Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ризики, що пов’язаний з вибором країни здійснення ЗЕД.
Під час проведення зовнішньоекономічних операцій одним з важливих моментів є врахування особливостей країни партнера. Це обумовлюється безліччю чинників, які об'єднані в групу країнових ризиків, і є актуальними як для суб'єктів ЗЕД, так і для їх банків. Вони можуть бути політичними і макроекономічними.

Політичні ризики. Політичний ризик — це можливість виникнення збитків або скорочення розмірів прибутку, що є наслідком державної політики. Таким чином, політичний ризик пов'язаний з можливими змінами в курсі уряду, змінами в пріоритетних напрямах його діяльності. Політичні ризики можна розділити на чотири групи:

ризик націоналізації й експропріації;

ризик трансферту пов'язаний з можливими обмеженнями на конвертацію місцевої валюти;

ризик розірвання контракту із-за дій влади країни, в якій знаходиться компанія-контрагент;

ризик військових дій і цивільних безладів.

Політичний ризик особливо необхідно враховувати при укладанні контрактів в країнах з нестабільною політичною ситуацією.

Ситуацію в країні оцінюють за такими показниками:

1. Політична стабільність:

дуже стабільна в довгостроковій перспективі;

стабільна в довгостроковій перспективі;

сильні політичні тертя;

безлади, що продовжуються і погіршуються;

велика вірогідність зміни режиму.

2. Економічна стабільність:

стабільне і швидке зростання;

помірне і стабільне зростання;

повільне зростання і інфляція;

економічна стагнація з високою інфляцією;

економічний крах.

3. Валютна стабільність:

вільно конвертована стабільна валюта;

вільно конвертована і порівняно стабільна валюта;

слабіюча валюта;

очікуване неминуче знецінення валюти;

гіперінфляція і подальша девальвація.

4. Переведення капіталу і прибутків:

вільне переведення, що не вимагає попереднього дозволу;

вільне переведення за попереднім дозволом;

обмеження в переведенні і затримки;

сильний валютний контроль;

активне блокування переведень.

5. Захист технологій:

патенти і товарні знаки є сильно захищеними;

сильне, але суперечливе патентне законодавство;

захист за умови реєстрації патенту і товарного знаку;

слабкий захист;

немає захисту.

6. Відношення до іноземних інвестицій:

дуже позитивне плюс орієнтація на ринкову економіку;

позитивне плюс пільги;

іноземні інвестиції заохочуються неактивно;

дозволені лише окремі види іноземних інвестицій;

повністю вороже відношення до іноземних інвестицій.

7. Обмеження і пільги в рамках системи регулювання інвесторів:

дуже ліберальні і позитивні вимоги;

система вибірково позитивна;

система вибірково обмежувальна;

сильні обмеження на власність і переведення капіталу і прибутків.

8. Культурна взаємодія:

відкрите і приймаюче культурне середовище;

помірно відкрите культурне середовище;

культурно чутливе і виборче середовище;

необхідна комплексна культурна взаємодія

культура егоцентрична;

вороже відношення до іноземних культур.

Макроекономічні ризики. При проведенні ЗЕО необхідно враховувати чинники ризиків, які пов'язані з платіжним потенціалом країни-дебітора, і тому потрібний перш за все аналіз макроекономічних показників країни і аналіз ринкового потенціалу. До них відносяться :

1. Внутрішня економіка країни:

реальний приріст валового продукту;

ефективність інвестицій;

середній рівень інфляції за аналізований період;

зростання грошових надходжень до кінця аналізованого періоду.

2. Економіка країни партнера:

конкурентоспроможність;

торговий баланс всієї сукупності товарів;

сальдо поточного рахунку за зовнішньоекономічними операціями;

частка експорту в сумі валового продукту;

концентрація експорту;

імпорт в країну партнера та ін.

3. Заборгованість:

загальна (державна і приватна) зовнішня заборгованість;

міжнародні резерви;

вартість послуг із зовнішньої заборгованості;

частка зовнішньої заборгованості в загальному обсязі експорту;

частка величини міжнародних резервів в загальному обсязі імпорту;

зареєстрований рівень безробіття і так далі.

Інформацію про країнові ризики можна отримати використовуючи публікації консалтингових фірм, що спеціалізуються на оцінках ризиків. Деякі з них (в основному зарубіжні «Frost and Sullivan Inc.», «Business International Corporation», «BERI» та інші) публікують звіти, збірники щодо інвестиційного клімату в зарубіжних країнах та політичний ризик. Вони можуть включати різні індекси, головні з яких такі:

1. Індекс політичного ризику (Political Risk Index, PRI).

2. Індекси поточної економічної ситуації (Operating Risk Index, OPI).

3. Індекси (чинники) можливостей для переведення капіталу і прибутків (Repatriation Index, R factor).

4. Індекси можливостей отримання прибутків (Profit Opportunity Index, POI).

Для оцінки країнового ризику використовують різні підходи і методики з розрахунково-аналітичними процедурами, або з системою отримання експертних оцінок, що є найпростішим та об'єктивним. Ступінь можливості виникнення країнових ризиків залежить від вибраної країни, а величина збитків може досягати, залежно від кожного конкретного випадку, суми, навіть більшої, ніж сума контракту.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты