Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні поняття. В результаті порушень норм і правил з охорони праці працівник може отримати травму або профзахворювання.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. III. Поняття, ознаки та функції правових пільг
  4. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  5. IV. Поняття, ознаки та функції правових заохочень
  6. IV. Права людини: поняття та структура
  7. VI. Основні етапи заняття
  8. VI. Поняття юридичного обов’язку
  9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  10. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.

В результаті порушень норм і правил з охорони праці працівник може отримати травму або профзахворювання.

Травма - цетілесне ушкодження організму та його функцій в результаті раптової дії небезпечних факторів виробництва.

Професійне захворювання – це хронічне захворювання в результаті тривалої дії шкідливих факторів виробництва і пов'язане з надмірним напруженням організму або не­сприятливою дією виробничих факторів.

Небезпечнимє такий виробничий фактор, вплив якого на працівника в певних умовах приводить до травми або до іншого миттєвого, різкого погіршення здоров'я.

Шкідливимє такий виробничий фактор, вплив якого в певних умовах на протязі тривалого часу (можливо усього робочого стажу або усього життя) приводить до захворювань, зниженню працездатності і, отже, продуктивності праці.

До небезпечних факторів відносяться рухомі механізми, конструкції, що руйнуються, нагріті частини устаткування, підвищена вага предметів, підвищений тиск, підвищена напруга в електричних мережах, наявність речовин, здатних горіти або вибухати та ін.

До шкідливих факторів відносяться несприятливі параметри мікроклімату, пил, газ, знижена контрастність, відсутність або недолік природного світла, недостатня штучна освітленість, шум, вібрації, електромагнітні, лазерні, іонізуючі випромінювання та ін.

Розподіл виробничих факторів на шкідливі та небезпечні достатньо умовне. Прийнято вважати шкідливим постійно присутній в робочій зоні чинник, здатний протягом певного періоду часу (стажу) привести до оборотних змін (захворюванням) або необоротних змін організму (професійним захворюванням). Небезпечні чинники в нормальному режимі роботи зазвичай не впливають на організм, а при аваріях можуть надати раптову дію і викликати травми. В той же час при аваріях шкідливі чинники можуть прийняти небезпечні значення і викликати опіки, професійні отруєння, опромінювання, тобто діяти також, як небезпечні.

Наслідки травматизму та захворювань від дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів можуть бути, як соціальними (втрата здоров'я, працездатності, а можливо і життя людини; зниження темпів розвитку суспільного виробництва) так і економічними (матеріальні збитки, виплати за листком непрацездатності, штрафні санкції, зниження продуктивності праці).Нещасний випадок – це випадок внаслідок непередбаченого збігу обставин та умов, за яких завдається шкода здоров'ю або настає смерть потерпілого.

З працівником можуть відбутися нещасні випадки різного ступеня тяжкості на виробництві, в побуті, на території населеного пункту або на транспорті.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 3; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты