Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Функції держави. Роль органів внутрішніх справ України у здійсненні державних функцій.
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. VІ. ВИДАВНИЧА СПРАВА СХІДНОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: БІЛОРУСЬ
  5. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  6. Активізація екскурсійної справи у 40-60-х рр. XX ст.
  7. Англосаксонская система права (общее право, право справедливости, суд присяжных).
  8. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
  9. Архивная опись – базовый справочник государственного архива.
  10. Ауки України

Поняття функцій держави. Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація функцій держави.

Внутрішні функції держави. Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод громадян.

Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі.

Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави.

Форми і методи здійснення функцій держави.

Роль органів внутрішніх справ України в здійсненні державних функцій.

 

Тема 6. Форми держави.

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з іі сутністю.

Форма правління. Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і основні риси.

Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми державного устрою.

Поняття державно-правового режиму. Його співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види державно-правових режимів.

Особливості елементів форм Української держави.

 

Тема 7. Механізм держави. Місце органів внутрішніх справ в механізмі української держави.

Поняття механізму держави. Механізм держави як система державних організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, види.

Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії.

Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави.

Органи внутрішніх справ у механізмі держави.

Основні напрямки удосконалення організації і діяльності механізму Української держави та органів внутрішніх справ.

Тема 8. Основні сучасні концепції держави.

Питання держави в концепції солідаризму. Доктрина держави загального благоденства. Основні ідеї марксистського вчення про державу. Питання держави в програмах сучасних соціалістичних і соціал-демократичних партій. Трактовка держави і її ролі у концепціях плюралістичної і елітарної демократії. Держава в політичній ідеології"нових лівих". Шляхи розвитку сучасної держави в теорії конвергенції. Анархізм, етатизм і держава.
Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты