Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ризик вибору та надійності партнера.
В процесі укладання будь-якої угоди для зниження ризику в зовнішньоекономічних контрактах однією з необхідних умов є перевірка потенційного партнера. Щоб перевірити ділового партнера, існує два шляхи: оцінити самостійно і скористатися послугами інших організацій. Все залежить від власного бажання і фінансових можливостей.

Зазвичай підприємці найчастіше цікавляться реальним фінансовим положенням контрагента і реальною історією роботи компанії, історією її поведінки на ринку. При чому часто мова йде як про підприємство-контрагент, так і про конкретних людей, які їм управляють. Зрозуміло, що маючи в своєму розпорядженні перераховану інформацію про потенційного партнера можна зробити певні висновки про його надійність. Питання тільки про те, де подібну інформацію узяти.

Отримати довідку про потенційного партнера можна з декількох джерел. Накопичення і розповсюдження інформації про ринкову кон'юнктуру здійснюють в Україні і в багатьох країнах торговельно-промислові палати, банки, що мають ліцензії на проведення валютних операцій, в картотеку яких занесено декілька тисяч іноземних організацій, фірм і банків, страхові компанії, спеціалізовані фірми, союзи підприємців, фондові біржі.

Посольства різних держав в Україні і представництва торгових палат забезпечують зацікавлених осіб інформацією про експорт і імпорт своїх країн, включаючи списки товарів і можливих партнерів.

Американськими бізнесменами практикується правило п'яти «С», за допомогою якого можна оцінити кредитоспроможність партнера. Підприємницькій фірмі про партнера потрібно знати таке:

Характер (character) — особа позичальника, його репутація в діловому світі, відповідальність і готовність виконати узяте зобов'язання.

Фінансові можливості (capacity) — здатність погасити узяту позику за рахунок поточних грошових надходжень або від продажу активів.

Майно (capital) — величина і структура акціонерного капіталу.

Забезпечення (collateral) — види і вартість активів, що використовуються як застава для отримання кредиту.

Загальні умови (conditions) — стан економічної кон'юнктури й інші зовнішні чинники.

В тому випадку, якщо підприємця влаштовує потенційний партнер і умови операції, що укладається, перед ним постає завдання — укласти договір операції так, щоб знизити всі можливі для підприємницької фірми ризики. У приведеній нижче таблиці перераховані можливі дії, що здійснюються для мінімізації ризиків у господарських контрактах.

Таблиця 11.2

Шляхи мінімізації рисок по зовнішньоекономічних контрактах

Вид ризику Можливі дії підприємця
Недотримання партнером зобов'язань за контрактом 1. Складання протоколу про наміри, де обмовляється термін, протягом якого обидві сторони, що укладають контракт, можуть внести зміни
2. Вказівка в протоколі про наміри розміру матеріальної відповідальності сторін у разі відмови від підписання контракту
3. Набуття чинності контракту не з моменту його підписання, а з моменту його узгодження
4. Вказівка в контракті умови розгляду суперечок через третейський суд
5. Введення в контракт системи штрафних станцій за кожне узяте зобов'язання за контрактом (розмір санкцій визначається за домовленістю обидві (сторін)
6. Введення, окрім штрафних санкцій, умови сплати неустойки у розмірі 0,4% за кожен день невиконання зобов'язань
7. Вказівка в контракті дії форс-мажорних зобов'язань не приводить до звільнення від відповідальності
Неплатоспроможність партнера 1. Набуття чинності контракту після надходження засобів на розрахунковий рахунок виконавця
2. Передача права власності замовникові тільки після 100% оплати
3. Використання послуг банку по акредитивній формі розрахунків
4. Введення в контракт умови заставних платежів
5. Висновок з банком договору на факторингове обслуговування можливої дебіторської заборгованості

Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 82; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты