Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Глава 7 Поняття «брудні гроши». Відмивання «брудних» грошей як процес
Ключові поняття

Відмивання „брудних" грошей: поняття, обсяги; процедура відмивання „брудних" грошей: організація, стадії, способи; особли­вості відмивання „брудних" грошей: на стадії розміщення, на стадії маскування, на стадії інтеграції.

7.1. Визначення поняття «відмивання «брудних» грошей»

Крім репутації "податкового раю", офшорні центри набули сумнівної слави місць, де відмиваються і легалізуються "брудні" гроші. Таким терміном називають гроші, набуті злочинним шля­хом. А сукупність дій, які переслідують мету приховання справжніх джерел походження таких грошей і надають їм ознак легального походження, одержала назву "відмивання грошей".

Поняття "відмивання", або "чищення", грошей з'явилося відносно недавно. Його авторство приписують американцям, а точніше — чиновникам правоохоронних органів США, тобто полісменам. У повсякденний лексикон це слово ввійшло з другої половини 1970-х років, під час слідства в справі Уотергейт. У юридичному значенні цей термін вперше був використаний у 1982 p., знову ж таки в США в одному із судових процесів. Незабаром він став повсюдно визнаним і був включений у науково-юридич-

* Уотергейт - готель, у якому в 1973 р. і проходив передвиборний з'їзд демократичної партії США. З відома тодішнього президента США Р. Ніксона в готелі були встановлені підслуховуючі пристрої. їх виявлення делегатами з'їзду привело до багаторічного грандіозного політичного скандалу ("справа Уотергейт"), який закінчився виходом у відставку президента Ніксона.


ний лексикон як усередині США, так і на міжнародному рівні, про що свідчить вживання його в Конвенції Ради Європи "Про відми­вання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочин­ним шляхом", укладеної в 1990 p. , яка була ратифікована Вер­ховною Радою України законом „Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних зло­чинним шляхом" (Відомості Верховної Ради. - 1998. — №16). За­гальне визнання одержало визначення поняття -«відмивання гро­шей», яке дав начальник Національної кримінальної поліції Австрії Том Шерман: "Відмивання грошей — це конверсія, або "очищення", майна, яка бере початок від серйозного злочину з ме­тою приховання джерела його походження. Цей злочин робить ко­жен, хто безпосередньо бере участь у процесі відмивання грошей або свідомо бере непряму участь у цьому процесі"[115, с 13]. Нині поняття "відмивання грошей" перекладено багатьма мовами світу (англійською — money laundering, французькою — blanchiment, німецькою — Geldwascherei, італійською — riciclaggion, іспанською — blangeo de dinero, польською — pranie pieniedzy) і стало в них звичним. Можна без перебільшення сказати, що це явище стало справді міжнародним.

Відмивання "брудних" грошей визнане злочинним діянням у карному законодавстві багатьох країн світу й особливо у кримінальних кодексах США, Великої Британії, Франції, Німеч­чини, Швейцарії, Польщі. У карному законодавстві Польщі, на­приклад, міститься не тільки докладне формулювання складу злочину "відмивання грошей", а й позначене коло осіб, які можуть бути залученими до співучасниів такого злочину з використан­ням свого службового становища. Відповідні зміни внесені і в Кримінальний кодекс України .Однак найповніше визначення "відмивання грошей" містить кримінальний кодекс США з допов­ненням від 27 жовтня 1986 p., що має поправку "Про протидію відмиванню грошей".

Відповідно до параграфа 1956, злочин «відмивання грошей» здійснює "кожний, хто усвідомлює, що власність, залучена у фінан­сову угоду, — це доход від нелегальної діяльності, спрямованої на:

•* Див. Додаток № З * Див. Додаток № 9


Міжнародне оподаткування

♦ проведення або спробу проведення фінансової угоди, яка
включає подібні доходи з наміром підтримки таких видів
протизаконної діяльності, які включають які-небудь ознаки
злочинних дій, організованої злочинності й обігу наркотиків;

*проведення фінансової угоди з наміром порушення феде­ральних розпоряджень податкового кодексу;

*свідоме проведення фінансової угоди з наміром прихован­ня — цілком чи частково — самої суті справи, місця, джере­ла, власника або контролера доходів від вищезгаданої про­тизаконної діяльності;

♦ проведення фінансової діяльності з ухилянням від
обов'язку подачі звіту про обіг готівки".

Звернемо увагу на те, що другим за перерахуванням (і за значимістю) у статті американського кримінального кодексу на­званий злочин, пов'язаний з порушенням податкового законодав­ства. Ця стаття кримінального кодексу США містить цілий ряд важливих доповнень, які дають можливість кваліфікувати прак­тично всі відомі юристам-практикам правопорушення, пов'язані з відмиванням грошей. Тому не дивно, що основні положення цієї статті запозичені і відтворені в законодавчих актах цілого ряду держав. Пов'язане це більшою мірою з тим, що серйозну гостроту в останні десятиліття набула проблема міжнародної організованої злочинності.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты