Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ для підготовки до заліку
Читайте также:
  1. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  2. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  3. ЗАПИТАННЯ
  4. ЗАПИТАННЯ
  5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  9. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

2. Особливості інституту податкового права.

3. Предмет, метод податкового права.

4. Поняття, особливості, види податкових правовідносин.

5. Податково-правові норми: класифікація, структура.

6. Система податкового права.

7. Джерела податкового права іх класифікація.

8. Податкове законодавство : класифікація.

9. Податкова політика: її види, характеристика, інструменти проведення.

10. Податкова система, типи податкових систем.

11. Критерії оцінки податкової системи та принципи її побудови.

12. Поняття та рівні податкового тиску.

13. Повнаваження органів місцевого самоврядування щодо введення податків та зборів.

14. Види фінансових платежів до бюджету їх характеристика.

15. Податок, ознаки податку, функції податку.

16. Класифікація податків.

17. Система елементів правового механізму податку.

18. Платники податків: класифікація, обов’язки та права.

19. Правовий статус податкового агента.

20. Поняття об’єкту оподаткування, види, методи визначення.

21. Поняття ставки податку: класифікація та види ставок оподаткування.

22. Поняття бази оподаткування: методи та способи обчислення.

23. Податковий період.

24. Податкова пільга як елемент податкового закону. Види пільг, порядок надання.

25. Методи оподаткування та способи сплати податків та зборів.

26. Податкова звітність. Форми реалізації податкової звітності.

27. Податкова декларація: форми податкових декларацій та відповідальність за їх несвоєчасне подання.

28. Податкове повідомлення та податкова вимога.

29. Поняття і зміст податкового обов’язку, умови його виникнення, зміни та припинення.

30. Податковий борг та умови його погашення.

31. Органи державної податкової служби України.

32. Фінансові, казначейські та митні органи як учасники відносин у сфері оподаткування.

33. Контролюючі органи та органи стягнення в ДПС України.

34. Податковий контроль: види і способи податкового контролю.

35. Облік платників податку.

36. Інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності органів ДПС.

37. Податкові перевірки, їх види.38. Строки проведення податкових перевірок.

39. Оформлення результатів податкових перевірок.

40. Погашення податкового боргу платників податку.Строки давності.

41. Прямі податки в Україні їх види, переваги та недоліки.

42. Податок на прибуток підприємств. Характеристика елементів правового механізму.

43. Платникиподатку на прибуток підприємства.

44. Обєкт податку на прибуток підприємства.

45. Порядок визначення доходів та їх склад про визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємства.

46. Класифікація витрат підприємства.

47. Амортизація : поняття, об’єкти , методи проведення.

48. Особливості оподаткування страхової діяльності.

49. Податкові пільги при сплаті податку на прибуток підприємств.

50. Ставки податку на прибуток підприємства.

51. Плата за землю: характеристика елементів правового механізму.

52. Непрямі податки: їх види, переваги і недоліки.

53. Податок на додану вартість. Характеристика елементів податку.

54. Особливості визначення бази оподаткування при сплаті ПДВ.

55. Податкові пільги при сплаті ПДВ.

56. Структурно-логічна схема сплати ПДВ. Податкове зобов’язання.Податковий кредит.57. Податкова накладна та її реквізити.

58. Особливості оподаткування операцій податком на додану вартість (ПДВ) при переміщенні товарів через митний кордон.

59. Ставки ПДВ та їх застосування.

60. Акцизний податок. Характеристика елементів правового механізму податку.

61. Порядок обчислення та сплати акцизного податку.

62. Підакцизні товари та ставки акцизного податку.

63. Мито: види мита.

64. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу : характеристика елементів правового механізму.

65. Змішані податки та збори в податковій системі України.

66. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

67. Платники податку на доходи фізичних осіб.

68. Об’єкти оподаткування резидентів та нерезидентів - платників ПДФО.

69. База оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

70. Поняття податкової соціальної пільги: її розмір та умови застосування.

71. Особливості оподаткування спадщини .

72. Податкова знижка. Перелік витрат дозволених до включення до податкової знижки.

73. Обмеження права на нарахування податкової знижки.

74. Диференціація ставок ПДФО відповідно до видів доходів та їх величини.

75. Порядок нарахування, утримання та сплати ПДФО до бюджету.

76. Оподаткування дивідендів..

77. Оподаткування виграшів та призів.

78. Оподаткування благодійної допомоги.

79. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) ПДФО до бюджету.

80. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності ( крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.81. Спрощена система оподаткування. Критерії переходу юридичних та фізичних осіб на єдинимй податок.

82. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи при сплаті ПДФО.

83. Податкові злочини та правопорушення.

84. Ознаки податкового правопорушення.

85. Класифікація податкових правопорушень.

86. Кримінальна відповідальність за податкові злочини.

87. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

88. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

89. Система санкцій за порушення податкового законодавства.

90. Пеня. Порядок сплати та нарахування.

91. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

92. Міжнародні податкові угоди та їх види.

93. Спеціальні податкові режими. Фіксований сільськогосподарський податок.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты