролю, акти про права людини, дискримінація, механізми захисту прав людини, омбудсмен, національні меншини, економічні права, соціальні права, культурні права, політичні права, громадянські права, індивідуальні права, колективні права, національна система захисту прав людини, право притулку, статус іноземців та біженців, біпатриди, апатриди.

План

1. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного права.

2. Міжнародні стандарти прав та свобод людини.

3. Механізми забезпечення та захисту прав людини.

4. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і національне законодавство України.

 

Питання і завдання для самостійної роботи:

1. Що таке природні права людини?

2. Які Ви знаєте види прав і свобод людини?

3. Що таке міжнародні стандарти прав і свобод людини?

4. Перелічіть відомі Вам міжнародно-правові акти з прав людини.

5. Які існують міжнародно-правові органи контролю за дотриманням і захистом прав людини?

6. Проаналізуйте Загальну Декларацію прав людини 1948 р. та інші міжнародно-правові акти у цій сфері.

7. Як співвідносяться міжнародні стандарти прав і свобод людини з Конституцією України?

8. Які Ви знаєте міжнародні механізми забезпечення і захисту прав людини?

9. Виділіть національні механізми забезпечення і захисту прав людини.

10. Який механізм захисту прав людини в рамках ООН?

11. Який механізм захисту прав людини в рамках Ради Європи?

12. Як здійснюється захист прав людини в умовах збройних конфліктів?

13. Як регулюються питання громадянства у міжнародному праві?

14. Який статус іноземних громадян у міжнародному праві?

15. Що таке дискримінація і за якими ознаками вона здійснюється?

16. Що таке право притулку?

17. Яким чином здійснюється захист прав біженців і вимушених переселенців?

Рекомендована література:

1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты