Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання. 1. Як співвідносяться поняття «римське приватне право» та «римське цивільне право»:
1. Як співвідносяться поняття «римське приватне право» та «римське цивільне право»:

а) поняття «римське приватне право» ширше за об’ємом від поняття «римське цивільне право»;

б) поняття «римське приватне право» вужче за об’ємом від поняття «римське цивільне право»;

в) поняття «римське приватне право» і поняття «римське цивільне право» тотожні?

 

2. Закони ХІІ Таблиць є:

а) джерелом римського права;

б) першими писемними пам’ятками римського народу.

 

3. Доповніть тезу: «Система римського приватного права складалася з таких складових: цивільне право, право народів і …»:

а) право перегринів;

б) преторське право;

 

4. Про яке джерело права говорив Ульпіан: « Те, що вирішив принцес, має силу закону»:

а) закон;

б) імператорська конституція;

в) сенатусконсульт?

 

5. Яку кодифікацію римського права називають Зводом цивільного права:

а) кодифікацію Гемогеніана;

б) кодифікацію Юстиніана;

 

6. Яке джерело римського права визначалося як:

а) звичай;

б) закон?

 

7. Декрети – це:

а) інструкції посадовим особам щодо право застосування;

б) загальні розпорядження, обов’язкові для всіх службових осіб і для громадян;

в) імператорські рішення з конкретних судових справ.

 

8. Кодекс Юстиніана – це:

а) зібрання законів;

б) навчальний посібник для юристів-початківців.

 

9. Що таке цивільне право Флавія:

а) книга, яка містила позови та інші відомості про закони;

б) елементарний підручник з права?

 

10. Виділіть основні види право творчої діяльності юристів:

а) вироблення рекомендаційно-зобов’язальних угод;

б) відповіді на питання приватних і службових осіб, надання консультацій;

в) складання судових формул.

 

Задачі

1. Про яке джерело правоутворення римського права іде мова у творі Гете «Гец фон Берлінген»:

«Палац єпископа в Бамберзі.

Єпископ. Як звали того імператора, який написав ваш Корпус Юріс?

Олеарій. Юстиніаном.

Єпископ. Достойний государ. Його здоров’я!

Олеарій. Вічна пам’ять.

Аббат. Це повинна бути хороша книга.

Олеарій. Її можна сміливо назвати книгою всіх книг. Зібрання всіх законів; у кожному випадку готовий вирок; а що виявиться глосарієм, яким вчені мужі забезпечили цей прекрасний твір?»

 

_________________________________________

Преторське право – це те, яке ввели претори для сприяння цивільному праву або для його доповнення і виправлення з метою суспільної користі (Д. 1.1.7).

Едикт суть постанови тих (осіб), які мають право їх видавати. Право ж видавати едикти надається магістрам римського народу; найважливіше значення, однак, щодо цього мають едикти двох преторів, міського і перегринського, юрисдикція яких у провінціях належить намісникам. Те саме стосується едиктів курульних едилів … (Гай. Інституції. 1.6).

Так і в нашій державі (правосуддя) будується або на основі права, тобто писаного закону, або діє власне цивільне право, яке встановлюється без опису, одним трактуванням (Д. 1.2.2).

___________

 

Рекомендована література

Гарсиа Гарридо М. Х. Римськое частное право: Казусы, иски, институты / Пер. с исп.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М.: Статут, 2005. – С. 40 – 142.

Калюжний Р. А. Римське приватне право: Курс лекцій. – К.: Істина, 2005. – с. 3-16.

Підопригора О. А. Римське приватне право: Підручник для студ. спец. вищих навч. закладів: Вид. 3-тє, перероб. Та доп. – К.: видавничий дім «Ін Юре», 2001р. – с. 7 – 67.

Иоффе О. С., Мусин В. А. Основы римського гражданського права: Учеб.-метод. Пособие для студентов заочного отделения. – Л.: Изд-во Ленінград. Ун-та, 1974. – с. 26 – 38; 51 - 63.

Черниловский З. М. Лекции по римському частному праву. – М.: Юрид. Лит-ра, 1991. – с. 51- 63.

 

 

Способи захисту прав та інтересів

Питання для обговорення

1. Історія виникнення державного державного суду

2. Що таке саморозправа?

3. Які види судових процесів існували в Давньому Римі?

4. Чим зумовлювалась легітимність суду в Римі?

5. Які основні види позовів?

6. У чому сутність преторського захисту і чим він відрізняється від судового захисту?

7. Хто не мав права на судовий захист?

8. Хто такий свідок і яка його роль в судовому процесі?

9. Що таке позовна давність?

10. У чому полягає сутність законних строків?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 634; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты