Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 9.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. Яка стратегія передбачає одночасну роботу старої і нової організаційної системи в процесі якої відбувається порівняльна характеристика вихідних даних організаційної структури:

а) стратегія паралельної діяльності;

б) стратегія пілотного проекту;

в) стратегія оновлення робочих місць;

г) стратегія мотивування.

 

2.Згідно дерева цілей підприємства цілі поділяються на такі рівні:

а) процеси управління підприємством;

б) процеси управління інформаційними потоками підприємства;

в) процеси життєвого циклу продукції;

г) процеси створення нової продукції;

д) вірна відповідь а і в

3.Яка стратегія має другорядне значення в організаційному проектуванні:

а) паралельної діяльності;

б) пілотного проекту;

в) оптимізації організації або впорядкованості;

г) вірна відповідь відсутня.

 

4.Який принцип полягає в постійній підтримці на кожному етапі проектування кожної групи, яка задіяна в проекті?

а) принцип позиційно-рольової структури;

б) принцип опозиційності ігрової комунікації;

в) принцип поєднання інтересів;

г) вірна відповідь відсутня.

 

5.Яка стратегія є одною з основних при впровадженні організаційних проектів:

а) стратегія впорядкованості;

б) стратегія оптимізації організації;

в) стратегія розширення “вузького місця”

г) стратегія впровадження за допомогою зовнішнього партнера.

 

6. Принцип проблемно-цільової орієнтації включає такі основні носії як:

а) особистість людини;

б) саморегульованість підприємства;

в) екологічне становище;

г) принцип поєднання інтересів.

 

7.До першої групи не входить такий принцип як:

а) принцип критичного порогу модифікації;

б) принцип оптимальної орієнтації на збереження і зміни;

в) принцип поєднання інтересів;

г) вірна відповідь відсутня.

 

8. Стандарти підприємства щодо управління процесом не включають такі розділи:

а) сфера застосування;

б) управління інформацією;

в) нормативне посилання;

г) якісну і кількісну характеристику кадрів.

 

9. До процесів управління підприємством відносять:

а) управління реєстрацією;

б) створення нової продукції;

в) утворення новацій;

г) вивчення попиту на новий продукт.

 10.Одночасна робота старої і нової організаційної системи в процесі якої відбувається порівняльна характеристика вихідних даних організаційної структури – це:

а) стратегія розширення вузького місця;

б) стратегія паралельної діяльності;

в) стратегія пілотного проекту;

г) стратегія оновлення робочого місця.

11.Процеси життєвого циклу продукції включають:

а) управління інформацією;

б) управління документопотоками;

в) розробка документації на новий продукт;

г) управління контрактами.

 

12. Дійова гра, де до уваги береться тільки сьогоднішній і реальний час, використовуючи при цьому інформаційні системи та сучасні комунікаційні засоби - це:

а) дійова гра, яка за своїм призначенням має імпровізаційне значення і коригує ті ситуації, які виникають непередбачено;

б) дійова гра, яка відтворюється на матеріально-технічних або інформаційно-процедурних аспектах;

в) дійова гра, яка відбувається взаємодією учасників, які виступають носіями різних інтересів;

г) вірна відповідь відсутня.

 

13.Позиційно-рольова структура відображає:

а) послідовність етапів організації проектного процесу, які повинні проводитись в певній послідовності.б) позицію кожного учасника проекту згідно реально виконаними професійними функціями;

в) проведення певних консультацій, відправлення членів команди на підвищення кваліфікації, освоєння новітніх технологій;

г) вірна відповідь відсутня.

 

14. Складовими процесу управління підприємством є:

а) управління документопотоками;

б) вивчення попиту на новий продукт;

в) створення нової продукції;

г) утворення новацій.

 

15.Класична послідовність етапів організації проектного процесу передбачає:

а) аналіз ситуації;

б) визначення обставин, що зумовили певну ситуацію;

в) розрахунок витрат для усунення певної ситуації;

г) всі відповіді вірні.

16. Рішення, яке приймається учасником і де береться до уваги власний досвід і досвід інших підприємств – це:

а) дійова гра, яка відбувається взаємодією учасників, які виступають носіями різних інтересів;

б) дійова гра, яка за своїм призначенням має імпровізаційне значення і коригує ті ситуації, які виникають непередбачено;

в) дійова гра, відтворюється на матеріально-технічних або інформаційно –процедурних аспектах де до уваги береться тільки сьогоднішній і реальний час;

г) проектні рішення, які вироблені в процесі гри повинні бути оригінальними і забезпечувати традиційні засоби їх впровадження.

 

17.До першої групи принципів ситуативного моделювання організаційного проектування підприємства належить:

а) принцип системності;

б) принцип критичного порогу модифікації;

в) принцип розвиваючого навчання;

г) принцип позиційно-рольової структури;

 

18. Принцип критичного порогу модифікації це:

а) певні обмеження учасникам гри і дозволяє контролювати ситуацію реально запропонованого проекту і проекту, який може перевищувати можливості;б) створює необхідні і достатні передумови для використання у проектуванні певних змін, які дозволять наповнити цілісним змістом певні проекти і програми;

в) логіка важливих етапів проектування і задіянні в розробці самого проекту;

г) постійна підтримка на кожному етапі проектування кожної групи, яка задіяна в проекті.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты