Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні вказівки. При вивченні теми зверніть увагу на особливе місце податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в системі загальнодержавних податків України
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Загальні вказівки.
  10. Загальні методичні вказівки

При вивченні теми зверніть увагу на особливе місце податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в системі загальнодержавних податків України. Даний податок займає чітке друге місце за фіскальним значенням. Це один з податків , де платником є виключно фізична особа, а джерелом сплати її майно та доходи. Важливим є розуміння ринкового підходу до структури доходів платника. Так, до загального місячного (річного) оподаткованого доходу включені не лише заробітна плата, але і суми винагород, доходи від продажу майна, немайнових прав, роялті, доходи від надання майна в лізинг, дивіденди, виграші, призи тощо.

Соціальна складова ПДФО визначена такими поняттями як податкова соціальна пільга та податкова знижка. Визначені поняття потребують детального розгляду та вивчення. Крім того, зверніть увагу на те, що з прийняттям Податкового Кодексу України введені прогресивні ставки ПДФО.

Слід звернути увагу також на особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, що не обрали спрощену систему оподаткування та тих що працюють за такою системою.

Теми рефератів і доповідей:

1. Правова природа прибуткового оподаткування фізичних осіб (історія питання).

2. Еволюційні зніми законодавства України щодо оподаткування фізичних осіб.

3. Порівняльна характеристика Декрету КМ України «Про прибутковий податок з громадян», Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб» та розділу 1У Податкового Кодексу України (Податок на доходи фізичних осіб).

4. Податкова знижка: аналіз витрат, дозволених до включення та обмеження права на нарахування.

5. Податкова соціальна пільга як можливість справедливого перерозподілу доходів, її розміри та особливості застосування.

6. Особливості оподаткування дарунків та спадщини.

7. Особливості оподаткування операцій з рухомим та нерухомим майном в Україні.

8. Особливості оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

9. Аналіз правового механізму змішаних податків, платниками яких є фізичні особи.

10. Ставки ПДФО та порядок його адміністрування.

11. Порівняльна характеристика оподаткування фізичних осіб в Україні та Росії.

12. Порівняльна характеристика оподаткування фізичних осіб в Україні та країнах Європейського союзу.Питання для самоконтролю:

1. Етапи зміни податкового законодавства України щодо оподаткування доходів фізичних осіб.

2. За яким ознаками розмежовуються платники ПДФО резиденти та нерезиденти ?

3. Які доходи є об’єктом оподаткування у резидентів та нерезидентів?

4. Які доходи слід віднести до загальномісячних оподаткованих доходів?

5. В чому особливість оподаткування доходу у вигляді заробітної плати?

6. Ставки ПДФО та порядок його адміністрування.

7. Які витрати можна віднести до податкової знижки?

8. Хто має право на податкову знижку?

9. Податкова соціальна пільга: її розмір для окремих платників.

10. Особливості оподаткування спадщини.

11. Особливості оподаткування дарунків.

12. Особливості сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

13. Особливості оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

14.Порядок подання річної декларації про майновий стан та доходи фізичних осіб.

15.Відповідальні особи за порушення норм податкового законодавства при сплаті ПДФО.

Завдання до самостійної роботи:1. Дати письмове визначення ключових понять теми.

2. Перелічити всі критерії віднесення платника ПДФО до резидента.

3. Прослідкувати зміну розміру податкової соціальної пільги з 2004року.

4. Прослідкувати зміну розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з 2004 року.

5.Підрахувати максимально можливу податкову знижку за 2010, 2011, 2012 роки. Обгрунтувати відповідь відповідними статтями податкового законодавства.

6.Дати роз’яснення використання статті 169.1.1. Податкового Кодексу України.

7.Як оподатковуються доходи отримані в негрошовій формі.

7. Ситуаційні завдання:

А) Громадянин – нерезидент (постійно проживає в Польщі) має у власності нежиле приміщення на території міста Києва. Будівлю здає в оренду українській юридичній особі під склад. Розмір орендної плати 10 тис. грн. в місяць. Які податки повинен сплачувати громадянин ? Відповідь обґрунтуйте.

Б) У заповіті спадкоємцем бабуся призначила онука. Спадкоємцю передається рухоме і нерухоме майно загальною вартістю – 120 тис. грн. Онук неповнолітній

(7 років). Яка особа та за якою ставкою має сплатити податок із доходів з вартості успадкованого майна ? Відповідь обґрунтуйте.

8. Практичні завдання.

А) Громадянка А, що виховує трьох неповнолітніх дітей подала до бухгалтерії заяву про нарахування їй податкової соціальної пільги. За січень 2011 року громадянка А отримала такі доходи: заробітну плату – 1500 грн.; державну допомогу – 500 грн.; допомогу з каси взаємодопомоги підприємства – 200 грн.; аліменти -1000 грн..

Чи має право громадянка А отримати податкову соціальну пільгу при сплаті податку на доходи фізичної особи ? Розрахуйте ПДФО, що підлягає сплаті до бюджуту.

Б) платник податку на доходи фізичної особи отримав за квітень місяць 2011 року доход у вигляді заробітної плати у сумі 9500 грн. Який податок нарахує йому бухгалтерія?

9. Опрацюйте самостійно тестові завдання до теми 5.

Тестові завдання:

1. В основу поділу платників ПДФО в Україні покладений принцип :

а) організації підприємницької діяльності;

б) податкової юрисдикції;

в) юридичного та фактичного платника.

 

2. Загальна податкова пільга для будь-якої фізичної особи, що має на неї право на сьогодні становить:

а)100 % ПМ;

б)50 % ПМ;

в) 50% МЗП.

 

3. Об’єктом оподаткування у фізичної особи - нерезидента є:

а) іноземні доходи;

б) чистий річний оподатковуваний дохід;

в) доходи з джерелом їх походження в Україні.

 

4. Загальний місячний оподатковуваний дохід фізичної особи включає:

а) доходи від продажу об’єктів прав інтелектуальної (промислової) власності;

б) суму (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню;

в) суму державних премій України або державних стипендій України.

 

5. До складу податкового кредиту платники ПДФО можуть віднести:

а) частину суми процентів за іпотечним кредитом;

б) частину суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти;

в) частину суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів суспільного користування та значення.

 

6. Податкова соціальна пільга може бути застосована до :

а) заробітної плати нарахованої ( виплаченої) за здійснення роботи особам, що за наймом перебувають за межами території України;

б) стипендій та грошового утримання аспірантів і військовослужбовців строкової служби;

в) доходів у вигляді заробітної плати та винагород виплачених платником податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

 

7. Особа, що має трьох і більше дітей віком до 18 років може скористатися соціальною пільгою у розмірі:

а) 150%;

б) 200%;

в) 250%.

 

8. Податкова соціальна пільга не застосовується до:

а) доходу у вигляді заробітної плати;

б) доходу самозайнятої особи;

в) доходу у вигляді пенсій та стипендій.

 

9. Які з наведених тверджень є вірними ?

а) платник податку, що не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року втрачає на неї право;

б) платник податку, що не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року може використати таке право в наступному році;

в) право на податкову знижку має будь-яка особа, що постійно проживає на території України в будь – якому звітному податковому періоді.

 

10.Ставка податку на доходи фізичних осіб становить:

а) 5 %;

б) 10 %;

в) 15 %;

г) 17 %

д) всі перелічені в залежності від виду доходу та його розміру.

 

Рекомендовані джерела інформації до теми № 5:

[ 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 24, 37, 40, 42, 47, 56, 71, 129, 131, 136, 138, 140, 141]

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 49; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты