Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ І. Загальні положення про інтелектуальну власність. Проте можна назвати кілька економічних підходів, які можуть використовуватися з цією метою
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  2. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
  3. В – Індивідуальні розділи курсу
  4. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  5. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  6. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  7. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  8. Держави та її положення на світовій арені
  9. Динаміка як розділ механіки. Інерція. Маса тіла
  10. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія і роздільна здатність дифракційної решітки

Проте можна назвати кілька економічних підходів, які можуть використовуватися з цією метою. По-перше, прибутковий підхід. Методологія цього підходу базується на встановленні причинного зв'язку між функціональними (фізичними, техніко-економічними та ін.) властивостями об'єкта права інтелектуальної власності, що використовується у конкретному об'єкті техніки (технології), та майбутніми доходами від його використання. По-друге, витрат­ний підхід, що передбачає визначення витрат на відтворення попе­редньої вартості об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємства з урахуванням майбутніх по­кращень або заміни зазначеного об'єкта за винятком обгрунтова­ної поправки на суму амортизації за період його використання з метою встановлення реальної вартості цього об'єкта. Ринковий підхід — це коли проводиться пряме порівняння оцінюваного об'єкта права інтелектуальної власності з іншими (аналогічними за якістю, призначенням та корисністю), що були продані у відповідний час на аналогічному ринку. Слід також зазначити, що при проведенні оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності враховуються і принципи ціноутворення1.

В Україні напрацьована відповідна практика оцінки вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що дає підстави говори­ти про необхідність та можливість розробки нормативно-правово­го акта, який би унормував процес оцінки вартості об'єктів інте­лектуальної власності на загальнодержавному рівні.

Питання для самоконтролю:

1. Що являє собою право інтелектуальної власності?

2. Які джерела права інтелектуальної власності вам відомі?

3. Які методи правового регулювання використовуються при регулю­ванні суспільних відносин у сфері інтелектуальної, творчої діяльності?

4. Що є змістом прав на об'єкти інтелектуальної власності?

5. Розкрийте поняття об'єктів права інтелектуальної власності.

6. Хто є суб'єктами права інтелектуальної власності?

1 Варфоломеева Ю. А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного разви­тия: Монография. - М.: Ось-89, 2006. — С. 133-140.


Глава 3. Система правової охорони та захисту результатів...

7. Які немайнові права інтелектуальної власності закріплені у національному законодавстві України?8. Які майнові права інтелектуальної власності ви можете назвати? Дайте їх характеристику.

9. У чому полягають обмеження права інтелектуальної власності?

10. Яким чином об'єкти права інтелектуальної власності можуть вико­
ристовуватися у цивільному обороті?


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты