Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 13. Реалізація норм права. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. Основні форми реалізації норм права в діяльності органів внутрішніх справ.
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. E) деформациялар мен сызаттарды болғызбау
  5. E. создания инструментальных программных средств информационных технологий
  6. GIF (Graphics Interchange format – формат графічного обміну).
  7. I. Информационная безопасность Российской Федерации
  8. I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОТ ТЕХНОЛОГИЙ К ИНФОРМАЦИИ
  9. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
  10. I. Форма на -ıp

Поняття, форми і методи реалізації норм права. Соціальний і правовий зміст реалізації норм права. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ.

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. Суб’єкт і стадії застосування норм права. Сутність і значення тлумачення норм права. Суб’єкти, види і способи тлумачення норм права. Акти застосування норм права.

Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону.

Особливості застосування норм права органами внутрішніх справ. Вимоги правильного застосування норм права органами внутрішніх справ. Акти застосування норм права, що видаються органами внутрішніх справ.

 

Тема 14. Правові відносини. Особливості правовідносин за участю органів внутрішніх справ.

Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин.

Поняття и види суб’єктів правовідносин. Правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Органи внутрішніх справ як суб’єкт правовідносин.

Поняття та види суб’єктів правовідносин.

Поняття та види об’єктів правовідносин.

Юридичні факти: поняття і класифікація.

Особливості правовідносин за участю органів внутрішніх справ.

 

Тема 15. Правова поведінка. Правопорушення і юридична відповідальність.

Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і співвідношення з іншими видами соціальної поведінки.

Поняття і ознаки правомірної поведінки.

Правові наслідки правової поведінки. Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і захисту.

Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень.

Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

Професійна правова поведінка співробітників органів внутрішніх справ.

 

Тема 16. Державна дисципліна, законність, правопорядок та суспільний порядок. Роль органів внутрішніх справ у їх охороні і зміцненні.

Поняття дисципліни і її види. Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і т.п. дисципліна).Поняття законності і її зміст. Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії законності. Законність як конституційний принцип організації і діяльності органів внутрішніх справ.

Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення.

Роль органів внутрішніх справ у охороні і зміцненні законності і правопорядку.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты