Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРОГРАМА КУРСУ
Читайте также:
  1. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  2. В соответствии с БРС ФГОС-3 итоговая оценка по курсу определяется суммой баллов, полученных за семестр (50 Баллов) и баллов, полученных на экзамене (50 Баллов).
  3. В – Індивідуальні розділи курсу
  4. Введение к курсу
  5. Виробнича програма (ВПр) підприємства
  6. Глосарий по курсу Правоохранительные органы
  7. Го курсу денного відділення 1 страница
  8. Го курсу денного відділення 2 страница
  9. Го курсу денного відділення 3 страница
  10. Го курсу денного відділення 4 страница

НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут заочного навчання

 

ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ Факультет

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

з предмету “Теорія держави та права“

Для студентів 5-х курсів

за напрямом підготовки ”Правознавсво”

На державну екзаменаційну атестацію

Київ - 2014


ББКХ

Н156

Матеріали підготували:

 

Теорія держави та права   доктор юридичних наук, професор Гусарєв С.Д.

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Зав’ялова С.М.

Н156 Навчально-методичні матеріали для студентів 5 курсу / [уклад.: Гусарєв С.Д., та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Зав’ялова С.М. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – с.

ББКХ

Oacute; Національна академія

Внутрішніх справ, 2014


ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ВСТУП

Головне завдання вищої школи України сьогодні – у період формування суверенної, правової, демократичної, соціальної держави - це підвищення рівня якості підготовки юристів фахівців. Воно пов’язане із здобуттям випускниками професійних знань, навичок і вмінь та творчим застосуванням їх при вирішенні тих чи інших завдань, що виникають у повсякденній практичній діяльності. Рівною мірою це стосується й тих вищих навчальних закладів України, які готують фахівців з юридичною освітою, в тому числі й вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.

Підготовка фахівців у галузі права забезпечується вивченням студентами цілісної науково обгрунтованої системи навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом. Найбільш важливі з цих дисциплін, в тому числі і "Теорія держави та права", виносяться на державний екзамен.

У вищих юридичних навчальних закладах курс "Теорії держави та права" вивчається з самого початку навчального процесу (основний) та на стадії його завершення, як спецкурс. Без основного курсу неможливо засвоїти спеціальні юридичні дисципліни, а спецкурс з актуальних допомагає глибше опанувати матеріал окремих тем, що мають практичне значення.Державний екзамен з "Теорії держави та права" – одна з форм підсумкової перевірки рівня оволодіння випускниками загальнотеоретичних знань про державу та право. Необхідність цих знань, вміння ними користуватись в діяльності юриста-практика є особливо актуальними у сучасний період реформування правової системи в нашій країні.

Мета цієї програми допомогти випускникам зорієнтуватися:

- в обсязі та характері знань, які вони повинні будуть виявити під час державного екзамену;

- у критеріях оцінки знань;

- у літературі та нормативному матеріалі, за яким слід готуватися до екзамену;

- у методиці підготовки до екзамену та порядку його проведення.

Запропоновані методичні матеріали є комплексним документом, що відображує основні напрямки та обсяги учбової роботи студентів заочної форми навчання з курсу теорії держави та права.

Таке комплексне забезпечення навчального курсу методичною документацією та своєчасне користування нею допоможе студентам зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та спланувати економне використання свого робочого часу.

 

ПРОГРАМА КУРСУ


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты