Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКількість мод, які можуть розповсюджуватися у хвилеводі

Читайте также:
  1. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
  2. Категорії, кількість постів спостережень за забрудненням атмосфери та особливості їх розміщення
  3. Кількість віруючих в окремих країнах
  4. Кількість тяжких злочинів
  5. Можуть існувати й інші юридичні гарантії законності, зокрема міжнародно-правові.
  6. Про­дукти, що містять багато ароматичних речовин, повинні запако­вуватися у тару, через яку ці речовини не можуть проникати.
  7. Розповсюдження хвиль у градієнтному хвилеводі
  8. Тема: Тепловий рух. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закони термодинаміки
  9. Які з наведених нижче формул не можуть бути правильними ?

Розрізняють випадки симетричного ( ) та асиметричного ( ) хвилеводу.

Для випадку симетричного хвилеводу ( ):

. (2.2.13)

Для дуже асиметричного хвилеводу ( ):

(2.2.14)

Виникає питання – чи для будь-якої товщини хвилеводу можуть розповсюджуватися хвилевідні моди? З аналізу дисперсійного рівняння випливає, що при збільшенні товщини хвилеводу кількість мод зростає. Інше питання – чи будуть розповсюджуватися моди в дуже тонкому хвилеводі ( )?

Звернемося до рівняння (2.1.12):

,

яке для малих трансформується у вираз:

(2.2.15)

 

а) Симетричний хвилевід.

Для симетричного хвилевода воно має вигляд:

(2.2.16)

Враховуючи (2.1.10) та (2.1.11) маємо

(2.2.17)

З (2.2.17) випливає, що для будь-якої товщини та довжини хвилі (в тому числі при буде існувати хоча б одна хвилевідна мода. Зауважимо, що при . Іншими словами (див. Рис. 2.2.6а) кут розповсюдження моди наближається до критичного кута (кута повного внутрішнього відбивання). Таким чином, При збільшенні товщини хвилевода кут розповсюдження нульової моди збільшується (рис. 2.2.6б). Нарешті при певній частоті з’являється 1-ша мода (рис. 2.2.6в) і т.д.

Б) Несиметричний хвилевід.

Для хвилеводу такого типу рівняння (2.2.17) перетвориться до виразу:

(2.2.18)

Природно, що при зменшенні товщини хвилеводу чисельник (2.2.18) теж зменшується. Проте чисельник ніколи не досягає нульової величини, оскільки . Отже існує деяка товщина несиметричного хвилеводу, така, що для даної довжини хвилі в структурах з меншою товщиною хвилевідний процес не відбувається.

З того ж виразу випливає, що існує критична довжина хвилі , така, що при збільшенні і даній товщині структури хвилеводний процес також не спостерігається.

Зауважимо, що мінімальної величини чисельник досягає при (виконанні умови повного внутрішнього відбивання на нижній границі):

(2.2.19)

Саме в цьому випадку з’являється 0-ва (головна) мода хвилевода і рівняння (2.2.18) набуває вигляду:

(2.2.20)

Співвідношення (2.2.20) може бути використане для оцінки і .

Зауважимо, що, чим менше товщина хвилеводу, тим глибше хвилевідні моди проникають в середовища покривного шару та підкладенки. Саме цим фактом можна пояснити неможливість хвилевідного процесу в дуже тонкому асиметрічному хвилеводі. Образно (не строго) кажучи, в такій структурі, при дуже малих завдяки несиметричному розподілу поля вздовж осі максимум розподілу енергії хвилі виштовхується з хвилеводу та хвилевідний процес припиняється.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 30; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ефективна товщина хвилеводу | Реальний хвилевід
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты