Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 4. Право міжнародних організацій
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект. 1. Спеціалізовані установи ООН

2. Регіональні міжнародні організації

3. Рада Європи як міжнародна організація

4. Правова природа актів міжнародних організацій

5. Європейський правовий простір

Письмово проаналізуйте:

Статут Ради Європи

Статут ООН

Статут СНД 1993 р.

Північноатлантичний договір 1949 р.

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р.

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.

Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р.

Питання для вивчення:

12. Поняття та ознаки міжнародних організацій.

13. Види міжнародних організацій.

14. Організація Об’єднаних Націй: система органів, функції, повноваження.

15. Спеціалізовані установи ООН Правова природа їх актів

16. НАТО.

17. Регіональні міжнародні організації: поняття, класифікація, міжнародна правосуб’єктність

18. ЄЄ. Рада Європи, ОБСЄ, їх правові системи.

19. ОАД. ОАЄ. Ліга арабських держав.

Питання і завдання для самоконтролю:

12. Охарактеризуйте правосуб’єктність міжнародних організацій.

13. Які головні і допоміжні органи ООН.

14. Як набувається членство в ООН?

15. Що таке ОБСЄ,

16. Статус РЄ

17. Природа і права ЄС

18. Що таке СНД,

19. ГУАМ, ОЧЕС?

20. Які завдання НАТО?

21. Яка структура Європейського Союзу?

22. Перелічіть напрями діяльності Ради Європи.

23. Яка структура і завдання Співдружності Незалежних Держав?

24. Що таке “європейський правовий простір”?

25. Що таке “acquis communautaire”?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

право міжнародних організацій, спеціалізовані установи ООН, НАТО, СОТ, РЄ, ОАД, ОАЄ, ОБСЄ, СНД, ГУУАМ, ОЧЕС, ЄС, закрита міжнародна організація, відкрита міжнародна організація, регіональна міжнародна організація, міжнародна міжурядова організація, міжнародна неурядова організація, міжнародні військові організації, міжнародні спортивні організації, міжнародні економічні організації, міжнародні фінансові організації, європейський правовий простір, первинне право ЄС, вторинне право ЄС, soft law, acquis communautaire.Тема 5. Територія у міжнародному праві

Самостійно вивчити відповідні питання даної теми і скласти конспект.

1. Правові підстави та способи змін державних територій.

2. Міжнародно-правовий режим Антарктики.

3. Міжнародно-правовий режим Арктики.

4. Правові акти з питань території

5. Анклави, острови

Письмово проаналізуйте:

Конституцію України

Закон України “Про державний кордон України” 1991 р.

Конвенцію ООН з морського права 1982 р.

Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

Договір про Антарктику 1959 р.

Статут ООН

Питання для вивчення:

6. Поняття та класифікація територій.

7. Державна територія, її основні ознаки.

8. Державні кордони.

9. Квазідержавна територія

10. Правові підстави та способи змін державних територій.

11. Міжнародно-правові режими Арктики та Антарктики.

 

Питання і завдання для самоконтролю:

13. Що таке територія?

14. Які Ви знаєте види територій?

15. Наведіть приклади міжнародної території.

16. Які простори належать до територій зі змішаним режимом?

17. Що таке анклав? Наведіть приклади.

18. Виділіть основні ознаки державної території.19. Які Ви знаєте правові підстави та способи зміни державної території?

20. Які Ви знаєте неправомірні способи зміни державної території?

21. Дайте визначення державних кордонів.

22. Що таке демаркація державних кордонів?

23. Що таке делімітація державних кордонів?

24. Охарактеризуйте міжнародно-правові режими Арктики та Антарктики.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

територія, класифікація територій, державна територія, міжнародна територія, територія зі змішаним режимом, космічний простір, суверенітет, територіальне верховенство, міжнародно-правовий режим, способи зміни державної території, цессія, плебісцит, референдум, ад’юдикація, анексія, дебеляція, державні кордони, делімітація, демаркація, квазідержавна територія, анклав, острів.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты