Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ V. Інститут прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності. ма право визначати назву сорту, вимагати зазначення свого імені впатенті України на сорт, право селекціонера одержувати частку ліцензійних платежів як
ма право визначати назву сорту, вимагати зазначення свого імені впатенті України на сорт, право селекціонера одержувати частку ліцензійних платежів як компенсаційну виплату за експлуатацію його розумової праці, пов'язаною зі створенням ним нового сорту, яка взагалі повинна виплачуватися у вигляді частки ліцензійних платежів від доходів, одержаних внаслідок виробництва і продажу різних репродукцій його оригінального насіння (садивного ма­теріалу) та розраховуватися на підставі пайової участі автора у створенні цього сорту. Але Законом цих економічних і правових норм не встановлено.

Частиною 2 ст. 10 Закону визначено, що права автора засвідчу­ються Реєстром сортів, Реєстром патентів, патентом на сорт (якщо таке право набуває автор сорту) та свідоцтвом про авторство,яке відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону «Про охорону прав на сорти рос­лин» автор (співавтори) має право одержати у Держсортслужбі. Але те, які права автора засвідчуються свідоцтвом, на жаль, Зако­ном чітко не визначено.

У Законі введено норму щодо можливості автора вимагати ви­дачу свідоцтва про авторство, яке фактично забезпечує творчим особам право відстоювати свої інтереси щодо грошової компен­сації (за Законом — винагороди) за передачу (або поступлення) майнових прав на сорт роботодавцю, суб'єктам насінництва або комерційним структурам, що реалізують насіння (садивний ма­теріал). Наявність такого свідоцтва надає авторам можливість від­стоювати свої майнові і особисті немайнові права та економічні інтереси у судових інстанціях у разі їх порушення.

Суб'єктами племінної справиу тваринництві є: власники пле­мінних (генетичних) ресурсів; підприємства (об'єднання) з пле­мінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекцій­но-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин; підприємства, установи, організації, незалежно від форм влас­ності, та фізичні особи, які надають відповідні послуги та беруть участь у створенні та використанні племінних (генетичних) ре­сурсів; власники не племінних тварин — споживачі племінних (ге­нетичних) ресурсів та замовники послуг із племінної справи у тва­ринництві.


Глава 24. Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи...

Відповідно до ст. 487 ЦКУкраїни майновими правами інтелектуаль­ної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідченими патентом, є:1) право на використання сорту рослин, породи тварин, при­датних для поширення в Україні;

2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, по­роди тварин;

3) виключне право перешкоджати неправомірному викорис­танню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Виключне право власника сорту рослин на дозвіл чи заборону використання сорту полягає у тому, що ніхто без його дозволу не може здійснювати щодо матеріалу сорту такі дії:

—виробництво або відтворення (з метою розмноження);

—доведення до кондиції з метою розмноження;

—пропонування до продажу;

—продаж або інший комерційний обіг;

—вивезення за межі митної території України;

—ввезення на митну територію України;

— зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах
«а»—«є» Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Згідно зі ст. 40 цього Закону встановлено порядок передачі (відчу­ження) майнового права на сорті передачі права на використання сорту.Відповідно до даних, занесених до Реєстру сортів або Реєстру патентів на сорти, саме юридична особа — роботодавець повинна виступати заявником і розпорядником сорту, створеного за його дорученням, та набувати майнові права на нього. Але в Україні згідно з нормами Закону остаточно не визначено, хто є фундамен­том створення сортів — творча особа — селекціонер чи відповідна юридична особа — науково-селекційна установа, вякій зазначе­ний селекціонер працює.

Роботодавець, який за рахунок коштів державного бюджету на­давав авторам фінансову підтримку, спрямовану на створення та забезпечення охорони прав на сорт, виділяв у користування робочі приміщення, дослідні ділянки, лабораторне обладнання, робочу


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты