Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Імені В’ячеслава Чорновола
Галицький коледж

Юридичне відділення

циклова комісія професійної

та практичної підготовки

Основи римського приватного права

Навчальний матеріал щодо проведеня семінарських та практичних занять для студентів ІІ курсу

(практикум)

Укладач: І. А. Самойлова

 

Тернопіль 2012

ББК – 67.5

О - 75

 

 

Навчально-методичний посібник розглянуто та схвалено для використання в роботі на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності «Правознавство»

Протокол № 2 від 14.09.2011

Рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної ради Галицького коледжу імені В. Чорновола

Рецензенти: Стефанчук М. О. – к. ю. н. доцент

Прокопчук Н. Р. голова циклової комісії та практичної підготовки спеціальності «Правознавство»

 

Римське приватне право:Практикум. – Тернопіль: Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, 2012. – 76 ст.

Укладач: Самойлова І. А.

 

 

Даний практикум є частиною навчально-методичного комплексу дисципліни «Основи римського приватного права» та підготовлений відповідно до програми курсу. Метою практикуму є опанування головних теоретичних положень курсу та їх практичного застосування. Вивчення курсу римського приватного права дає змогу студентові ознайомитись з джерелами цивільного права сучасності, з'ясувати сутність та механізми основних цивільно-правових інститутів, зрозуміти основоположні цивільно-правові ідеї.

До практикуму входять теоретичні питання, завдання для творчої роботи студентів, тестові та ситуаційні завдання. До кожної теми додаються основні ключові поняття та перелік рекомендованої літератури.

Практикум призначений для студентів спеціальності «Правознавство» та всіх, хто цікавиться римським приватним правом.


 

 

Зміст.

1.Вступ……………………………………………………. 4

 

Модуль І. Загальні положення римського приватного права

2.Предмет та система римського приватного права. Форми позитивного права…………........................................ 5

3.Способи захисту прав та інтересів………………….. 9

4.Особи як суб’єкти приватного права……………….. 13

5.Сімейний стан фізичних осіб………………………... 20

 

Модуль ІІ. Речі та речове право

6.Речі та їх класифікація……….……………………….. 26

7.Володіння і право власності………………………….. 32

8.Право на чужі речі…………………………………….. 40

9.Спадкове право……………………………………….. 45

 

Модуль ІІІ. Зобов’язальне право

10.Загальне вчення про зобов’язання.…………………... 52

11.Договірне право……………………………………….. 59

12.Зобов'язання з деліктів………………………………... 66


Вступ.

Сучасна європейська цивілістика сягає своїм генетичним корінням часів Давнього Риму. Стародавній Рим створив самобутню культуру, одним із основних надбань якої є римське приватне право, що по праву є взірцем високої правової культури. Вершиною розквіту римського приватного права було ІІІ століття нашої ери. Однак і сьогодні, на початку ХХІ століття, основні засади римського приватного права ще слугують людству.

Автор сподівається, що її скромний доробок дасть можливість успішно засвоїти непростий навчальний матеріал та сприятиме глибшому основ римського приватного права. Для досягнення поставленої мети пропонуються практичні завдання – питання для самоконтролю, тести та задачі. Кожне завдання потребує для свого розв’язання не тільки глибокого знання теоретичного матеріалу, а й творчого, інколи нестандартного підходу.

Тестові завдання складені таким чином, щоб максимально активізувати творчо-пошукові здібності студентів: варіантами правильних відповідей можуть бути два або всі із запропонованих. Стосовно задач, то марно шукати в них історичної достовірності, вони створені як моделі можливих правових ситуацій.

У тексті посібника міститься інформація, необхідна для успішного складання підсумкового контролю – дефініції основних понять та латинські позначення цих понять. Наводяться також вислови відомих давньоримських мислителів. Пропонується короткі замальовки з історії культури Давнього Риму, що полегшить вивчення та опанування основ римського права.


Модуль І. Загальні положення

римського приватного права

Предмет та система римського приватного права. Форми позитивного права

Питання для обговорення

1. Предмет римського приватного права.

2. Складові системи римського права.

3. У чому полягає відмінність міх римським приватним та цивільним правом?

4. Виділіть основні джерела змісту права?

5. Що таке джерела плавоутворення?

6. У чому сутність закону про цитування?

7. Які види імператорських конституцій Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

8. Які Ви знаєте джерела пізнання римського права?

9.Що таке Корпус юріс цівіліс?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты