Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зовнішні банківські ризики.
До зовнішніх банківських ризиків відносяться такі:

країновий;

правовий;

фінансовий;

соціальний;

ризик посилення конкуренції;

галузевий та ін.

Серед зовнішніх банківських ризиків особливе місце займає країновий ризик. Це небезпека втрат банку унаслідок того, що іноземна держава не захоче або не зможе виконати свої зобов'язання перед іноземним кредитором і (або) інвестором по причинах, що не відносяться до звичайних банківських ризиків, які виникають у зв'язку з кредитуванням і інвестуванням. Особливе значення країновий ризик має для тих банків, у яких розвинені зовнішньоекономічні відносини, а їх клієнти активно експортують свою продукцію.

Оцінка країнового ризику є оцінкою минулої, справжньої і майбутньої кредитоспроможності країни-позичальника, тобто її можливість виконати свої фінансові зобов'язання. При аналізі даного ризику беруться до уваги численні чинники, оскільки країновий ризик — це складний ризик, який включає економічний і політичний ризик.

Економічний ризик залежить від стану платіжного балансу країни, системи господарювання, проводимої даною державою економічної політики, особливо обмежень на перевод капіталу за її межи. Оцінка економічного ризику зазвичай здійснюється на підставі даних національної статистики, при цьому розраховуються такі показники:

Показник обслуговування зовнішнього боргу (відношення сукупних витрат країни з обслуговування свого зовнішнього боргу до обсягу експорту). Оптимальним значенням даного коефіцієнта вважається значення до 10%, прийнятним — до 25%.

Показник обслуговування відсоткових виплат (відношення відсоткових платежів до обсягу експорту). Значення даного показника не повинне перевищувати 15—20%.

Окрім цього, може бути розраховане відношення сукупних витрат на обслуговування зовнішнього боргу, обсягу зовнішнього боргу, відсоткових платежів до валового національного продукту.

Проте відмінною рисою країнового ризику є складність його розрахунку і аналізу, оскільки для його оцінки банку необхідно створювати високоефективний, гнучкий і достовірний банк даних.

Правові банківські ризики виникають у разі непередбаченої зміни законодавства, що регулює банківську діяльність, а також у разі відсутності законодавчої регламентації тих або інших банківських операцій.

Соціальні ризики витікають з нерівномірного розподілу доходів серед населення, можливих ідеологічних і релігійних розбіжностей, національних конфліктів.

Зовнішні фінансові ризики виникають за умов несприятливого співвідношення зовнішнього боргу країни до ВВП, обсягу обслуговування зовнішнього боргу до експорту, іноземних резервів до імпорту, дефіциту поточного балансу до ВВП і так далі.

Окрім перерахованих специфічних банківських ризиків, на діяльність банків впливають також ризики, що характерні для всіх підприємницьких фірм країни.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты